Koller Sándor: Várpalota első ismert díszpolgára

Élete

Dr. Koller Sándor udvari tanácsos, Veszprém vármegye főjegyzője, majd 1904-től alispánja, jelenlegi tudásunk szerint Várpalota első díszpolgára.

1853-ban(?) született. Szülei: Koller György és Miklós Eszter. 1855.[!] január 14-én keresztelték (lásd FS). 1879. április 7-én lépett közszolgálati hivatalba. Várpalota elöljárósága éppen száz éve, 1914-ben választotta díszpolgárrá, amelynek indoklásául a következőket említették: a nagyközség neki köszönheti a vízvezetékét, az utak rendezését, a honvédtábor odahelyezését, továbbá a „villámvilágítás” ügyében szerzett érdemeket.

A megyeszerte köztiszteletben álló Koller Sándor 1914-ben alispáni tisztségét éppen 10 éve, közszolgálati idejét harmincöt éve töltötte, így megromlott egészségi állapotára hivatkozva – a vármegye közgyűlésének győzködése ellenére – 1915. január 1-jétől nyugdíjba vonult. 1917 augusztusában a Zsófia Országos Gyermekszanatórium Egyesület elnöke volt, és ebben a minőségben javasolták a Ferenc József Rend középkeresztje kitüntetésre, amit természetesen meg is kapott. 
1919. szeptember 21-én hunyt el Veszprémben

Korabeli hírek a díszpolgárságáról

A korabeli pápai újságok így számoltak be a várpalotai díszpolgárságáról:

Pápai közlöny, (XXIV. évfolyam 38. szám) 1914. szeptember 20.

– Várpalota díszpolgára.

Várpalota község f. hó 10 én tartott képviselő-testületi közgyűlésében az ottani intelligencia indítványára egyhangú lelkesedéssel Koller Sándor alispánt a vármegye s különösen Várpalota község érdekében kifejtett munkássága elismeréseképen a község díszpolgárává választotta. Koller Sándor a szeretet és hála e megható megnyilatkozását meleghangú levélben köszönte meg a községnek.

 

Pápai Hírlap, (XI. évfolyam 38. szám) 1914. szeptember 19.

– Koller Sándor díszpolgársága.

Várpalota község képviselőtestülete e hó 10-én tartott közgyűlésében Koller Sándor udv. tanácsost, vármegyénk alispánját egyhangú lelkesedéssel díszpolgárává választotta. Várpalota ezzel a cselekedetével adott kifejezést annak a nagy tiszteletnek és ragaszkodásának, amellyel Koller Sándor iránt mindenha viseltetett. Különösen pedig háláját rótta le a munkás alispán iránt, mert a község neki köszönheti vízvezetékét, utainak rendezését, a honvédtábor odahelyezését, legutóbb pedig a villámvilágítás ügyében szerzett magának elévülhetetlen érdemeket. Koller Sándor a díszpolgárságot elfogadta s a községet további jóindulatáról biztosította.

 

Pápa és Vidéke (IX. évfolyam 38. szám) 1914. szeptember 20.

– Vármegyénk alispánjának díszpolgársága.

Várpalota község szept. 10.-én tartott képviselőtestületi ülésén Koller Sándor udv. tanácsos, vármegyénk alispánját egyhangú lelkesedéssel díszpolgárának választotta, ezzel is ki akarván fejezni őszinte ragaszkodását és tiszteletét Koller Sándor alispán iránt. Koller Sándor a választást köszönettel elfogadta s szívélyes válaszában a községet további jóindulatáról biztosította.

Schildmayer Ferenc - 1904. május 19. - csoportkép Balatonalmádi 

1904. V. 19-én Veszprém vármegye központi tisztikara olvasható a fénykép hátoldalán. Nem ismert, milyen alkalomból voltak együtt Almádiban, valószínűleg a Véghely villa kertjében készült a kép. Külön érdekessége, hogy az illető neve mellett korábbi és későbbi tisztsége is szerepel a következők szerint: kolosvári Kolosváry Dezső IV. aljegyző, miniszteri tanácsos, vinári Horváth Lajos II. aljegyző, alispán, barátosi Bibó Károly I. aljegyző, alispán, Keczán (?) Imre III. aljegyző, főjegyző, szentkirályszabadjai Véghely Kálmán főjegyző, alispán, kolosvári Kolosváry József alispán, főispán és nagymányai Koller Sándor alispán. A kép készítője „Veszprém Kerkápoly udvar SOMOGYI TESTVÉREK fényképészeti műterme”.

A fotó, rajta Koller Sándor megjelölve:

Koller Sándor Balatonalmádiban 1904.

 

Kiegészítés – gyászjelentés

Koller Sándor gyászjelentése

 

Keresztelési adatai a Familysearch-ön

Szülei Koller György és Miklós Eszter. 1855.[!] január 14-én keresztelték.

https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:X837-HRW

Halotti anyakönyvi bejegyzése a Familysearch-ön

"Hungary Civil Registration, 1895-1980," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTM2-QQM?cc=1452460&wc=923K... : 16 June 2014), Veszprém > Veszprém > image 194 of 444; Város Levéltár, Magyarország (City Archives, Hungary).

Nagymányai Koller család története

"Nagy Ivánban"

Felesége, Gencsy Leontin

Felesége szülei: gencsi Gencsy János és Zsoldos Emilia.

A Gencsy család története a "Nagy Iván"-ban 

A Zsoldos család története: 1, 2.  

Hír az eljegyzésről

"Végre egy Hymen hírrel is szolgálhatok : Koller Sándor megyei árvaszéki ülnök, megyei körökben előnyösén ismert fiatal ember, jegyet váltott Zsoldos Ignácz volt curiai biró s a m. tudom, egyetem tagjának, városunk e nem régen elhunyt jelesének kiváló műveltségéről ismert bájos unokájával, Gencsy Leontin urhölgygyel."

Pápai Lapok, 13. évfolyam, 1886. április 25., p. 66.
 

Feleségének halotti anyakönyvi bejegyzése:

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTM2-95N?mode=g&i=296&cc=14...

Köszönöm György Juditnak, hogy Koller feleségének adaira felhívta a figyelmemet!

Utolsó módosítás: 2017. 01. 19.

please do NOT follow this link