Thury György lovas és gyalogos katonái 1561-ből

Palota vára 1561. július 29-én megszemlélt lovas katonáinak jegyzéke

Kapitány Úr [Thury György] 31 lóval
Tibók Mihály                      5 lóval
Pap Péter                          4 lóval
Pap Imre                           2 lóval
Thury Márton                     5 lóval
Alistáli Márton                    5 lóval
Babócsics László               5 lóval
Horváth Balázs                  4 lóval
Baromay Balázs                3 lóval
Eszéky László                  3 lóval
Somogyi Tamás                4 lóval
Rezy István                      4 lóval
Pribékh György                 3 lóval
Kapra Ferenc                    3 lóval
Ormány Péter                   2 lóval
Balogh Péter                    2 lóval
Diamin Tamás                  2 lóval
Nagy Ambrus                   2 lóval
Zakha Mihály                   2 lóval
Mogor Kristóf                   3 lóval
Somody Mátyás               2 lóval
Sebesy György                2 lóval
Nagy Sebestyén              1 lóval

Palota vára 1561. július 20-án Meznyánszky János, lzdenczy Péter és Gersdorfer András által megszemlélt gyalogos katonái

 1. Borbély János, a gyalogosok kapitánya
 2. Banowsky Miklós tizedes
 3. Zorowsky Mihály 
 4. Liptói Viktor
 5. Privicsi Gergely
 6. Rog Máté
 7. Zrodowsky János
 8. Egerszegi Márton
 9. Lendel Pál
 10. Marin György tizedes
 11. Litaway István
 12. Peklinay János
 13. Skaliczey János
 14. Ribótzky János
 15. Kozbaba János
 16. Sleykh György
 17. Hramnitzky Pál
 18. Varyay Mihály
 19. Nemcsey István tizedes
 20. Schkoda Márton
 21. Bánóczy János
 22. Molitor [Molnár] Miklós
 23. Halaczy Bendek tizedes
 24. Nagy Mihály tizedes
 25. Zabó János
 26. Zabó Farkas
 27. Borbély György
 28. Szabó Tamás
 29. Zagy Vince
 30. Faber [Mester] Máté
 31. Borbély Márton
 32. Molitor [Molnár] Balázs
 33. Nagy Márton
 34. Baranyay György tizedes
 35. Szigeti Péter
 36. Mátyusföldy János
 37. Jacz Orbán
 38. Szalay Márton
 39. Zabó Máté tizedes
 40. Cocus [Szakács] Péter
 41. Kuliczka András
 42. Zabó Márton
 43. Csalkha Miklós
 44. Inothay József
 45. Kazala Ádám
 46. Nagy Barnabás
 47. Kassa György
 48. Ozymy András
 49. Klobukhy Tamás
 50. Getze János
 51. Sotor Bálint
 52. Brunisti Miklós
 53. Pravoticzky György tizedes
 54. Chumeczky Márton
 55. Mechacska Jakab
 56. Buthko György
 57. Lanistor János
 58. Lach András
 59. Biczay Mihály
 60. Gróff László tizedes
 61. Major György
 62. Rus Mihály
 63. Nadluczky Miklós
 64. Dezericzy András
 65. Stary György
 66. Obdokeweczy János
 67. Khotkho András
 68. Fifidlo Márton
 69. Barcha Mihály tizedes
 70. Horváth Pál
 71. Kaymaty Fábián
 72. Faber [Mester] Ferenc
 73. Bokody Lőrinc
 74. Zplessy Dénes tizedes
 75. Zliepkha Máté
 76. Kwasnessky András
 77. Sutor [Varga] Jakab
 78. Pistor [Molnár] Félix
 79. Horváth András
 80. Lytway [keresztnév nélkül]
 81. Zreichien Szaniszló
 82. Ztreczala György
 83. Bohmiczky Miklós tizedes
 84. Bubenikh Mihály
 85. Dian György
 86. Zliepkha Mihály
 87. Sutor [Varga] László
 88. Lelo Péter
 89. Bajmóczy Mihály tizedes
 90. Zarakowsky András
 91. Spyssakh György
 92. Prilesky [keresztnév nélkül]
 93. Skoluda János
 94. Kys Antal
  + Két bombavető

Huszár Pál: Források és dokumentumok Várpalota történetéhez I. kötet. A kezdetektől 1848-ig. Várpalota, Szindbád, 2007. p. 95-105.

 

Lásd még: Thury György  katonáinak névsora 1559-ből: http://archives.hungaricana.hu/hu/urbarium/view/hu_mnl_ol_e156_a_fasc023...

please do NOT follow this link