KÖNYVAJÁNLÓ – Adalékok Várpalota történetéhez egy család történetén keresztül

A családszeretet egyik legkedvesebb kifejeződése, ha valaki megírja felmenőinek, őseinek történetét. 
Darnai Zsuzsanna Nemes várjobbágyok utódai címmel a Darnai-Darnay család történetét írta meg, a szétvándorló Darnai nevűek közül is azokra összpontosítva, akik a közös törzsről leválva Várpalotára kerültek. Amint az Előszóban leszögezi, nincsen levéltárosi végzettsége, és a latin nyelvtudás hiánya is hátráltatta, mégis rengeteg forrást dolgozott fel. Az anyakönyvi és levéltári adatokkal igazolható történeti eseményeket sokszor kénytelen feltételezésekkel és valószínűsíthető eseményekkel kiegészíteni. Az ízig-vérig magyar Darnay családok életét, történetét a mohácsi csatavesztés utáni zűrzavaros helyzet és az egykori dokumentumok hiánya illetve elpusztulása miatt nem tudta teljes mértékben rekonstruálni. Ettől függetlenül a munkája végig élvezetes olvasmány, amelyben a nyitottan hagyott kérdések sem akasztják meg az olvasót, hiszen kiérezhető e helyeken is a további levéltári kutatási feladatok számbavételének szándéka. Darnai Zsuzsanna ükapja, Darnai István – az anyakönyvek tanúsága szerint – 1843-ban kerül Várpalotára, innentől családtörténeti szemüvegen keresztül látjuk Palota mezőváros történetét a XX. század közepéig. A könyv jelentőségét emeli, hogy ebből a perspektívából talán egyedül Pacsuné Fodor Sára írt adalékokat Palota históriájához. 
A kiadvány a Krúdy Gyula Városi Könyvtárban megtekinthető.


 

please do NOT follow this link