Palotai nemesek az 1820-as nemesi összeírásban

Az 1820-as nemesi összeírásban szereplő palotai nemesek névsora

Forrás: MNL VeML IV. 1. E. cc. 1819-1820

A’ Weszprémi járásban s’ különösképpen a’ belölírtt Szolga Bírónak Numerussában találkozó nemességnek öszveírása. (ÖSZVEIRÁSA A TEKINTETES NEMES VESZPRÉM VÁRMEGYÉBEN, A’ veszprémi Közép JÁRÁSBAN LAKÓ, VAGY BIRTOKOS ORSZÁGOS, VAGY STATUSBÉLI NEMES URAKNAK)

Részletesebb táblázat letölthető pdf-formában itt: http://krudylib.hu/adatbazis/az-1820-nemesi-osszeirasban-szereplo-palota...

Alább részlet a táblázatból (neve, foglalkozása, gyermekei):

Neve Hivatala és Sorsa Gyermekei
M. Grof Zichy Miklos Úr Cs. K. Kamarás Miklos
M. Grof Zichy István Ur Cs. K. Kamarás István
F. T. Kovács Antal Ur tiszt.  kanonok, s Plebános  
Kozma János  ’’ Uradalmi inspektor ..             ..
Körtvélesi János Contractualista városi lakos  
..            ..
Kelemen Sándor Evang. Rector Sándor, Erzsébet
Toth Ilona Süle János özvegye Susanna
Süle György Molnár. Josef, János, Ersébet
Süle Ersébeth Varga Mihály molnárnak özvegye „     „     „
Somogyi János földmíves János, Ferencz, István, Pál.
Somogyi János v: -             -
Somogyi Erzsébet Herczeg Ádám Csapónak özvegye
Somogyi Katalin Szakács István felesége
Primusz Julianna Somogyi János özvegye Josef, Antal, János, Katalin.
Somogyi Pál. földmüves Pál, Mihály, Catar., Ersébeth, Anna.
Somogyi Pálk. Uraság hajduja. Ersébeth.
Somogyi István földműves István, György, Erzsébeth
Somogyi Erzsébeth Takács Josef özvegye. ..       ..
Somogyi Anna. Csősz Mihály felesége ..       ..
Somogyi Katalin. Sós János felesége. ..       ..
Somogyi Borbála Kanász Jósef özvegye ..       ..  
Somogyi Éva Bizdeg György felesége ..       ..
Somogyi Susanna Egerszegi Pál felesége ..       ..
Nagy Sándor földmíves. Sándor, Pál, István, s’ Ferencz,
Molnár János  v: Josef, István.
Molnár Josef v: -        -     
Molnár Ferencz Lakatos. János, Lidia, Éva.
Molnár Mihály vinczellér. -        ..
Molnár Katalin Páli Josef özvegye -         -
Trombitás Mihály. Csapó. Péter, Lidia, Éva, Erzsébeth.
Trombitás Péter. Csapó. Gábor.
Nyirő István földmives. István, Ferencz, Sándor, János, Katalin, Erzsébeth.
Nyirő János. földmíves. János, Josef, Gál, Sándor, Anna.
Nyirő Susanna. Fülöp István felesége. ..          ..
Nyirő Mihály. földmives. István, János, Katalin, Juliána.
Nagy István. földmives. ..        ..
Nagy Josef. v: ..         ..
Nagy András. v: András.
Nagy Éva n. Trombitás Mihálynak özvegye Susana, Erzsébeth.
Nagy Mihály földmíves Sándor, János, Erzsébeth, Susanna.
Nagy Erzsébeth Horváth György özvegye. ..        ..
Nagy Susanna Kolláth István felesége. ..        ..
Bakos Josef. földmives. István, Erzsébeth.
Bakos Erzsébeth Kovács Pál özvegye ..        ..
Bakos Éva. Csóka János özvegye ..        ..
Bende Josef. fazekas. Sándor, István.
Kiss Josef. Csapó. Ignácz, Trézsi,
Juliana, Erzsébeth.
Kovács István földmíves. István, Katalin.
Kovács István v: Josef, Erzsébeth, Éva, Juliana.
Kovács Mihály v: János, Imre, Anna, Susanna, Josef.
Csáki Rosalia özvegy Szigethi Györgyné.  ..            ..
Takáts Katalin Olvaj Mihály özvegye ..           ..
Soós Péter. földműves. Péter, János, István, Susa, Erzsébet.
Soós Péter. v: János, Pál, Josef, Juliana, Katalin
Soós János. v: János, Sándor, Juli.
Soós István. v: ..            ..
Fülöp Katalin Soós Imre özvegye ..         ..
Sipos Katalin Soós Pál özvegye János, Imre, Ferencz, Éva.
Soós János. földmives. Pál, György
Szabó Éva Tavasz Mihál özvegye. Josef, János. 
Morocz János. földmíves. György, János, Mihály, Éva, Juli, Erzsébeth, Sofi, Anna.
Morotz György v: Josef.
Morotz Péter. v: János, Ferencz, Mihál, Susa, Erzsébeth, .
Pintér Julianna - ifj. György, Juli, Theresia
özv. Morotz Jánosné.
Morotz Katalin Németh Samuel felesége ..        ..
Morotz János földmíves. Josef, Éva.
Morotz István v: ..             ..   
Morotz Erzsébeth. Gerber György özvegye. ..             ..
Morotz Mihály. földmives. Josef, András, Susa.
Morotz Josef. v: Josef, Sándor, Katalin.
Legifj. Morotz András. v: ..            ..
ör. Morotz András Szürszabó. Sándor, Sofia.
 
Morotz Erzsébet. Toth István felesége ..             ..
ör. Morotz Pál. földmives. ..             ..
 
legör. Morotz Josef. v: Josef, Julianna.
 
Mészár Judith. Morotz György özvegye. András, Josef, Erzsébet.
Köz. Morotz András. földmives. István, György, András, Sándor, Katalin, Örzse
 
Köz. Morotz Josef v: Josef, Sándor, András, Katalin, Erzsébeth.
Faragó Morotz Ferenc. faragó Josef, Sándor, Juli.
Morotz Pál. földmíves. Pál, János, Susanna, Katalin, Erzsébeth.
 
Ebhegyi Morotz Ferencz. v: Ferencz, András, Mihály, Katalin.
 
legifj. Morotz Ferencz. v: Éva.
ifj. Morotz András. v: Éva.
Bátai Éva. Molnár György özvegye. ..        ..
Fazokas Erzsébeth özv. Jakab Sándorné. ..        ..
Nagy Sára. Fazokas Josef özvegye. ..      Josef.
Fazokas Josef. földmives. Josef, István, Éva.
Ihász Péter Posztós. Péter, Samuel.
Ihász János Posztós. János, Josef.
Ihász János Árvák ..             ..
Ihász Julianna Árvák
Ihász Erzsébeth Árvák          
Horváth máskép Kuti Éva. Hegedüs Mihály felesége. ..             ..
Horváth máskép Kuti Anna Tuzok Ferencz felesége. ..              ..
Horváth máskép Kuti Mihály. földmíves. Ferencz, Mihály, Jutka.
Horváth, máskép Kuti Ferencz. v: Mihály.
Jakab Judith Papp Samuel özvegye. ..             ..
Szalay György. Mészáros. György, Katalin.
Miklos Josef. Gombkötő. Josef, Lajos, Sofia, Julianna.
Miklos Samuel. Szűrszabó. Daniel, János, Julianna.
Farkas István. földmíves. István, Josef, János, Pál, Susa, Erzsébeth, Éva.
Farkas János. v: ..                  ..
Csonka György. Szabó. János, Ignácz, Anna, Örzse, Rosalia, Theresia
Csonka Pál. Német Szabó. Pál, György, Theresia, Juli, Rosalia
Füzi Sándor Festő. Sándor, Daniel, Julianna, Sofia, Lidia.
Pruszinszki Tamás. Csapó. Theresia.
Kapocsi Jozef. Csapó. János, Julianna.
Nagy Ferencz. Földmives. ..                   ..
Tanyi Nagy János. Nemes Biró. Erzsébeth
Tóth András Ur. N. vgye Eskütye. Aloysia.
Gáspár János Molnár. János, Anna.
Soós Imre. Földmives. János, Julianna, Susanna, Katalin.
Hamar Josef. Csizmadia ..             ..
Mészáros János. Asztalos. Lidia.
Varga István. Földmives János, István, Mihál, Juli, Sofia, Erzsébeth.
Mezerátzky János. Szüts. Josef.
if. Butsuházy Josef Fazekas Károly, Samuel.
ör. Butsuházy Josef. Fazekas ..             ..
Nagy Susanna Király Moyses feleség ..              ..
Nagy István. Mészáros Theresia.
Vörösmarti János. Bognár. János, Lidia.
Vörös Éva. Bédi Miklós özvegye ..              ..
Dozsa Gergely asztalos. János, István, Julianna, Erzsébeth, Judith.
Körmendi János. Csapó. Antal, Theresia.
Komáromi Pál Asztalos. Pál, Katalin
Rúzsa Josef. Kalapos. János.
Kósa Gábor. Csapó. Balint, Lidia, Strézsi, Örzse, Juli.
Kósa Péter volt. Notarius. Albert, Eva.
Kapocsi Antal. Csapó. Ignácz, Antal, Josef, János, s Anna.
Kapocsi Ignácz Csapó. Ignácz, György, Lajos, Anna, Juli, Örzse, Klára.
Kapocsi Josef. Szappanyos. ..              ..
Bodotz Pál . Csizmadia. ..              ..
Sárkány Josef. Serföző. Josef, Vendel, János, Regina, Anna.
Horváth Mihály. Mészáros. Josef, Mihály, Pál, János, Anna.
Horváth János Úr Urad. Archivarius. Sigmond, Károl.
Kun János. Reform. Rector. ..                  ..
Vetsey Sándor Úr. Evang. Predikator Úr. Sándor, Susa, Rosina.
Halász Susanna Balogh László özvegye. ..                 ..
Adorján János. földmives. ..                 ..
Adorján Magdolna Bene János felesége. ..                 ..
Brugoviszky Mátyás szűrszabó  
Horváth János notarius    
please do NOT follow this link