Winkler Márton Tehetségpont

www.tehetsegpont.hu

logok

Beszámoló a Krúdy Gyula Városi Könyvtár Winkler Márton Tehetségpontja tevékenységéről 

Egy mondatban összefoglalva a célunk: ifjú tehetségek személyiségfejlesztése könyvtári eszközökkel. 

Tehetségpontunkról 

A könyvtárban működő tehetségpont különös helyzetben van, hiszen nem kötődik iskolához, ami lehetővé teszi számára az abszolút szabadságot a tudományos munkában, illetve a potenciális gyerek résztvevők körét meglehetősen bővíti, nemcsak egy iskolányi gyermekanyaggal tud dolgozni. Ugyanakkor a gyerekek nehezebben elérhetőek, kevésbé megszólíthatóak, ezért szoros kapcsolatban kell lennünk a bevont partnerintézményekkel.

Célunk nem egyetlen tantárgyhoz köthető ismeretek bővítése, készségek, képességek fejlesztése, hanem egyfajta interdiszciplináris szemlélet átadása, azaz a gyerekeket több tudományba bevezetni, minél több kutatási módszerrel megismertetni, illetve ehhez kapcsolódóan a hazai kutatóintézetek munkájába bepillantást adni, a kutatókkal szakmai kapcsolatot kialakítani. Ezen kívül nagy hangsúlyt helyezünk a személyiségfejlesztésre. A munkaerőpiaci kívánalmak kutatása során összegyűjtött tapasztalataink alapján minden tehetséges és nem tehetséges ember hasznára válik a kreativitás, kíváncsiság, önfegyelem, kitartás, önállóan dolgozni tudás, mások elismerése, értékeinek elfogadása. Ezeknek a kialakítására, fejlesztésére törekszünk. Odafigyelünk a hozzánk járó diákok kapcsolati tőkéjének bővítésére, segítjük a diákokat érdeklődési körüknek megfelelő pályázati lehetőségekkel. 

A különböző tudományokba való bepillantás fő célja pedig a globális szemlélet kialakítása, az összefüggések megláttatása, egyfajta reneszánsz emberhez hasonló műveltség formálása. Főbb együttműködők, partnerintézmények, szervezetek, cégek: Magániskola Tehetségfejlesztő Tanácsa, Thuri György Gimnázium, Életfa Közhasznú Egyesület, Maggam Kft., ALCOA gyárPétfürdő Értékei Alapítvány

Előadássorozat a tehetségfejlesztésről (2012-2013)

Négy előadásból álló (1. Ki számít tehetségnek? 2. Milyen ember a tehetséges ember? 3. Mi az én felelősségem a tehetség életében, avagy a tehetség szerepe a társadalomban. 4. Mi leszel, ha nagy leszel, avagy a tehetség pályaválasztása) „Tehetség? Lángész? Géniusz? Zseni? Avagy a tehetségről mindenkinek” címet viselő sorozattal kezdődött a Tehetségpont munkája 2012. november – 2013. február között. Az előadássorozat célközönsége a szülők, nagyszülők, pedagógusok, tehetséges fiatalok, pedagógusok köre, azaz a tehetség mikro- és makrokörnyezete volt. A fogadókészséget látva 2013. februárban regisztráltuk a könyvtárat, mint tehetségpontot, és a nagy olvasókör-alapító és pedagógus elődöt, Winkler Mártont választottuk névadóul. A Várpalotai Hírek "Tehetséggondozás a városi könyvtárban" címmel, a Napló "Középpontban az ifjú tehetségek" címmel számolt be a megalakulásról.

Gazdagító programpárok I. (2013)

A MATEHETSZ pályázatai segítségével folyamatos programot szerveztünk a velünk kapcsolatba kerülő fiataloknak. A Gazdagító programpárok I. című pályázat 2013. május 3. és 2013. december 31. között futott.

A programban egyrészt kutatóintézetek és múzeumok látogatása, másrészt helyi (elsősorban könyvtári) természettudományos és humánjellegű, személyiségfejlesztő foglalkozások sorozata kapott helyet, melynek keretében gyakorlatias, interaktív módon próbáltuk a legkülönbözőbb tudományágakat közel hozni a fiatalok számára, illetve tágítani az érdeklődési horizontjukat. A kirándulások során arra törekedtünk, hogy a bevont és érdeklődő fiataloknak a lehető legkevesebb költséget kelljen téríteniük, amit a pályázat lehetővé tett még olyan módon is, hogy a kirándulások során egész napra ételt és italt tudjunk biztosítani számukra. (Utazási költséget sajnos nem lehetett a pályázatban tervezni, de igyekeztünk más forrásokból azt is megoldani, amikor lehetett.)  

 

"Tizenkettő nem egy tucat!" pályázat (2013)

A „Tizenkettő nem egy tucat!” című pályázatban a pályaorientáció és a személyiségfejlesztés részeként olyan életszerű szituációk megismerését tettük lehetővé a fiataljaink számára, mint a médiaélet, interjúadás, stb. A pályázat során Darkóné Antalóczy Zsuzsa, a Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója segítségével ismerkedhettek meg a médiaélettel, aki eredeti végzettsége szerint pedagógus is, és jelenleg is óraadó egy szakközépiskolában. Számára tehát mindennapos dolog fiatalokkal együttdolgozni, másrészt jelenlegi munkájából fakadóan minden lehetőséget meg tudott teremteni a Városi Televízió és a Mária rádió helyi stúdiójának megismertetése révén, hogy a média napi működésének fortélyaiba betekintést biztosítson. A program során a fiatal várpalotai tehetségek maguk is alanyai és készítői lehettek a portréinterjúknak, pontosan azért, hogy egymást kérdezhessék, és az egymással készített filmfelvételek és azok feldolgozása során gyakorlatban is alkalmazhassák a szakmai fogásokat. Az elektronikus média világa mellett a hagyományos, papíralapú újságírásba való beavatásukat az biztosította, hogy írásban is interjúkat kellett készíteniük a mentorpedagógus vezetésével. A munka eredménye 6 db mozgókép és 6 db portréinterjú a www.krudylib.hu oldalra, illetve a könyvtár YouTube csatornájára is felkerült. Ugyancsak a MATEHETSZ eszközbeszerzési pályázata tette lehetővé számunkra, hogy természettudományos eszközökhöz jusson tehetségpontunk. Ennek során a Faraday-kalitkától a művéren át a diffrakciós rácsig többféle „könyvtárba nem illő” oktatási eszköz birtokába kerültünk, amivel további lehetőségek nyílnak természettudományos kísérletek elvégzéséhez. Három diákmentorunk van: Kapás Kornél, Molnár Janka, Gulyás Dávid. 

Mentorok egymás közt! konferencia (2013)

Az Életfa Közhasznú Egyesület „Mentorok egymás közt!” című konferenciáján 2013 novemberében többünk a tehetségpontot is képviselte személyével: Molnárné Dr. László Andrea, Bakonyi Anikó, Budai László, Molnár Janka és Kapás Kornél. Az előadások szerkesztett változata „Sokszínű mentorszerep” című konferenciakötetben olvasható. (Budai László megjelent írása a honlapunkon is elolvasható.)

Felfedezettjeink (2014)

Külön öröm volt számunkra, hogy Tehetségpontunk „Felfedezettjeink 2014.” pályázatában Molnár Janka Sára különdíjat kapott, és ösztöndíjat nyert. 

2014. május 26-án az Írisz Nőegyesület szervezésében Molnárné Dr. László Andrea tartott előadást a könyvtárban „Tehetség! Pont!” címmel.

Ugyancsak 2014 májusában a „Tehetséghidak Program” projekt keretében részt vettünk a Magániskola Tehetségtanácsa által megvalósított térségi Tehetségnapok programsorozatban. melynek részeként Partneri Klubot szerveztünk. A partneri klub célja az volt, hogy nyílt eszmecsere alakuljon ki a Tehetségsegítő Tanács munkájában aktívan résztvevő felnőttek és a tehetséges fiatalok között arról, hogy milyen módon, milyen szervezeti keretek között, milyen platformokon lehet hatékonyan bevonni az érintetteket, vagyis magukat a tehetséges fiatalokat az ő érdekükben tevékenykedő Tanácsok működésébe, terveinek kidolgozásába és megvalósításába.

Programunk "jó gyakorlat" minősítése (2014)

 
Tehetségpontunkat az ott folyó munka egyedisége, kiválósága és színvonala miatt a MATEHETSZ jó gyakorlattá minősítette 2014 júniusában. 
 
A nyári szünet előtt, 2014. június 26-án a Tehetségponthoz kötődő pedagógusokkal és diákokkal közösen az addig elvégzett munkánkat összegeztük és lezártuk, majd diákjaink sikereit tortával ünnepeltük meg további eredményes életet kívánva számukra, végül a jövőbeli közös munka reményével engedtünk mindenkit nyári vakációra. 
 

Konferenciarészvételek (2014)

Részt vettünk a Pannon Egyetem szervezésében 2014. október 17-én Vonyarcvashegyen tartott "Fókuszban a pedagógus mesterség" című nemzetközi konferencián, ahol Molnárné Dr. László Andra a mentorok egy kevésbé publikált feladatára hívta fel a figyelmet: a szabadalmi jogok tudásának átadására. A téma nagy érdeklődést váltott ki.

Szintén részvételi lehetőséget kaptunk az Az ELTE Tanárképző Központ szervezésében megvalósult "Tudós tanárok – tanár tudósok" Konferencia a minőségi tanárképzésről című konferencián 2014. november 10-11-én. (Károly Krisztina főigazgató asszony köszönő levele ide kattintva olvasható.)

Gazdagító programpárok II. (2014)

A 2013. október 21 – 2014. április 7. között lezajlott programsorozat célja elsősorban az inter- és intraperszonális tehetségterület fejlesztése volt. Az előadások alkalmával a fiatalok megismerkedtek a kommunikációt kísérő nonverbális jelekkel, a hazugság kísérő jelenségeivel, és egyéb beszédhelyzetekben megtapasztalható nonverbális kommunikációval, majd fizikai kísérleteket végeztünk a diákmentorok bevonásával, a fény jelenségeivel és fénytannal, melynek során a fény szimbolikáját is megismerhették a diákok. Egy következő alkalommal a fordítás nehézségeit, félrefordítás jelenségét egyszerű gyakorlatias feladatokon keresztül mutattuk be a fiataloknak. Tömbösített alkalmainkat a Várpalotai Várban, a Bakonybéli Csillagdában és a Zirci Természettudományi Múzeumban töltöttük, melynek során szintén sok játékos feladattal, kísérlettel és tanulással erősítettük a gyerekek előadói és érvelési képességeit. A Thury-várban a szorongás és félelem kérdéskörét elemeztük, milyen szorongásai vannak a 21. századi embernek, milyenek voltak a XX. századiaknak, a XVI. századiaknak, stb. Bakonybélben a feladat az volt, hogy a csillagászat és egy választott tudomány összefüggéseit mutassák ki, illetve készítsenek belőle rövid ppt előadást. Zircen pedig környezettudatos nevelésre sarkalló foglalkozást tartottunk: megbeszéltük az állatvilág szerepét az életünkben. Az állatok szerepét a gazdaságban, pl. méhészet, marhatenyésztés. Számba vettük a főbb környezetvédelmi elképzeléseket.

Térségi Tehetségnapok - tehetségpontok együttműködésében (2014)

A TÁMOP-3.4.5- 12-2012-0001 azonosítószámú „Tehetséghidak Program” című kiemelt projekt keretében a várpalotai Képesség- és Tehetségfejlesztő Magániskola Tehetségtanácsa szervezett tehetségfejlesztő projektet a Térségi Tehetségnapok megvalósítása és koordinálása „A tehetség hónapja” programsorozat részeként címmel több megyebéli tehetségponttal karöltve. A programsorozaton belül a Winkler Márton Tehetségpont feladata a Partneri Klub megszervezése és levezénylése volt 2014. március 25- április 25. között, melynek során a tehetséges fiatalok, a tehetséggondozó pedagógusok és a tehetségpontok közötti kapcsolódási pontokat, együttműködési lehetőségeket, azok nehézségeit és előnyeit vettük górcső alá. A beszélgetés eredményeit egy mindenki által elfogadott jegyzőkönyvben foglaltuk össze.

Új együttműködések (2015)

A nyár folyamán két új együttműködésünk indult: egyfelől az Alcoa két programjába kívánunk becsatlakozni (job shadowing, lányokat a mérnöki pályára), másfelől a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával. Mindkét együttműködés a tehetséggondozás színesebbé, igényesebbé tételét szolgálja. A Job shadowingban egy diákunk vett részt, jó élményeket szerezve a mérnöki munkáról. Őt a pályaorientációban segítettük ezzel a lehetőséggel.

Krúdy Gyula Kreatív Írókör (2015-)

Az alapbetően ifjak számára indított vers- és prózaíró kör 2015- szeptemberében indult, de nem zártunk ki belőle egyetlen korosztályt sem, így ma már minden korosztály tehetségei képviselik magukat a tehetségpont égisze alatt (is) működő írókörben.

Egyéb tehetségfejlesztő munkák (2015-2016)

A tanév folyamán két diák készült intenzíven a Kutató Diákok Konferenciájára két különböző kutatással. Az egyik fordítástudományból vizsgálta a reáliák célközönségre gyakorolt hatását, a másik a lakberendezés pszichológiai vonatkozását elemezte. Mindkét diák kérdőíves módszerrel dolgozott.

Molnárné Dr. László Andrea friss cikkei a témában itt.

 

Európai Tehetségpont lettünk (2016)

Marton Winkler Talent Point

We are open to the youth of a little town, so we do not work in a school. This fact provides us a huge freedom. That is why we have decided to focus on improving global analyzing competence, to „create” a Renessaince young studnets who have a global view on the sciences, have logical sense, are capable to make researches with help, make presentations on 6 the results, are aware of the Hungarian scientific researches and have precise aims for the future. Our students have outstanding results on different competitions, not only inland, but also on international level. We also held lectures for the parents and the teachers. We would like our students to be have the possibilty to study in European countries, to have foreign mentors, to learn the work and results of European Research Intsitutes. We can offer bi- or multiliteral researches, organizing conferences, workshops, competitions.

További információkat az ECHA (Európai Tehetségtanács) honlapján olvashatnak: http://www.echa.info/141-call-for-application-to-be-a-european-talent-point.

Az NTP-KKI-B-15-0085 számú pályázat beszámolója (2015-2016)

Fizikus tehetségígéretek fejlesztése itthon és CERN-ben

Beszámoló szövege

A tehetséggondozásnak több dimenzióját kívántuk megvalósítani. Egyrészt a modern fizikai kutatások eredményeinek átadására törekedtünk, amelyet a világhírű CERN-Kutatóintézetben elsőkézből ismerhettünk meg. Mindezek mellett hangsúlyt fektettünk a kommunikációs, nyelvi készségek javítására, a szociális képességek kiművelésére, és az interperszonális tehetségterület fejlesztésére. 
A pályázat megvalósítása 2015. szeptemberben kezdődött. 
Ekkor kezdődtek meg azok a gazdagító programok, amelyek a tanórák után kerültek megszervezésre, leginkább  tanagyagon kívüli témákat ajánlva a gyerekeknek. A diákok ezeket a témákat magul választották, magul dolgozták fel, és maguk adták elő a többieknek. Ez a 2015-16-os tanévet átölelő program volt.
2015 szeptemberében elkeződött a CERN-be történő kirándulás megszervezése is. A feladat nem volt egyszerű, fel kellett venni a kapcsolatot a CRN-ben dolgozó magyar kutatókkal, de mindenben ők sem tudtak segítségünkre lenni. A szállás, az étkezés megszervezése, lebeszélése a közreműködésük nélkül zajlott. 
Mindeközben elkezdődött a szülők ttájékoztatása, a diákok CERN-nel kapcsolatos információkal való ellátása. 
A 2016. február végén elindultunk GENF-be a részecskegyorsítóba. A kirándulás utazással együtt 5 napot vett igénybe. CERN-ben lehetőségünk volt arra, hogy több előadást meghallgassunk, különböző aspektusokból bemutatva az ott folyó munkát. Több laborba is ellátogattunk, módunk volt az oly ritkán látható CMS-t is megnézni.
A tanév tavaszi félévében a diákok által tartott előadások folytatódtak.

A 60 órás tanórán kívüli szakkör során a bevont diákok az őket érdeklő fizikai területekről tartottak kiselőadásokat párokban, különösen fókuszálva a részecskefizikai vonatkozásokra. Ennek során megtanulták az adott szakterületre vonatkozó, könyvtárból és interneten elérhető források tudatos használatát. 
A program 30 alkalomból állt. Egy foglalkozás 2x60 perc időtartamban valósult meg. 
Diákjaink a saját maguk által választott témákban tartottak előadást, amit kísérletekkel illusztráltak, illetve az előadást megbeszélés, vita követte. A felfedeztető módszert a monológikus, illetve a disputa módszerrel ötvöztük, ezzel színesebbé és hatékonyabbá téve szakköreinket.
A program másik része egy 3 napos bentlakásos tábor volt Genfben. Ott tartózkodásunk idején – ahogyan előre jelezték – az LHC leállt, így a CM detektort meg tudtuk nézni. A kutatóintézetben számos előadást hallgatunk meg, illetve a terveinknek megfelelően a CERN-ben dolgozó magyar kutatók szervezésében előadásokkal egybekötött laborlátogatásokon vettünk részt.
Meglátogatott laborok:
LHC kísérletek
CMS látogatóközpont / USC (föld alatti szerviz akna)
LHCb látogatóközpont 
ATLAS látogatóközpont 
LHC „mágnes gyár” (SM18) 
AMS vezérlőközpont 
Számítógépközpont (Data Center)
Gyorsító vezérlőközpont (CCC)
Szinkrociklotron (SC)
Antiproton lassító (AD)
PS, LEAR
A fenti üzem- és laborlátogatások során terveinknek megfelelően felfedeztető módszert alkalmaztunk. Genfben két alkalommal várossétát szerveztünk, melynek célja a város kulturális és építészeti örökségének megismerése volt, majd az utolsó napon a genfi Természettudományos Múzeumot (Muséum d'Histoire Naturelle) is meglátogatottuk. 
A hazaút során megálltunk Liechtensteinben is, ahol a diákok szabadprogram keretében ismerkedhettek a várossal.
 

Tanulságok

A CERN-be történt látogatás minden résztvevőnek nagy öröm és nagy élmény volt. Az ott dolgozó magyar kutatók szinte mindegyikével találkoztunk, akik különböző szempontokból, különböző stílusban, különböző dolgokra fókuszálva mutatták be a kutatóközpontot. Így egy nagyon gazdag és részletes kép tárult elénk, rengeten új információval. Meglátogattunk számtalan laboratóriumot, a lehetőségünk volt a CMS megtekintésére is.
A CERN betűszó feloldása eredetileg a Nukleáris Kutatások Európai Tanácsa francia nyelvű megfelelőjének a rövidítése volt, mára azonban – elszakadva eredeti jelentésétől – a CERN szó magát a hatalmas telephelyet jelenti. Két állam, Svájc és Franciaország területén fekszik ugyan, de mindkét államtól független, önálló nemzetközi szervezet, amelynek területére egyik állam hatóságai sem mehetnek be. Magyarország 1992-ben csatlakozott a CERN-hez, amelynek anyagi vonzata is van: ahogyan ironikusan elhangzott a kísérőnk szájából, minden magyar ember egy kávé árát (kb. 250 Ft-ot) fizeti be az intézet költségvetésébe.
Ezen kívül GENF-ben is tettünk sétát, illetve megnéztük a Természettudományi Múzeumot is. 
Tehetséggondozó szempontból elmondható, hogy a gyerekek látóköre szélesedett, kapcsolati tőkéje nőtt, kutatásmódszertani képességeik javultak, tudásuk bővült.
 
 

Naplóban megjelent sajtóközlemény

Nyílt nap a tehetséggondozásról (2017)

A 2017. február 7-én megtartott nyílt napon három várpalotai és egy vigántpetendi tehetségpont mutatkozott be az érdeklődő közönségnek, várpalotai családoknak. A rendezvénynek a Thury-vár adott helyszínt. A Winkler Márton Tehetségpont tevékenységéről Molnárné Dr. László Andrea beszélt. 

http://www.krudylib.hu/hir/nyilt-nap-tehetseggondozasrol

A Naplóban történő beharangozóját itt, a Várpalotai Hírekben megjelent híradást itt , a Naplóban itt olvashatjuk.

Az NTP-KKI-16-0035 azonosítószámú pályázat beszámolója (2016-2017)

Beszámoló

Az NTP-KKI-16-0035 azonosítószámú „Kutatóintézetek látogatásával egybekötött tehetséggondozás Várpalotán” című pályázati projekt lezárult. A Krúdy Gyula Városi Könyvtár Winkler Márton Tehetségpontjának tehetséggondozó programja a székesfehérvári Teleki Blanka Gimnáziummal együttműködésben indult fizikai témájú tehetséggondozó programja 2016. szeptember 10-én kezdődött, és 2017. május 25-én megtartott foglalkozással fejeződött be. Ugyancsak e program keretében 2017. február 7. és 11. között a svájci CERN-kutatóintézetben tettek látogatást a tehetségponthoz kötődő várpalotai és székesfehérvári fiatalok, melynek során betekintést kaptak a kutatóintézet működésébe.

A progarnmal a természettudományos érdeklődést kívántuk erősíteni, a motivációt javítani, a széleslátókört bővíteni. A program során fizika előadásokat tartottak a diákjaink, illetve ellátogattak CERN-be a részecske gyorsítóba. Mindezek mellett hangsúlyt fektettünk a kommunikációs, nyelvi készségek javítására, a szociális képességek kiművelésére, és az interperszonális tehetségterület fejlesztésére. 

A pályázat megvalósítása 2016. szeptemberben kezdődött. Ekkor kezdődtek meg azok a gazdagító programok, amelyek a tanórák után kerültek megszervezésre, leginkább  tanagyagon kívüli témákat ajánlva a gyerekeknek. A diákok ezeket a témákat magul  választották, magul dolgozták fel, és maguk adták elő a többieknek. Ez a 2016-17-es tanévet átölelő program volt.
2016 szeptemberében elkezdődött a CERN-be történő kirándulás megszervezése is. A feladat nem volt egyszerű, fel kellett venni a kapcsolatot a CRN-ben dolgozó magyar kutatókkal, de mindenben ők sem tudtak segítségünkre lenni. A szállás, az étkezés megszervezése, lebeszélése a közreműködésük nélkül zajlott. 
Mindeközben elkezdődött a szülők tájékoztatása, a diákok CERN-nel kapcsolatos információkkal való ellátása. 
A 2017. február elején elindultunk Genfbe a részecskegyorsítóba. Útközben megálltunk Bernben, megismerkedtünk a főváros nevezetességeivel. A kirándulás utazással együtt 5 napot vett igénybe. CERN-ben lehetőségünk volt arra, hogy több előadást meghallgassunk, különböző aspektusokból bemutatva az ott folyó munkát. Több laborba is ellátogattunk, módunk volt az oly ritkán látható CMS-t is megnézni. Genfben megnéztük a város nevezetességeit, különösen sok időt eltöltve a Természettudományos Múzeumban. A tanév tavaszi félévében a diákok által tartott előadások folytatódtak.

A 60 órás tanórán kívüli szakkör során a bevont diákok az őket érdeklő fizikai területekről tartottak kiselőadásokat párokban, különösen fókuszálva a részecskefizikai vonatkozásokra. Ennek során megtanulták az adott szakterületre vonatkozó, könyvtárból és interneten elérhető források tudatos használatát. 
A program 30 alkalomból állt. Egy foglalkozás 2x60 perc időtartamban valósult meg. 
Diákjaink a saját maguk által választott témákban tartottak előadást, amit kísérletekkel illusztráltak, illetve az előadást megbeszélés, vita követte. A felfedeztető módszert a monológikus, illetve a disputa módszerrel ötvöztük, ezzel színesebbé és hatékonyabbá téve szakköreinket.
A program másik része egy 3 napos bentlakásos tábor volt Genfben. Ott tartózkodásunk idején – ahogyan előre jelezték – az LHC leállt, így a CM detektort meg tudtuk nézni. A kutatóintézetben számos előadást hallgatunk meg, illetve a terveinknek megfelelően a CERN-ben dolgozó magyar kutatók szervezésében előadásokkal egybekötött laborlátogatásokon vettünk részt.

LHC kísérletek
CMS látogatóközpont / USC (föld alatti szerviz akna)
LHCb látogatóközpont 
ATLAS látogatóközpont 
LHC „mágnes gyár” (SM18) 
AMS vezérlőközpont 
Számítógépközpont (Data Center)
Gyorsító vezérlőközpont (CCC)
Szinkrociklotron (SC)
Antiproton lassító (AD)
PS, LEAR
A fenti üzem- és laborlátogatások során terveinknek megfelelően felfedeztető módszert alkalmaztunk.
Genfben egy alkalommal várossétát szerveztünk, melynek célja a város kulturális és építészeti örökségének megismerése volt, majd az utolsó napon a genfi Természettudományos Múzeumot (Muséum d'Histoire Naturelle) is meglátogatottuk. 
Az odaút során megálltunk Bernben is, ahol a diákok szabadprogram keretében ismerkedhettek a várossal.

Összefoglalás

A CERN-be történt látogatás minden résztvevőnek nagy öröm és nagy élmény volt. Az ott dolgozó magyar kutatók szinte mindegyikével találkoztunk, akik különböző szempontokból, különböző stílusban, különböző dolgokra fókuszálva mutatták be a kutatóközpontot. Így egy nagyon gazdag és részletes kép tárult elénk, rengeten új információval. Meglátogattunk számtalan laboratóriumot, a lehetőségünk volt a CMS megtekintésére is. Ezen kívül GENF-ben is tettünk sétát, illetve megnéztük a Természettudományi Múzeumot is. Tehetséggondozó szempontból elmondható, hogy a gyerekek látóköre szélesedett, kapcsolati tőkéje nőtt, kutatásmódszertani képességeik javultak, tudásuk bővült.

Válogatás a kutatóintézetek látogatása során készült fotókból

Csapatunk a bejárat előtt:

CERN 1

További fotók elérési helye: 

http://www.krudylib.hu/adatbazis/kutatointezetek-latogatasaval-egybekotott-tehetseggondozas-varpalotan

 

Mozgóképes beszámoló a pályázati eredményekről, CERN-i útról

A pályázati eredményekről Molnár Janka Sára beszél:
https://www.youtube.com/watch?v=LOqemc4Uz0c&t=2s
https://www.facebook.com/winklermartontehetsegpont/videos/1870668226593811/
Mozgóképes beszámoló a CERN-i kirándulásról (Koska János fizikatanár szerkesztésében):
https://www.youtube.com/watch?v=MnBCPgipApk
https://www.facebook.com/winklermartontehetsegpont/videos/1870652009928766/

A Tehetségpontunkhoz kötődő fiatalok sikereiről szóló hírek (válogatás)

B. Kiss Bálint ApaBoard-ja:

http://tehetseg.hu/interjuk/apa-board-vagyis-eszrevetlen-elvezetes-tanulas
http://mta.hu/mta_hirei/a-feltorekvo-tudosnemzedek-hat-igeretes-kepvisel...
http://veol.hu/varpalota/b-kiss-balint-nagy-koponya-az-iskolapadban-1627749

Molnár Janka (ICYS – International Conference of Young Scientists – arany, illetve ezüst díj):
http://tehetseg.hu/dij/felfedezettjeink-2014-nemzeti-tehetsegsegito-tana...
http://mta.hu/mta_hirei/a-feltorekvo-tudosnemzedek-hat-igeretes-kepvisel...
http://feol.hu/hirek/arany-es-ezusteremmel-jott-haza-a-fiatal-fizikus-mo...
http://feol.hu/hirek/otthon-tilos-a-kiserletezes-1628338/
http://videotorium.hu/hu/contributors/details/4748,Molnar_Janka_Sara/
http://ridikulmagazin.hu/cikk-i-love-fizika.htm/

Radnai Bálint:
http://issuu.com/maraton/docs/vph_130710/9
http://veol.hu/hirek/sikeres-matematikusok-a-megyeben-1297451

http://tehetseg.hu/dij/felfedezettjeink-2015-nemzeti-tehetsegsegito-tana...

B. Kiss Bálint Kutdiák verseny első helyezettje lett 2015-ben.

 

Szűcs Boglárka:
http://tehetseg.hu/dij/felfedezettjeink-2014-nemzeti-tehetsegsegito-tana...

http://www.mediaklikk.hu/2015/04/20/kukorelly-endre-es-szilagyi-marton-a...

http://issuu.com/maraton/docs/vph_150422/5?e=7330029/12428352

Szűcs Boglárka 2015-ben bejutott a KUTDIÁk döntőbe.

Folytatjuk...

A Winkler Márton Tehetségpont adatai itt is megtalálhatók: http://tehetseg.hu/tehetsegpont/tp-140-004-304

Kreatív írókör (2015 óta)

Egy írókör létrehozásának ötlete régóta érlelődő elképzelés volt, Könczöl Imre könyvtárigazgató Várpalotai Versbarátok Köre kezdeményezését akartuk megújítani. 2015. májusban meghirdettük a „Hagyj nyomot a világnak!” elnevezésű írópályázatot. Alig két hónap alatt több mint 60 pályaművet küldtek el a lelkes palotai, illetve a környező településen élő jelentkezők. Ekkor már nem volt kérdéses, hogy városunkban van igény az önkifejezés irodalmi módjának klubszerű művelésére. Ezzel indult útjára az írókör. Azóta havi egy alkalommal találkozik a klubszerűen működő közösség. 2020-ban az írókör tagjainak legjobb alkotásaiból Ad libitum címmel jelentettünk meg egy irodalmi antológiát.

 

 

Objektív fotóklub (2018 óta)

Ez az Objektív Fotóklub, amely immár 2018 óta működik, erős szálakkal kötődik a Krúdy Gyula Városi Könyvtárhoz. Az utóbbi időben a Magyar Fotográfia Napja rendezvényt együtt szervezzük, hogy bemutathassuk a helyi fotósok alkotásait, tehetségét. Először 2017-ben Kavecz Edina: Koncertfotók című kiállításával, majd 2018-ban már a klub  "Crew D. avagy Krúdy újragondolva" című csoportos kiállításával találkozhattak a könyvtárban, majd 2019-ben Egy erőmű végnapjai című tárlattal mutatták be művészi fotókon a megszűnt inotai hőerőmű mostani állapotát az Inotai Közösségi Házban. 2020-ban "Várpalota felett az ég..."  címmel a klub tagjainak legjobb fotóit kiválogatva adtunk ki egy különleges helyismereti jellegű fotóalbumat. 

 

 

Ajánlott irodalmak

Könyvtárunkban elérhető könyvek

 1. Bagdy Emőke / Fény és árnyék / 2014
 2. Balogh Ákos / Tehetségmenedzsment a felsőoktatásban / 2011
 3. Balogh László / Fogalomtár a Tehetségpontok számára / 2011
 4. Balogh László / Az irodalmi alkotótevékenység fejlesztése / 2010
 5. Balogh László / A matematikai tehetség fejlesztése / 2010
 6. Balogh László / A pedagógusok, szülők együttműködése és a kollégiumok szerepe a tehetségfejlesztésben / 2014
 7. Balogh László / Tehetségfejlesztés a biológiatudományban / 2010
 8. Balogh László / Tehetséggondozás a közoktatásban a kémiatudományban / 2010
 9. Balogh László / A tehetséggondozás lehetőségei fizikából / 2010
 10. Berkics Mihály / A verseny szerepe a versenyzők életében és az eredményes versenyzés lehetséges pszichés összetevői
 11. Bodnár Gabriella / Tehetségmenedzsment a felsőoktatásban / 2011
 12. Bohdaneczkyné Schág Judit / Tehetséggondozás a közoktatásban a kémiatudományban / 2010
 13. Czimer Györgyi / Az irodalmi alkotótevékenység fejlesztése / 2010
 14. Damsa, Andrei / Szabályok közt, szabadon! / 2014
 15. Dávid Imre / "Jó szóval oktasd..." / 2011
 16. Dávid Imre / Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok / 2014
 17. Dávid Mária / Mentorálás a tehetséggondozásban / 2014
 18. A debreceni példa / 2011
 19. Demeter József / A kárpát-medencei tehetséggondozás jó gyakorlatai / 2012
 20. Dudics Pál / A tehetséggondozás lehetőségei fizikából / 2010
 21. Futóné Monori Edit / Tehetségfejlesztés a biológiatudományban / 2010
 22. Fülöp Márta / Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok / 2014
 23. Fülöp Márta / A verseny szerepe a versenyzők életében és az eredményes versenyzés lehetséges pszichés összetevői / 2014
 24. Gazdagító programpárok jó gyakorlatai / 2014
 25. Gyarmathy Éva / Hátrányban az előny - a szociokulturálisan hátrányos tehetségek / 2010
 26. Harmatiné Olajos Tímea / A kétszeresen kivételes tanulók tehetséggondozása / 2014
 27. Inántsy-Pap Judit / Tehetség és személyiségfejlesztés / 2010
 28. Kirsch Éva / A tehetséggondozás lehetőségei fizikából / 2010
 29. Kiss Albert / Kreatív természettudományi tehetséggondozás / 2014
 30. Kiss Judit, Páskuné / A tehetséggondozó szolgáltatásokhoz való hozzáférés környezeti és intrapszichés tényezőinek vizsg
 31. Kiss Papp Csilla / Képzőművész tehetségek gondozása / 2010
 32. Kormos Dénes / Fogalomtár a Tehetségpontok számára / 2011
 33. Kovács Gábor / A matematikai tehetség fejlesztése / 2010
 34. Kövi Zsuzsanna / Fény és árnyék / 2014
 35. Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (Budapest) / A tehetséggondozó szolgáltatásokhoz való hozzáférés környezet
 36. Máth János / A zenei írás-olvasási képesség fejlődésének longitudinális vizsgálata 2-8. osztályosok körében / 2014
 37. Mező Ferenc / Fogalomtár a Tehetségpontok számára / 2011
 38. Mező Ferenc / Képzőművész tehetségek gondozása / 2010
 39. Mirnics Zsuzsanna, T. / Fény és árnyék / 2014
 40. Mönks, Franz J. / Ha tehetséges a gyerek / 2011
 41. Nádasi Mária, M. / Adaptív nevelés és oktatás / 2010
 42. Nádasi Mária, M. / A projektoktatás elmélete és gyakorlata / 2010
 43. Nagy Emese, K / Gondolkodásfejlesztés táblajátékkal / 2014
 44. Nagy Emese, K / A kétszeresen kivételes tanulók tehetséggondozása / 2014
 45. Nagy Tamás / Tehetség és személyiségfejlesztés / 2010
 46. Orosz Róbert / A sporttehetség felismerésének és fejlesztésének pszichológiai alapjai / 2010
 47. Orosz Róbert / Tehetség és személyiségfejlesztés / 2010
 48. Pataky Nóra / A kétszeresen kivételes tanulók tehetséggondozása / 2014
 49. Pataky Nóra / Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok / 2014
 50. Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban / 2015
 51. Pék Győző / Tehetség és személyiségfejlesztés / 2010
 52. Péter-Szarka Szilvia / Kreatív klíma - a kreativitást támogató légkör megteremtésének iskolai lehetőségei / 2014
 53. Pinczés-Pressing Zsuzsanna / A verseny szerepe a versenyzők életében és az eredményes versenyzés lehetséges pszichés ös
 54. Revákné Markóczi Ibolya / Tehetségfejlesztés a biológiatudományban / 2010
 55. Subicz István / Képzőművész tehetségek gondozása / 2010
 56. Szakmai ajánlások pszichológusoknak a tehetséggondozáshoz / 2013
 57. Szivák Judit / A reflektív gondolkodás fejlesztése / 2010
 58. Takács Ildikó / Tehetségmenedzsment a felsőoktatásban / 2011
 59. A tehetséggondozás nemzetközi horizontja / 2011-
 60. Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban / 2011
 61. Turmezeyné Heller Erika / A zenei írás-olvasási képesség fejlődésének longitudinális vizsgálata 2-8. osztályosok körébe
 62. Turmezeyné Heller Erika / A zenei tehetség felismerése és fejlesztése / 2010
 63. Virágné Katona Zsuzsanna / Tehetséggondozó konferencia, 2013.05.10-11. Törökszentmiklós / 2014
 64. Ypenburg, Irene H. / Ha tehetséges a gyerek / 2011

Online elérhető források

Tehetségkönyvtár a MATEHETSZ oldalán (40 könyv)

 

 

Támogatóink

Tehetség program logók

Utolsó módosítás: 2020. 08. 06.

www.tehetsegpont.hu

please do NOT follow this link