Krúdy Műhely

A Krúdy Műhely impresszuma

FELELŐS KIADÓ:
BUDAI LÁSZLÓ

Szerkesztette:
ÉLTETŐ ERZSÉBET

A borítót tervezte:
DOMBI NORBERT

Illusztráció:
MÉSZÁROS IMRE

Készült 50 példányban.

Megjelenik negyedévente.

Internetcím: www.krudylib.hu/wiki/krudy-muhely

Ár: 450 Ft
 

THURY-VÁR NONPROFIT KFT - KRÚDY GYULA VÁROSI KÖNYVTÁR

2016

A Krúdy Műhely ajánlója

KÖSZÖNTŐ
Várpalota irodalomszerető közönségéhez,
folyóiratunk leendő olvasóihoz

Régóta elhatározott szándékom, célkitűzésem volt, hogy a helyi irodalomkedvelők, azon belül is elsősorban a versszeretők és -faragók számára egy rendszeres klubfoglalkozást hozzunk létre. Vannak ennek múltbéli előzményei, nem véletlenül fájt érte a szívem még jobban, amikor a könyvtár történetét nézegettem. Elődöm, Könczöl Imre 1967-ben tett javaslatot a Versbarátok Klubja indítására, majd létre is jött. Az irattárban az első felfedezhető nyoma az 1969-ben megalakult „A könyvtár ifjú barátai kör” nevű iskolás társaság. Későbbi – szintén fontos – előzmény a nagy sikerű „Így írunk mi” című irodalmi pályázat, amely könyvtárunk 1991 és 1998 között évente meghirdetett irodalmi pályázata volt. Két kis antológiakötet lett a végeredménye:  a Tizenhatodik születésnapomon (1996) illetve a Befőtt szerelemből (1999). Többször is jeleztem ugyan verses rendezvényeken, hogy szándékomban áll elindítani egy versbarát kört, de energia nem maradt rá. Ez változott meg tavaly.

Új munkatárssal erősítettük csapatunkat Éltető Erzsébet személyében, aki már felvételekor is azért volt rokonszenves, mert egy fiatalos verselési műfaj, a „slam poetry” aktív művelője. Megjelenésével végre a kitűzött cél elérhető távolságba került. Először egy helyi „slam poetry”-est megszervezésére kértem fel (ez még előkészület alatt maradt, idén meg fog valósulni), majd egy írópályázat megszervezésére, és lebonyolítására, amely „Hagyj nyomot a világnak!” címmel zajlott le a múlt tavasszal. A pályázat sikerére való tekintettel megkezdtük egy olvasókör szervezését, melyet Erzsébet javaslatára fiatalosan kreatív írókörnek neveztünk el. Így aztán szeptember óta havi gyakorisággal elindult a Krúdy Gyula Kreatív Írókör. Közben a pályázat résztvevői számára egy házi kiadványt készítettünk az összes beadott pályaművel, hogy mindenki láthassa a többiek alkotását is, valamint közzétettük azokat a könyvtár honlapján és Facebook-oldalán.

A kreatív írókör – hála Istennek – nagyon aktív. Sok verset (ritkábban prózát) küld be könyvtárunknak, Éltető Erzsébetnek. Ahhoz, hogy tovább fokozzuk a klub tagságának alkotókedvét, mostantól egy plusz eszközt kívánunk nyújtani egy kiadvánnyal, melyet először foghat kezében a kedves Olvasó. Mostantól negyedéves rendszerességgel közzé tesszük a tagság legjobban sikerült alkotásait. Egyelőre ugyan csak házi kiadványként tudjuk megoldani a publikálást, de az a célunk, hogy kezdeményezésünkkel megteremtsük egy várpalotai irodalmi folyóirat alapjait, amely reményeink szerint akár rangos időszaki kiadvánnyá is kinőheti magát a későbbiekben.

Ehhez a munkához kívánok Éltető Erzsébetnek és a kreatív írókör minden tagjának jó munkát, kitartást, elszántságot és jó kedvet, a Krúdy Műhely folyóirat leendő olvasóinak pedig szellemes írásokat, tartalmas perceket!

Várpalota, 2016. január

Budai László,
a Krúdy Gyula Városi Könyvtár vezetője

"Hagyj nyomot a világnak" pályázat

A Krúdy Gyula Kreatív Írókör megalakulásának előzményeként tekinthető tavaly meghirdetett Hagyj nyomot a világnak! elnevezésű írópályázatunk. Az alig két hónap alatt beérkezett 60 pályaműből két kiadvány is készült, egyik a pályázók által beküldött versekből, költeményekből, másik novellákból, rövid történetekből állt. Ezt követően szinte azonnal felmerült az igény egy szépírással foglalkozó kör kialakítására, így létrehoztuk a Krúdy Gyula Kreatív Írókört, melynek tagjai havonta egyszer találkoznak a könyvtárban, hogy együtt gondolkodjanak és írjanak.

Krúdy Gyula Kreatív Írókör

A mindenki számára nyitott és látogatható foglalkozásokon az anyanyelvi önkifejezést, forma- és stílusgazdagítást, a kreativitás fejlesztését szolgáló ötleteket, feladatokat, projekteket valósítunk meg, melyekből különböző típusú és funkciójú írásműveket alkotunk. Műhelymunkáink során sokféle készséget gyakorlunk, melyek elsajátítása lehetővé teszi verseink, rövid történeteink, novelláink megszületését, mindezek mellett pedig segítik a személyiség fejlődését, az önbizalmat és a helyes önértékelést is.

Az elsajátítandó készségek megszerzése és a szövegek megírása mellett írókörünk számára fontos a hallgatóság figyelembevétele is, az, hogy írásműveink másokhoz is eljussanak. Ily módon a legjobban sikerült munkákat negyedévente megjelenő, úgynevezett Krúdy Műhely című kiadványunkban megjelentetjük.

A Krúdy Műhely megjelent számai

Krúdy Műhely, I. évf. I. szám (2016. tavasz)

Krúdy Műhely, I. évf. II. szám (2016. nyár)

 

please do NOT follow this link