Könyvtárunkról

Elérhetőségeink | 
Munkatársak |
| Küldetésnyilatkozatunk |
| Szolgáltatásaink |
Hatályos alapdokumentumaink, szabályzataink, beszámolóink |
A könyvtár gyűjteménye és gyűjtőköri szabályzata |
| Könyvtárhasználati szabályzat |
| Rólunk írták |
| Linkajánló |

 

 A Krúdy Gyula Városi Könyvtár múltja és jelene

Hatvanéves a Krúdy Gyula Városi Könyvtár. Jubileumi évkönyv. Forrásgyűjtemény. (2015)

Múltunk
A Krúdy Gyula Városi Könyvtár 50 éve (Emlékkönyv 1954-2004) 
Könczöl Imrére emlékezünk

"A könyvtár - kapu a világra.”

Várpalotán az ötvenes évek elején a várossá válást erőteljes iparosítás és a kulturális élet újjászervezése követte: a már meglévő dalárda, fúvószenekar mellett létrejött a néptánc- és színjátszócsoport, a képzőművészeti kör, művelődési házak épültek, szobrok kerültek a város különböző pontjaira. Az olvasókörök helyébe lépett a Kossuth utcában, egy volt cipész-műhely helyén létrehozott városi könyvtár, amely 1954. augusztus 20-án 12 m2-en kezdte meg működését. Ezt követően jó fenntartói döntések vezettek a mai városi könyvtárig. 1963. december 2-án avatták fel a Kossuth utca 6. szám alatti megüresedett iskolaépület földszintjére költöztetett felnőttkönyvtárt, ahol 180 m2 alapterületen kényelmes olvasóterem és tágas szabadpolcos kölcsönzőtér állt az olvasók rendelkezésére, míg a könyvtár régi helyiségében 1964. január 1-jén 32 m2-en, új bútorokkal megnyílt a gyermekkönyvtár. 

 

 

 
A 60-as években és a 70-es évek első felében példaértékűek voltak a városi könyvtár rendezvényei, melyek Könczöl Imre személyéhez fűződtek. Kiterjedt irodalmi kapcsolatainak köszönhető, hogy a könyvtár közel két évtizeden át a város szellemi központja lehetett. Maradandó élményt nyújtottak az író-olvasó találkozók, a népszerű „könyvtári esték”. A jeles kortárs írók, költők között alig akadt, aki nem járt Várpalotán, s jó részük visszajáró vendég volt: Krúdy Zsuzsa (Krúdy Gyula lánya), Czine Mihály irodalomtörténész, Csoóri Sándor költő, Veres Péter, Tersánszky Józsi Jenő író, és neves előadóművészek is. Ugyancsak Könczöl Imre érdeme a város kulturális és irodalmi múltjának tudományos igényű feldolgozása, a helytörténeti kutató- és gyűjtőmunka megindítása, amire egyre nagyobb igény mutatkozott. Könczöl Imre volt a megalapozója a későbbi Krúdy-kultusznak is.
Ebben az időben került a városi könyvtár tulajdonába Bán Aladár nyelvész, költő, néprajztudós hagyatéka, melyet különgyűjteményként őrzünk.

1975-ben a Kossuth utca 6. szám alatti felnőttkönyvtár épületének emeleti része is megüresedett, s a felújítás után itt kapott helyet a gyermekkönyvtár. Ekkor a városi könyvtár alapterülete összesen 266 m2-re emelkedett, és új bútorokkal gyarapodott. Ebben az időszakban került az állomány jelentős része szabadpolcra és szakrendbe. A hetvenes években a könyvtár az ifjúság és a felnőtt korosztály olvasóvá neveléséért indított olvasómozgalmakban vett részt. Könczöl Imre 1980-ban nyugdíjba ment, de személye a város szellemi és kulturális életében továbbra is meghatározó maradt. Megjelent kutató munkái, a város múltjáról, az irodalomról tartott előadásai egyaránt élményszámba mentek.

 

A Városi Tanács felajánlására 1985-ben új otthonba költözhetett a városi könyvtár. A Szent István úti épületben 650 m2-en tágas, korszerűen felszerelt könyvtár nyitotta meg kapuit, ahol összefüggő térben kapott elhelyezést a felnőtt és a gyermekkönyvtár, valamint előadóterem és tömör raktár állt rendelkezésre. Nagy sikere volt az ekkor kialakított zenei részlegnek, az idegennyelv-tanulás lehetőségének, és sokan vették igénybe az olvasótermet, valamint a reprográfiai szolgáltatást. A szolgáltatások között megjelent az irodalomkutatás és a tájékoztató szolgálat, valamint a helyismereti gyűjteménynek nemcsak a gyarapítása, hanem a feltárása is megindult.

Az 1980-as években a városi könyvtár tovább bővítette közönségkapcsolatait, ez időtől ad helyet a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Várpalotai Szervezete rendezvényeinek is. A TIT Gondolkodó Klubjával közös programok közül különösen emlékezetesek Ancsel Éva, Lengyel László, Petschnig Mária Zita, Bod Péter Ákos, Kukorelli István, Katona Tamás előadásai és a szabadegyetemi programok.
1991-ben a városi könyvtár finanszírozásának támogatása céljából létrehoztuk a Könyvtárpártoló Alapítványt, amely ma is nagy segítséget nyújt a könyvtár munkájához. 


 

A kilencvenes évek óta a Krúdy Gyula Városi Könyvtár kultúraközvetítő tevékenységében továbbra is fontos szerepet kapnak a rendezvények (rendhagyó irodalomórák, kötetlen beszélgetések a tudomány és közélet képviselőivel, a város helytörténetének megismertetése), az előadóteremben rendszeressé váltak a képzőművészeti kiállítások, ahol bemutatkozási lehetőséget nyújtunk a kistérség alkotóinak is. Új fejezet kezdődött a Krúdy-kultusz ápolásában: évről-évre megrendeztük a Szindbád vacsorát, a Prospektus Nyomda Krúdy-kiskönyvtára köteteinek bemutatóját, felolvasóesteket szerveztünk.

1999-ben kezdtük meg a könyvtár állományának számítógépes feldolgozását, s önkormányzati támogatás és pályázatok segítették elő az internet szolgáltatások bevezetését. Nagy változást hozott, hogy 2004. január 1-jétől áttértünk a számítógépes kölcsönzésre. Számítógépes katalógusunk 2005. január 26-tól érhető el az interneten.

2004-ben szakmai rendezvénnyel, kiállításokkal ünnepeltük az intézmény fennállásának 50., a gyermekkönyvtár 40 éves évfordulóját. Ebből az alkalomból született „A Krúdy Gyula Városi Könyvtár 50 éve - Emlékkönyv 1954-2004” című kiadvány, mely összegzése az elmúlt ötven éves tevékenységünknek. 

                 

                  

2005-ben jelentettük meg a Várpalotai Füzetek hatodik kötetét, melyben Pacsuné Fodor Sára és Szabadi Béla visszaemlékezéseit olvashatjuk a Kossuth utca történetéről és hajdani lakóiról. Helyismereti gyűjteményünk folyamatosan gazdagodik, többek között Szíj Rezső adománya, Csiky Iván, Pacsuné Fodor Sára, Lencsés György, Pajor József, Könczöl Imre hagyatéka révén. Intézményünk büszke a jól felszerelt, megőrzött, értékes állományára és az utóbbi években kialakított európai uniós gyűjteményre.

Könyvtárunk a Várpalota Kistérség Többcélú Társulás könyvtárainak központja. Szeretnénk rendszeres és élő kapcsolatot fenntartani a települések könyvtáraival (az internet bevonásával), hogy a városkörnyéken lakók is hozzájuthassanak a magasabb szintű könyvtári szolgáltatásokhoz. Örömünkre szolgál, ha partnerei lehetünk a helyi civil szervezeteknek, s közös rendezvényekkel segíthetjük törekvéseiket, valamint információs hátteret nyújthatunk a munkájukhoz.

A Krúdy Gyula Városi Könyvtár 2008. április 1-jétől a Szindbád Nonprofit Kft. intézményegységeként folytatja működését. Ez időtől kezdve az alábbi új szolgáltatásokat vezettük be:

- az inotai közösségi házban rendszeres szakszerű könyvtári szolgáltatást nyújtunk a városrész lakosságának
- Szindbád Könyv- és Ajándékbolt működtetése (webshop formában az interneten is elérhető)
- turisztikai pont kialakítása
- "szocialista gyűjtemény" és a muzeális értékű könyvek gyűjteményrészének kialakítása
- ukrán kisebbségi különgyűjtemény, Trianon Gyűjtemény kialakítása
- megnyitottuk a helyi festőművészek megvásárolható alkotásait bemutató Kamaragalériánkat
- digitális reprográfiai és irodai szolgáltatások (szkennelés, laminálás, nyomtatás stb.)
- Várpalotai Könyvtári Hírlevél kiadása
- Várpalotai Helyismereti Portál kialakítása
- gyermekkönyvtári részleg számára külön honlap kialakítása
- portál rendszerűvé és interaktívvá tettük a honlapunkat, nyitvatartási időben folyamatosan elérhetőkké váltunk, online tájékoztatást nyújtunk az interneten
- újszerű eszközökkel kommunikálunk a potenciális és beiratkozott használóinkkal (blog, közösségi oldalak)
- a TÁMOP-3.2.4-08/1 (2010-2012) pályázatnak köszönhetően folyamatban van a Textlib integrált könyvtári számítógépes rendszerünk fejlesztése, közös adatbázis építése a konzorciumban részt vevő iskolai könyvtárakkal és a pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtárral.

További információk a könyvtár történetéről:

Statisztikai adatok 1954-2010 >>>
Tevékenység, kiemelt projektek >>>
Könyvtártörténet 1954-2007 >>>

please do NOT follow this link