A Krúdy Gyula Városi Könyvtár küldetésnyilatkozata

A Krúdy Gyula Városi Könyvtár a Várpalotai Kistérség legnagyobb nyilvános könyvtáraként fő feladatának tekinti, hogy gyűjteménye és szolgáltatásai révén minél kedvezőbb feltételeket biztosítson használói számára a magyar és az egyetemes kultúra értékeinek megismeréséhez, a folyamatos önművelődéshez; információs hátteret nyújtson az állampolgári tájékozódáshoz, a közügyek intézéséhez, a közhasznú ismeretek megszerzéséhez és a vállalkozási tevékenységhez; elősegítse a város történetének, kulturális, néprajzi hagyományainak, természeti értékeinek, gazdasági és társadalmi folyamatainak kutatását és bemutatását; helyet biztosítson az önművelődést és a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló rendezvényeknek, civil szervezeteknek; hozzájáruljon a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének növeléséhez.

A kitűzött célok megvalósítására törekedve: a könyvtár állományát folyamatosan, tervszerűen gyarapítjuk és sokoldalúan feltárjuk; a korszerű elektronikus eszközökre és forrásokra támaszkodva fejlesztjük az intézmény tájékoztató-információs szolgáltatásait; nyilvános, közösségi internet-hozzáférést biztosítunk a könyvtárhasználók számára és hangsúlyt fektetünk a saját tartalomszolgáltatásra; gondoskodunk a településen élő hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők könyvtári ellátásáról; biztosítjuk más könyvtárak állományának elérését, közvetítjük szolgáltatásaikat a helyi felhasználókhoz (könyvtárközi kölcsönzés, interneten elérhető katalógusok, adatbázisok, segítségével stb.); munkánk során folyamatosan figyelembe vesszük a könyvtárhasználók javaslatait, vizsgáljuk a használói szokásokat, s a felmerülő igényeknek megfelelően módosítjuk, bővítjük a könyvtár szolgáltatásait, javítjuk személyi és tárgyi feltételeit; összehangoljuk tevékenységünket, állománygyarapítási stratégiánkat a városban működő más közgyűjteményekkel, oktatási és közművelődési intézményekkel.

Kiemelt stratégiai céljaink az elkövetkezendő öt évben:

I. Törekszünk arra, hogy az olvasni szerető ill. tájékozódni vágyó, kistérségben élő állampolgárok köré olyan (hagyományos és elektronikus) szolgáltatások épüljenek, amelyek a használóink megelégedésére és fejlődésére szolgálnak.

II. Elősegítjük, hogy a gondolatok és az információk hatalmas tengerében használóink könnyedén ki tudjanak igazodni.

III. Törekszünk arra, hogy a  Krúdy Gyula Városi Könyvtár gyűjteménye korszerű, (jelenlegi és potenciális) használói számára teljes mértékben vonzó (kölcsönzésre/használatra csábító) legyen.

IV. Elsősorban Várpalotához – másodlagosan a Várpalotai Kistérség területéhez – kötődő patriotikumokat számba vesszük, lehetőleg teljes körűen összegyűjtjük, és a jövő nemzedékei számára megőrizzük.

V. A kistérségbe látogató turisták számára otthonos tájékozódási és információs ponttá kívánunk fejlődni.

VI. Várpalota város ill. a kistérségi települések könyvtári állományaihoz és feladataihoz egységes szemlélettel (holisztikusan) viszonyulunk.

VII. Kiemelten foglalkozunk a gyermekkorú könyvtárhasználókkal, a gyermekek olvasásfejlesztésének elősegítésével.

please do NOT follow this link