Savanyú Jóska akasztófája 1933-as lapból

"Két érdekesen összenőtt öreg bükkfát láttam a székesfehérvári püspökség tési erdeje, B) gazdasági osztályának 13/d  részében, 30 éves bükk-, cser-, juhar-, lúc- és feketefenyő-faállományban. Az egyik bükk mellmagassági kerülete 242 cm, a másiké 300 cm, magasság a 30 m; 2-5 m magasságban egy 24 cm átmérőjű ággal mintegy vízszintes híddal egymáshoz vannak kapcsolva, mely ág mindkét fa törzsébe úgy van benőve és összeforrva, hogy észre sem vehető, melyik fa bocsájtotta ki az ágat. A vékonyabb törzsön mintegy 3 m hasadék látható, melyet cementtel be kell tapasztani. Az összenőtt bükkökről azt mesélik, hogy Savanyú Józsi betyárvezér erre a hídra akasztatta az árulókat. Ezért ma is Savanyú Józsi akasztófájának hívja a nép." – írta Földváry Miksa cikkében 1933-ban. (Alább a szerző felvétele.)

(Földváry Miksa: A Bakony-hegység és a Bakonyalja természeti emlékei. In: Erdészeti Lapok, 1933. 72. évf. 9. füzet. p. 947-949. Online változat: http://erdeszetilapok.oszk.hu/00162/pdf/EL_1933_09_943-953.pdf Letöltés ideje: 2014. 06. 02.)

Savanyú Jóska akasztófája, Tés

Kulcsszavak: Tés, erdészet, Savanyú József, betyárok, 19. század, helytörténeti bejegyzés.

please do NOT follow this link