Palotai Budai János uram kártérítési kérelme 1783-ból

Jelzete: 707 - XXVI - Fasc. 267. - N. 414.,  572. 

Nagy Méltóságu Gróff
Kegyelmes Uram!
 
Kéntelenítettem Nagyságod Kegyelmes szine eleiben terjeßteni miképpen ? a Sósoson edgy szánto földet vévén, annak gyarapittására S. V. Trágyát hordattam reá, de mivel ut nincsen hozzá, más földén kéntelenítettem kocsival által járni, s mintedgy négy íßben a Görög Lászlóné tavaßiján ment kocsim kereßtül, mely földön levő tavaszijába az ide Zárt 1 sub % adnectálo Böcsű szerint a kára 3/4 mércze zabra böcsültetett. De ily kicsin kárért, melyen jobb mogyával is el lehetett vólna igaßittani Görög Lászlóné kissebbik fia szokott excentricus természete szerént a kocsimat meg lesvén ámbár nem a magok földökön találva légyen a mint az itt Böcsűből sub Nß meg tettßik kocsimnak két vasas kerekeinek küllőit ki vagdalta, mely törvéntelen hatalmaskodásból esett káromnak helyre hozatásáért midőn Nagyságodnál aláßatossan esedeßném mély tißtelettel vagyok Nagyságodnak
alázatos szolgája
Budai János
------------------------  
Jelzete: 707 - XXVI - Fasc. 267. - N. 414., 573.
 
Az minemű két kerekét Budaji uramnak meg becsültük találtuk egy forintra az kovács munkát. 
Hegedüs Sámuel cemester 
Laszló kovács
Ferenc kováts
------------------------  
Jelzete: 707 - XXVI - Fasc. 267. - N. 414., 573.  
Budai János Uram kerekeit mellyek Görög János által el vagdaltattak, ezek az Becsületes Bognár Chébéli mesterel által meg becsültettek.
1mo  Az első kereket a'mi ujj volt, ezt 
vette Budai Uram f. 1. d 25.
Ez becsültetett f. 1. d. 10. ----------------------- 1.10
2do Az második hátulso kerék volt, mivel ez viselt vol, ez becsültetett d. 75
                                                                                                               ----------------
                                                                                                                Summa 1 f 85 d
 
Ché Mester Szabo Mihály
És a' több közönséges
jámbor mesterek
1783. 18. Májii.     
 
------------------------
Jelzete: 707 - XXVI - Fasc. 267. - N. 414., 574.  
 
 Anno 1783 die 1. Maii Biro Uram által reputáltotunk Budaj János Ur kérésére avagy bötsüjre ki mentünk. Görög Lászlónénak az mi károkat tett tavaszi földeinek által járásával. Az mely földnek a szélesége tizen ött közönséges lépésbül álla, látszatott ugyan négy helen által járása. Jó lélek isméret serint meg vizsgálván találtatott mint egy három ficzko[? - BL] kár. 
Szabó Mihály
Fajt Jósef
Szijárto János
 
Ezen kár tétel pediglen lett nem az maga földjén, hanem az másén.
 
[Köszönöm Borbély Gergőnek, hogy eljuttatta hozzám a dokumentumok másolatát.]
 
Budai János levele a Zichy grófhoz
 
Hegedüs Sámiel céhmester kárfelmérése
 
Szabó Mihály és társai kárfelmérése, 1783 május 7.
 
Szabó Mihály céhmester kárfelmérés 1783. május 18.
 
please do NOT follow this link