Pásztorok szokásai – Várpalotai történet

KARÁCSONYI DURROGATÄS, „PÁSZTORKÖSZÖNTÖ"

A pásztorember vagy az uraság, vagy a gazdák alkalmazottja volt, így kenyéradó gazdái elvárták tőle, hogy évente megköszöntse őket. A karácsonyi köszöntés időpontja december 24-én este volt, ekkor a községi alkalmazottak végigjárták az összes gazdákat. 

[...]
A legteljesebb beszámolót a zirci Lénárt Jánostól kaptuk. A grófot, a gazdákat, sőt hazatérve saját családját is illendően köszöntötte:
„Karácsony este éme'ntek az embefék is és a bojtárok, és aztán e'kezdték. Kanász, tehenes, gulyás: ezek eggyüt mentek. Gondúni való, hogy milyen szép vót ez, mikor a jó harangok vótak és ott sürün szótak egybe. A harangok meg a kürtök is szótak, meg a karikásostorok. Durrogatás: például 5-6 ostor, még aztán két-három kürt. ..
- Ezek a grófok és uraságok meg is várták ezt. És aztán akkor mikor kezdődött: égy durrantás, akkor aztán fe' gysze'rre az egész, mind a cigánybanda.
...Várpalotán vótunk abba a üdőbe. Ugye' ott több gulás is vót, tehenes is vót, kanász is vót, na mostan, ez nagyon szép vót! A gróf má várta. Fönn a kastélyná várt bennünket. Nagyon szerette hágatni. Fönn vót a verandán és aztán mi még lenn az udvaron elátunk, hogy durrogatni léliessen, az ostornak is lfe'gyfcn hele, mer az hosszú, ugyé. . . Aztán körbeátunk, aztán szépén egyszerre mind az egész elkezdte! A bojtárokná vótak a kolompok, az ember'e"kné vótak: a kanászokná a tülkök és aztán a tehenes és gulyás: az a karikás rövid nyelű ostor. Jó raffiasudárrá. Abbú fontunk sudarat, és aztán az nagyot szóll. Ej jó kis darabig, körűbellű 10 percig (szólt ez a zenebona), aztán szünet. Akkor aztán a bojtárok kaptak abba az üdőbe 5 forintot, az embe'rek kaptak 10 forintot. Ezs zsák liszt akkor vót 9 forint és akkor ezt mégköszöntük, kérem, aztán méntünk tovább. Ja de még egy pakli szivart is kaptak!"
Forrás: BÉKEFI ANTAL: A bakonyi pásztorok zenei élete II. Népi hangszerek, hangszeres zene. In: Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 13. – Történelem (Veszprém, 1978), p. 415.
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_VESZ_Veszprem13_Tortenelem/?query=v%C3%A1rpalota&pg=358&layout=s

 

 
please do NOT follow this link