Várpalota példaképei

 

Szakmai beszámoló a várpalotai Könyvtárpártoló Alapítvány TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00120 azonosító számú pályázatához

Egy erőmű végnapjai - Egy fél évszázados erőmű múltja, jelene és jövője

A megvalósult tevékenység rövid bemutatása:

Az inotai Szent Mihály-napi forgatag keretében megrendezésre kerülő fotókiállításon az Objektív Fotóklub két tagjának; Szalai Attilának és Buzás Dánielnek a fényképeiből
válogattunk. A kiállítást Kavecz Edina, a fotóklub vezetője nyitotta meg. Elmondta, csapatuk a közelmúltban kapott engedélyt, hogy bejárják az erőművet és fotókat készítsenek. Ebbe a projektbe ad betekintést hatalmas felvételek révén a faluházban megnyílt tárlat.

A tevékenység helyszíne:
Inotai Faluház
A tevékenység időpontja:
2019. szeptember 28. 09:00
A résztvevők száma (fő):

Fotódokumentáció:

Internetes helytörténeti játék

2019. novemberében Inota falu történelméhez kapcsolódó kérdéssort tettünk közzé a Várpalota Helytörténeti Albuma című internetes felületünkön.
A kérdések az 1100 -as évektől kezdve a XIX. századig terjedő időszak fontosabb helyi történelmi eseményeiről szóltak – magukban foglalva a római kori régészeti feltárások eredményeit, a török idők harci cselekményeit, és a falu vallási közösségeinek történetét is.
A történelemkedvelő közönségből mintegy hatvanan kapcsolódtak be játékunkba, közülük 14-en küldtek be helyes megoldásokat.
A helyesen válaszolók közül kisorsolt szerencsés nyerteseket helytörténeti vonatkozású könyvekkel, albumokkal díjaztuk.
A játék kérdéssora

Inota képekben. Válogatás Leitner Ferenc, Scharf Imre és Konta László képeiből

A megvalósult tevékenység rövid bemutatása:
Rendhagyó kiállításra került sor az Inotai faluházban: az ember méretűre nagyított, egykori városrészt ábrázoló fekete-fehér fotográfiák a régi idők Inotájára kalauzolják a szemlélőt. A Várpalotai Napok részeként megrendezett tárlaton Fornai Miklós zongorajátékát követően Campanari-Talabér Márta polgármester köszöntötte a faluház nagytermét megtöltő közönséget.
A kiállítás célja nem az, hogy történetiséget mutasson be, vagy épp a falu minden részletét a közönség elé tárja. Inkább olyan képek láthatóak itt, amelyek jellegzetesen inotai hangulatot árasztanak. A fotók többsége abból az időszakból származik, amikor a falu képe erősen átalakult, modernizálódott. Ám ellentétben a Szíj Rezső gyűjteményéből összeállított kiállítással, itt nem egy kort szeretnénk bemutatni, sokkal inkább az inotaiság hangulatát – mondta el Budai László.
A megnyitón a Krúdy Gyula Városi Könyvtár igazgatója mesélt a képekről, amelyeken a falu jellegzetes épületei, a református templom és az egykori községháza éppúgy láthatók, mint azóta eltűnt házak, de a temetőhegyről készült felvétel is jellegzetes hangulatot áraszt.
A tevékenység helyszíne:
Inotai Faluház
A tevékenység időpontja:
2019. augusztus 27. 17:00
A résztvevők száma (fő), fotódokumentáció

Bellovits Jenő textiltervező iparművész emlékkiállítása és hozzá tartozó katalógus

Bellovits Jenő halálának 20. évfordulója alkalmából nyílt a napokban emlékkiállítás a Thury-vár Márványtermében. Az eseményen köszöntőt mondott Campanari-Talabér Márta polgármester, a kiállított alkotásokat, valamint Bellovits Jenőt pedig Veszeli Lajos festőművész méltatta.
Az eseményhez kapcsolódva a művész életútját bemutató katalógus is megjelent, melyben a még fellelhető alkotások láthatóak, valamint a közel négy évtizedes művészi életpálya fontosabb állomásai is megtalálhatóak. Az emlékkiállítás megnyitóján fuvolán közreműködött Lantos Ádám.
Bellovits Jenő munkáiból katalógust adtunk ki.

A tevékenység helyszíne:
Thury-vár, Márványterem
A tevékenység időpontja:
2019. augusztus 27. 17:00
A résztvevők száma (fő)

Naszályi János és kora helytörténeti vetélkedő

A megvalósult tevékenység rövid bemutatása:
A várpalotai Könyvtárpártoló Alapítvány helytörténeti vetélkedőt rendezett Naszályi János és kora címmel Naszályi János református lelkész, író, költő születésének 260. évfordulóján. A vetélkedőre 2 fős középiskolás csapatok jelentkeztek. A résztvevők előzetesen felkeresték a református templomot, ahol Lukátsné Orovicz Piroska református lelkész kalauzolta őket. A vetélkedő a könyvtárban került megrendezésre. A diákoknak feladatlapokat kellett kitölteniük, melyek feladatai három téma köré csoportosultak: a várpalotai református templom és az ott elhelyezett emléktáblák, Naszályi János élete, diákévei (szókereső rejtvény), a korabeli várpalotai református iskola.
Zsűri : 
Katona Csaba alpolgármester,
Zöld Istvánné ny. tanár, a Városszépítő és védő Egyesület tagja,
Budai László, a Krúdy Gyula Városi Könyvtár vezetője
A vetélkedő feladatait összeállította és a vetélkedőt levezette: Varga Zsoltné könyvtáros.

Együttműködő partnerek voltak:
Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
PSZC Faller Jenő Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

A tevékenység helyszíne:
THURY-VÁR Nonprofit Kft. – Krúdy Gyula Városi Könyvtár

A tevékenység időpontja: 
2019. november 11. 15.00

A résztvevők száma (fő):
9 csapat (18 fő) - a Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolából.
Felkészítő tanár: Zöld Adrienn.
1 csapat (2 fő) - a PSZC Faller Jenő Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumból.
Felkészítő tanár: Czéher Ildikó.

Az első három helyezett csapat tagjai értékes jutalomban részesültek
I. helyezést elért csapat:
Deme Aida, Bálint Lilla
(Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola)
II. helyezést elért csapat:
Gombkötő Celesztina, Mekota Martina
(Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola)
III. helyezést elért csapat:
Enyedi Vivien, Somogyi Fruzsina
(Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola)

Dokumentáció

Naszályi János-emléknap

A megvalósult tevékenység rövid bemutatása:
Naszályi János egykori várpalotai református lelkészre, íróra, költőre emlékeztünk születésének 260. évfordulóján. Köszöntőt mondott Campanari-Talabér Márta, Várpalota város polgármestere Előadásokat tartottak:

  • Budai László, a Krúdy Gyula Városi Könyvtár vezetője
  • Dr. Huszár Pál történész, tanár
  • Lukátsné Orovicz Piroska református lelkész
  • Petrovics László helytörténész, nyugalmazott tanár

Az előadások után emléktábla-avatásra került sor a református templomban Közreműködött Pócsik József, a Bartos Sándor Iskola igazgatója.

Dokumentáció

Együttműködő partnerek voltak:
Várpalota Város Önkormányzata
Városszépítő és -védő Egyesület
A tevékenység helyszíne:
Thury-vár, Thury Terem
Református templom, Várpalota
A tevékenység időpontja:
2019. augusztus 26. 17:00
A résztvevők száma (fő), fotódokumentáció

A Naszályi-emléknaphoz kapcsolódóan képeslapokat adtunk ki.

Inotai helytörténeti vetélkedő

2019. október 1 – én délután helytörténeti vetélkedőt tartottunk az inotai faluházban. A vetélkedőn 16 tanuló vett részt – az inotai általános iskola / a várpalotai Várkerti Általános Iskola Tagiskolája / felső tagozatából – négy négyfős csapatra osztva.
A diákoknak előzetesen mintegy 50 oldalnyi nyomtatott anyagot osztottunk ki a megmérettetésre való felkészüléshez, és könyveket, valamint helytörténetünkkel foglalkozó
internetes oldalakat is ajánlottunk számukra a tájékozódáshoz. Az iskola történelemtanára – Borbély Lilla – lelkiismeretesen felkészítette a csapatokat a
versenyre. Több gyermeket szülei is elkísértek, és velük együtt izgulták végig a versenyt.
A feladatok összeállítását, a feladatlapok elkészítését, majd a vetélkedő levezénylését Bregócs Viktória kolléganőmmel együtt végeztük. Igyekeztünk színes, változatos feladatokkal ráirányítani a gyerekek figyelmét lakóhelyük múltjának megismerésére.
Készítettünk teszteket, rejtvényeket, használtunk kivetítőt különböző képfelismerési feladatokhoz, de kreatív tevékenység is szerepelt a feladatsorban – például puzzle –
összerakás. Helyet kaptak a falu és a környék régebbi múltjához kapcsolódó történelmi és néprajzi témájú kérdések, lakóhelyünk ipari múltjával kapcsolatos ismeretek, valamint tájegységünk természeti környezetével foglalkozó ismeretanyagok is.
A verseny háromfős zsűrijében Gerebicsné Barna Gabriella tanárnő, Katona Csaba alpolgármester és Budai László könyvtárvezető foglalt helyet.
A csapatokat pontozás alapján díjaztuk, de természetesen minden csapatnak járt ajándék, hiszen minden egyes gyerek bizonyította a felkészültségét a feladatmegoldások során.
A csapatok nyereményei voltak: könyv utalványok, írószerek, történelmi társasjáték, közös várlátogatás a Thury – várban, és szabadulószoba – belépők.
A vetélkedő kellemes, oldott hangulatban zajlott, s a gyerekek az értékelési szünetben finom szendvicseket, üdítőt is kaptak.

Dokumentáció

Inota olvasókönyv

Inota történetét összefoglaló könyv, amelyet Budai László szerkesztett.

 

Utolsó módosítás: 2020. 06. 30.

please do NOT follow this link