Mezőszegedi Szegedy Bálint

Mezőszegedi Szegedy Bálint (1657–1698)

Mezőszegedi Szegedy Bálint édesapja Szegedy I. Gáspár elsőszülött fia, Szegedy II. Gáspár, aki 1632-ben nádori adományt nyert a Komárom vármegyei Nagymegyerben levő részbirtokra és egy ottani udvarházra. Szegedy II. Gáspár ifjú korában a katonai pályára lépett, de apja halála után otthagyta a katonaságot és csak birtokainak rendezésével volt elfoglalva, meet atyja után ugyanis nemcsak nagy kiterjedésű birtok, hanem sok adósság is maradt. 
Szegedy II. Gáspár gyermekei 1665. január 4-én Bazinban megosztoztak az atyjuk után maradt örökségen. II. Gáspárnak 11 gyermeke volt, ebből a kilencedik volt Bálint.

Mezőszegedi Szegedy Bálint Palota felszabadítása után annak várkapitánya lett. (Meg kell jegyezni azonban, hogy ő csak mint "commendant" parancsnokolt a várban, a főkapitány vagyis az „Oberhauptmann” a vár földesura, ifj. Zichy István volt.)

Felesége kisfaludi Kisfaludy Kata (Kisfaludy János és Ákosházi Sárkány Judit leánya. Házasságukból három leány származott: 
  1. Borbála (1735-ben már özvegy) a cseh származású Billard Mihály császári hadi főbiztos neje volt. 
  2. Krisztina (1725-ben már özvegy) Kesselökeői Majthényi Miklós neje lett,
  3. Júlia (1714–1741) Kerekes Mihály hitvese volt. (tizenkét gyermek született e házasságból, majdnem valamennyien Nagyudvarnokon)
1685-ben már Szegedi Bálintot tekintették Csór birtokosának. Szegedi Palota 1687-es visszafoglalása után palotai várkapitány lett, e minőségében birtokolta Csórt 1696-ban és 1697-ben is. Palotai kapitányaként vett részt Fejér megye több közgyűlésén is: 1963. november 14-én ( https://archives.hungaricana.hu/hu/lear/FMLJegyzokonyvek/9065/), majd december 10-15-én (https://archives.hungaricana.hu/hu/lear/FMLJegyzokonyvek/8796/)
 
Felhasznált irodalom:
Degré Alajos – Záborszky Miklós: Csór. In: Fejér Megyei Történeti Évkönyv 15. (Székesfehérvár, 1981)
Oross András: A Magyar Királyság törökellenes határvédelmi rendszerének felszámolása és átszervezése a 17–18. század fordulóján. Disszertáció, Bp. 2011. http://doktori.btk.elte.hu/hist/orossandras/diss.pdf
Reiszig Imre: A mezőszegedi Szegedy család ősei. In: Turul, 1918–1921, p. 20-31.
 
 
please do NOT follow this link