TIOP-1.2.3-11/1-2012-0285 számú pályázatunk

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy a Szindbád Nonprofit Kft. – Krúdy Gyula Városi Könyvtár

TIOP-1.2.3-11/1-2012-0285 számú, A várpalotai tudásgazdálkodás, valamint - a könyvtári dokumentumokban, mozgóképekben és képekben manifesztálódó - helyismereti tudás digitalizálásához szükséges infrastruktúra kialakítása a Krúdy Gyula Városi Könyvtárban című projektje sikeresen befejeződött.

A projekt célja, hogy a Krúdy Gyula Városi Könyvtár infrastrukturálisan alkalmassá váljék a könyvtárak együttműködésén alapuló szolgáltatások fejlesztésére, a könyvtárakban őrzött dokumentumokhoz és információvagyonhoz történő, helytől és időponttól független, egyenlő esélyű

hozzáférésre. Ennek részeként könyvtárunk MaNDA-ponttá válik, amely új minőségét jelent a könyvtári dokumentumszolgáltatásban.

A projekt időszaka alatt kiépült a Krúdy Gyula Városi Könyvtárban egy olyan fejlett informatikai infrastruktúra, amely lehetővé teszi, hogy könyvtárunk digitalizálja, biztonságosan tárolja a saját hálózatán a birtokunkban lévő könyvtári dokumentumokat, képeket és mozgóképeket, hogy azokat aztán a nyilvánosságnak szolgáltassa.

Az új informatikai rendszerünk révén könyvtárunk arra is alkalmassá válik, hogy segítse a jelenlegi és leendő használói számára az élethosszig tartó tanulást, illetve lehetővé teszi, hogy hathatósan bekapcsolódjunk a nem formális és informális oktatásba.

Az esélyegyenlőség jegyében a pályázat révén látássérült olvasóinknak felolvasó szoftver és olvasókészülék vásárlása történt meg, ezeket a Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete egyetértésével és támogatásával szereztük be. Ezek az új, a kornak megfelelő eszközök segítik a fogyatékkal élők életminőségének javítását, az információhoz jutásukat, és hozzájáruljunk esélyegyenlőségük teljesebbé válásához és társadalmi integrációjukhoz. Ezzel a beszerzéssel tehát egy társadalmilag elvárt, fontos szolgáltatást valósítottunk meg, amely a könyvtár szociális funkcióját erősíti.      

Tevékenységünk során 1000 db 120 perces VHS szalag és 2500 db helyismereti jellegű fotó digitalizálása fog megtörténni, illetve a beérkező későbbi dokumentumok digitalizálásának lehetősége teremtődik meg. A helyismereti dokumentumok feldolgozása, digitalizálása a várpalotai Városszépítő és –Védő Egyesülettel partnerségben történik.

A fejlesztés során beszereztünk 1 nagy tárhelyű szervert, a szerver biztonságos működését elősegítő szünetmentes áramforrást, 20 számítógépet, 1 laptopot, 1 projektort, 1 kétrétegű pdf-et előállítani tudó szkennert a szükséges egyéb kellékekkel (pl. szoftverekkel) együtt. Ezek a beszerzések hosszú évekig biztosítják könyvtárunk korszerű informatikai hátterét.

A pályázat az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 7 539 970,- Ft.

A kivitelezés ideje: 2012. szeptember 3. – 2012. november 6.

Bővebb információ: Budai László projektmenedzser, könyvtárvezető.

8100 Várpalota, Szent István út 28.
8101 Várpalota, Pf. 47.
Tel./fax: (88) 592-061
Tel.: 592-060 (olvasószolgálat)
E-mail: igazgato@krudylib.hu
Honlap: http://www.krudylib.hu/

please do NOT follow this link