Jegyzetek – inotai Budaiak

Inotai Budai családok – ref. anyakönyvi jegyzetek (nem teljes körű)

(Csak 1816-tól léteznek református anyakönyvi adatok, előtte adatmegsemmisülés miatt csak névregiszter rögzíti a neveket)

Fontos megjegyzés: ezek a jegyzetek családkutatásom "melléktermékei", ezért az itt található adatok nem teljes körűek. A bejegyzéseket ennek tudatában érdemes kezelni.

A névregiszter vonatkozó adatai

1785 – Budai János        

1787 – Budai Pál

1792 – Budai Ferenc

1798 – Budai Ferenc

1802 – Budai Pál

1809 – Budai Pál

1815 – Budai János

1821 – Budai Ferenc

1805 – Budai Éva

1806 – Budai Katalin

1807 – Budai Erzsébet

1811 – Budai Éva

1817 – Budai Éva és Sára ikrek

1819 – Budai Éva

1826 – Budai Anna

 

Anyakönyvek kijegyzetelt adatai

1821. szeptember 21. – Ferenc – Ifjú Budai János – Szabó Katalin – Inota – – Tanúk: ö. Kis Péter – Tánczos Judit, ifjú Kuti Péter – Kis Anna, ifjú Kis János – Habi Katalin , ifjú Kis Ferencz – Gyenei Susanna, Károly Mihály Kis Sára, Pap János – Nagy Julianna , Berta Péter Tóth Sára, Pap István – Győri Judith, Károly János – Körmöndi Katalin, Ember József – Kováts Anna, Varga Pál – Tóth Erzsébet, ifjú Varga János – Makai Erzsébet, Saár Mihály oskolatanító és nótárius, Sulák János molnár gazda Palotán és Inotán, Pis Anna

1821. december 28.öreg Budai János felesége: Bernáth Éva, 58 eszt. patéts

1822. december 27.ifjú Budai János fija Pál 9 eszt. sinlödözés

1822. február 17.ifj. Budai János fia Ferenc, 4 és ½ hónapos. patéts

1822. január 15. – Anna – ifjú Berta Péter és f. Tóth Sára – Inota – – Tanúk: evang. Sáfár István – Pozmi Katalin, Károly István – Bencze Katalin, Ember József – Kováts Anna, Dósa János – Nagyfai Susánna , Kis Mihály – Piri Zsuzsanna , Bódai István curator –  Horváth Erzsébet, Nemes Morocza Péter – Csapó Rebeka, ifjú Budai János – Tótik Anna , Lóránth István – Varga Erzsébet , Alföldi /:Molnár:/ György – Jakab Judith

1823. december 20. – Éva – Budai János és Tórik Anna lánya (FS-adat)

1825. (február?) 19. – házasság – Saár Mihály oskolatanító és a helység jegyzője nőtelen 55 esztendős, és ifjú Budai János lánya, Erzsébet hajadon 17 esztendős Kérők: eklézsia kurátora, Kis Ferencz és idősebb Szabó János öregbíró Kiadók: Varga Pál és Bencze István esküdtek 

1825. október 9. – Péter – ifjú Berta Péter és f. Tóth Sára – Inota – – Tanúk: Bódai István – Kováts Ersébet, Nemes Morocza Péter – Csapó Rebeka, Szigethi József Cath. és felesége Nagy Katalin evang. stb.

1826. február 20. – Albert – Oskolamester Saár Mihály – Budai Erzsébet Inota – Tanúk: Kovács Mester Sas János és felesége, Kis Borbála, Kúti kerülő Mészáros János és felesége Kókai Éva, Ö bíró Bencze István – Pédő Katalin, Ö. Kis Ferencz Pap Judith, Kis János – Habi Katalin, Kiss Ferencz – Jenei Katalin, Bódai István – Kováts Erzsébet, Nemes Morocza Péter – Csapó Rebeka, Tóth Ferenc Szabó Zsuzsanna, Varga Pál – Tóth Erzsébet

1826. június 4. – Anna – ifjú Budai János és felesége, Tótik Anna, Inota, – Tanúk: Seiwolt Mihály, gr. Zichy Miklós úr birkássa és felesége Fülöp Klára, Sas János – Kis Borbála, Kis János – Habi Katalin, ifjú Kiss Ferencz – Jenei Katalin

1827. július 19. – ifj. Budai János és Tótik Anna lánya, Anna – 6 hetes – patéts

1830. május 27. – Juliánna – Budai János és felesége, Tótik Anna – Inota – Tanúk: Seiwolt Mihály, gr. Zichy Miklós úr birkássa, Kis Pál özvegye Kálmán Zsuzsanna, Bernáth István – Kis Erzsébet, Bernáth János öregbíró – Szönyegi Katalin, Kurta Mihály – Kis Anna, Berta Péter – Szabó Éva, Berta Péter ifjú – Károly Judit

1833. október 23. – Budai János és Tótik Anna leánya Juliánna 5. eszt. betegség

1836. december 31. – Budai Pál Gróf Zichy Miklós jobbágya és felesége Kis Zsuzsánna lánykájuk Éva 8 napos, elfáradás(?)

1836. február 4. – házasság – Budai Péter hajmáskéri lakos 26 esztendős, és Kúti Mihály árva hajadon lánya, Erzsébet 19 esztendős, Tanúk: Budai István és Berta Péter inotai lakos, Kis Ferenc és Berta Péter inotai lakosok hagymáskéri református prédikátor, Bereczky
 

 

1836. nov. 2. – + Oláh Mihály lelkipásztor és a veszprémi egyházi megye tanácsbírája 81 eszt. 

1836. november 16. – Néhai Bernát György Gróf Zichy István jobbágya özvegye Fehér Erzsébet 70 eszt. hideglelés
1837. február 1. – házasság – Hajmáskéri születésű ifjú Budai Pál, 37 eszt., méltóságos gróf Zichy Miklós jobbágya . 18 esztendős leánynak szülei: Kis Mihály és Csóri Zsuzsanna Kérők: Kis Ferenc és Budai Péter hajmáskéri Kiadók: Varga Pál és Nagy János csóri lakos

 

 

 

1837. január 31. – házasság – Tóth Ferencz ifjú legény inotai lakos, 20 (v. 26?) esztendős és Budai Sára 18 esztendős [született: kb. 1809-ben] - A vőlegény attya neve Tóth Ferencz obsitos és eltűnt ember, a menyasszony attya Budai János. A vőlegény Zichy István gróf ő nagysága jobbágya, a menyasszony attya Budai János gróf Zichy Miklós úr ő nagysága jobbágya, Kérők: Károly János esküdt ember és Kis János curator Kiadók: Szabó János öregbíró és Bernáth János,

1837.(?) július 7. – ifjabb Tót Ferencz inotai szántóvető Gróf Zichy Miklós jobbágya és felesége Budai Sára idő előtt született fiúk: Ferencz. 1 napos . Idő előtt születés.

1838. december 4. – Ferencz – Berta Péter Zichy István jobbágya és Tóth Sára, Inota – Tanúk: Zsigmond József – Csonka Susánna, Saár Mihály – Budai Erzsébet , Kiss Mihály – Csuti Susanna, Károly István – Bencze Katalin ,Pap Ferenc – Hamar Jutka, Sajtos János Bódai Erzsébet, Károly Pál – Bíró Sára, Molnár Pál Németh Katalin

1839. április 18. – István – Berta István gr. Zichy István jobbágya – Bogárdi Zsuzsanna, Inota, – Tanúk: Hamar Mihály – Sági Erzsébet, , Özvegy Kiss Jánosné Horváth Zsuzsanna, Sáfár István – Nagy Erzsébet, ifjú Kis János – Kováts Zsuzsanna, Kovács István Simon Éva, Tóth János –Kozma Zsusána, , Jámbor István – Hamar Éva, Budai Pál Kiss Susánna, Németh János – Kovács Erzsébet, Kis Miklós (nincs meg a vége!)

1839. január 15. –  házasság  – Loránt Pál Inotán lakó ifjú legény és Berta Katalin hajadon, szüleik: néhai Lóránt Márton és Berta Péter, 

1839. január 17. – Inotai lakos, Budai János ifjú legény - Berta Erzsébet hajadon leány.  

1839. január 30. – János – Bodai Pál gr. Zichy Miklós jobbágya – Hornyák Katalin – Inota – Tanúk: Farkas Ferentz – Makai Erzsébet, Szabó István – Farkas Zsuzsanna , Berta Péter – Károly Jutka?, Molnár József Károly Anna, Kiss Pál – Berta Sára,

1839. augusztus 20. – Erzsébet – szülei: Tóth Ferenc Budai Sára – Inota (FAMILYSEARCH)

1839. október 17. – Juliánna – szülei: Budai János gr. Zichy Miklós jobbágya és Berta Erzsébet – Inota – Tanúk: Berta Péter Káró Judit, Varga István Nagy Rebeka, Papp János Bognár Sára, Kis Pál Berta Sára, Tóth János, Kozma Susána, Budai Pál Kiss Susánna Csizmadia István Berta Juliánna

1840. június 23. – István – szülei: Budai Pál Zichy Miklós jobbágya, Kiss Susánna Inota – Tanúk: özv. Káró Mihályné, Tóth János –Kozma Susána, Kovács István – Simony Éva, Kovács István – Kuti Éva, Bernáth János – Fülöp Julianna

1841. március 15. – házasság – Csizmadia István özvegyember inotai földműves (szülei néhai Csizmadia János és néhai Budai Rusinka) menyasszonya: Juhász Sára, néhai Berta András özvegye. (szülei: néhai Juhász György, Varga Erzsébet) Bóda János kérő, Varga Mihály kiadó

1841. április 17. – Katalin – Bódai Pál gr. Zichy István jobbágya – Hornyák Katalin – Inota – Tanúk: Farkas Ferentz – Makai Erzsébet, Molnár József Káró Anna, Kiss Miklós – Bernát Erzsébet, Berta Péter – Káró Judith, Kiss Pál – Berta Sára, Szabó István – Farkas Zsuzsanna

1841. április 25. – Julianna – Berta István gr. Zichy István jobbágya – Bogárdi Zsuzsanna, Inota, – Tanúk: Csesznegi János – Csányi Éva, Özvegy Kiss Jánosné Horváth Zsuzsanna, Hamar Mihály – Sági Erzsébet, Kovács István – Simony Éva, Tóth János –Kozma Susána, Özvegy Kiss Jánosné Horváth Zsuzsanna, Budai Pál – Kiss Zsuzsánna, Jámbor István – Hamar Éva

1841. július 12. – István – szülei: Tóth Ferenc Budai Sára – Inota (FAMILYSEARCH)

1841. október? 5. – Rigó Mihály csurgói születésű helvétiai vallást követő nőtlen ifjú molnárlegény és Budai Éva inotai hajadon lány. Szülők: Rigó Mihály - Kalmár Erzsébet, Budai János - Tótik Éva, kérők: Rigó Péter Csurgóról; Szabó János és Kis Ferentz kiadók Inotáról

1842. december 2. – Erzsébeth – Inota – Budai János gr. Zichy Miklós jobbágya – Berta Erzsébet – Tanúk: Berta Péter – Káró Judith, Varga István – Nagy Rebeka, Papp János – Bognár Sára, Kiss Pál – Berta Sára, Tóth János - Kozma Susána, , Pap István, Kuti Éva, Budai Pál – Kis Susa, Németh János – Kovács Erzsébet,

1843. január 26. – Julianna – Budai Pál gr. Zichy Miklós jobbágya  – Kis Zsuzsanna, Inota – Tanúk: özvegy Károly Mihályné Kiss Sára, Kokas József Danka Éva, Nagy János – Fülöp Éva, Molnár József Károly Anna, Berta Péter – Káró Judith, Pap János, Bognár Sára, Berta János Kis Sára, Bóka János – Csizmadia Anna, Jámbor István – Csuti Zsuzsanna, Berta István – Bogárdi Zsuzsanna, Csizmadia István – Berta Éva, Káró József – Varga Judith, Patonai János – Horváth Zsuzsanna, Budai János, Berta Erzsébet, Hamar István – Szüts Zsuzsanna, Kuti István – Pap Zsuzsanna, Szabó János Fider Julianna, Pap István, Kuti Éva

1844. május 9. – Ferenc – szülei: Tóth Ferenc Budai Sára – Inota (FAMILYSEARCH)

1845. február 10. – János – Inota, Budai János – Berta Erzsébet – Tanúk: Berta Péter – Káró Judith, Varga István Nagy Rebeka, Pap János, Bognár Sára, Kis Pál Berta Sára, Tóth János - Kozma Susána, Budai Pál – Kis Zsuzsánna, Pap István, Kuti Éva, Németh János – Kovács Erzsébet, Berta Pál – Németh Zsuzsanna, Papp János - Varga Katalin,Mészáros István – Szalai Zsuzsanna, Jámbor István – Csuti Zsuzsanna, Teremi János – Rigó Katalin, Kiss János Deres Erzsébet, Körmendi János Horváth Zsuzsanna,

1845. február 20. – Budai János gróf Z. Miklós jobbágya 60 évesen [szül.: kb. 1785] (portról esede?) +

1846. november 21. – János – szülei: Tóth Ferenc Budai Sára – Inota (FAMILYSEARCH)

1847. január 31. – Julianna – Inota, Rigó Mihály, gr. Zichy Miklós jobbágya  - Budai Éva – Tanúk: István Magyarósi Katalin, Deák János Vajda Ferencz nőtelenek, özvegy Weisz Mártonné Supka Éva, Sass István - Szabó Éva, Kovács István - Kuti Éva, Hajdú András – Szabó Erzsébet, Horváth János – Király Katalin, Erdéli János Varga Zsuzsanna, Jámbor István Csuti Susa, Molnár Pál – Nemes Katalin, Varga István – Nagy Rebeka, , özvegy Weisz Mártonné Supka Éva

1847. február 4. – Zsuzsanna – Inota – Budai Pál, gr. Zichy István jobbágya, Kis Zsuzsánna – Tanúk: Özvegy Káró Mihályné Kiss Sára, Özvegy Berta Györgyné, Almási Éva, Molnár József – Káró Anna, Berta Péter – Káró Judith, Sáfár István – Nagy Erzsébet, Pap János, Bognár Sára, Takács Szabó István – Csizmadia Zsuzsanna, Farkas Mihály- Jenei Zsófia, Berta János Kis Sára, Pap István - Kuti Éva, Csizmadia István – Berta Anna, Káró József – Varga Éva, Patonai János Horváth Zsuzsanna, Hamar István – Szücs v. Szür Zsuzsanna, Budai János, Berta Erzsébet, Kuti István – Pap Zsuzsanna, Szabó János Fider Julianna, Pap János - Káró Erzsébet, Jámbor István – Csuti Zsuzsanna, Káró István – Nagy Sára, Kuti Péter – Mór Zsuzsanna, Szabó Márton – Bernáth Julianna, Hamar János -  Somogyi Sára, Patonai Mihály – Tamás Erzsébet, Berta József Tóth Zsuzsanna, Özvegy Ember Józsefné Kozma Susa, Kokas József – Dankó Éva, Berta József Ember Erzsébet, Bóka János – Csizmadia Anna

1848. január 15. – néhai Budai Jánosnak  Gróf Zichy Miklós jobbágyának özvegye, hitvese Tótik Anna 67 éves [szül. kb. 1781] szegezés(?)

1848. november 5. – Zsuzsanna – szülei: Tóth Ferenc Budai Sára – Inota (FAMILYSEARCH)

1849. március 24. – József – Inota, Budai János – Berta Erzsébet – Tanúk: Pap János, Bognár Sára, Kis Pál Berta Sára, Tóth János, Kozma Susána, Pap István, Kuti Éva, Teremi János Rigó Katalin, Jámbor István, Csuti Zsuzsanna, Kuti István Berta? Zsuzsanna, Körmendi János Horváth Zsuzsanna

1850 szeptember 6. – Zsófia – Inota, Budai Pál Kis Susanna – tanúk: Özvegy Berta Györgyné, Almási Éva, Molnár József – Káró Anna, Nagy János – Fülöp Éva, Berta Péter Káró Judith, Sáfár István – Nagy Erzsébet, Bencze József – Kozma Zsuzsanna, Szabó István – Csizmadia Zsuzsanna, Berta János Kis Sára, Farkas Mihály- Jenei Zsófia, Káró József – Varga Éva, Szabó János – Tider Julianna, Szabó Márton – Bernáth Julianna, Kuti Péter - Mór Zsuzsanna, Káró István – Kis Sára, Berta József Tóth Zsuzsanna, Hamar János -  Somogyi Sára, Vajda József – Hamar Erzsébet

1851. január 5. – István – szülei: Budai János és Berta Erzsébet – Tanúk: Baker László Ősi préd. úr és felesége Szenyéri Apollónia, Szalai Ferenc kiskovácsi lelkész úr, és felesége Tengödi Eszter. Pap János, Bognár Sára, Kis Pál Berta Sára, Tóth János, Kozma Susána, Pap István, Kuti Éva, Pap János Varga Kata, Jámbor István, Csuti Kata, Lóránt István Vég Kata, Özvegy Kuti István, Körmendi János Horváth Juliána, Csurgói Pál …

1851. június 10. – Budai Pál és Kis Zsuzsánna leányuk: Zsófia 38 eszt., v. hetesen (hur ut?)

1851. március 9. – Budai Pál fia István meghalt 8 évesen (beli ri?)

1851. október 22. – Budai Pál meghalt– 40 évesen

1855. március 23. – 19, Budai János és Berta Erzsébet helv. hitv. földműveseknek lányuk, Zsuzsánna. Inota 23., 3 napos. oka: idétlenség

1855. november 19. – Budai János és Berta Erzsébet lánya, Erzsébet. Inota 23, 13 éves. Halál oka: Görcs

1856. november 17. - Budai István zsellér földműves (Vilonya 7 d. sz.) helvet. 48 éves özvegy Szülei: néhai Budai István és néhai Nagy Juli... ? – – – – menyasszony: Nagy Erzsébet zsellér földműves Inota 38?, helvét 49 éves özvegy. Szülei: néhai Nagy Pál és Béd Irma

---------------------

Budai József és Sági Julianna

Házasságkötésük ideje: 1873 előtt

Budai József

Sági Julianna rk. (* 1851 körül – + Inota, Hegyi u. 138., 1938. szept. 30., aggkori végkimerülés, bejelentő: Petőcz János)

Gyermekek:

1873. 08. 28. József születik. Inota. 23.

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-BHZT-X?i=296&cat=94870

1875. 05. 08. . fiú – sz. Budai József ref. (Inota 23. sz.) és Sági Juli rk

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-BH83-W?i=398&cat=94870

1879. 05. 08. – István  https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-BHCB-N?i=416&cat=94870

1881. október 3. Rozália születik sz. Budai József ref. (Inota 23. sz.) és Sági Juli rk

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939V-MQS2-F?mode=g&i=230&cat=24383

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939V-MQS2-F?i=230&cat=24383

1884. 05. 11. Pál születik sz. Budai József ref. (Inota 130. sz.) és Sági Juli rk
Keresztszülők: Tóth József és Kerbel Zsófia

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-BHD5-2?i=439&cat=94870

1887. 04. 08. János születik sz. Budai József ref. (Inota 23. sz.) és Sági Juli rk

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-BH6H-L?i=451&cat=94870
1888. 08. 19. – János – Budai József ref és Sági Julianna rk. (Inota 70. sz.) (+ 1916. 02. 20.)

1891. 03. 29. – Ferenc születik sz. Budai József ref. (Inota 89. sz.) és Sági Juli rk
(+1891. 05. 10.)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-BH6Q-F?i=468&cat=94870

1892. 06. 24. – Ferenc születik sz. Budai József ref. (Inota 89. sz.) és Sági Juli rk
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-BH6M-X?i=472&cat=94870

1895. 05. 14. – Gábor – Budai József ref és Sági Julianna rk. (Inota 89. sz.) (+ 1896. 05. 20.)

-------------------

FS adatok:

József Budai 28 augusztus 1873

Budai ... 16 május 1875

István Budai 11 május 1879

Rozália Budai (Catholic) 3 október 1881 Csór

Pál Budai 18 május 1884

János Budai 14 április 1887

Ferencz Budai 2 április 1891

---------------

Budai Pál és Hári Zsófia

házasságkötésük: Inota, 1906. 11. 30.

Budai Pál ev. ref. napsz. (* 1884. 05. 11. Inota –  + Inota, Rózsa Ferenc u. 14., 1965. 10. 19. Budai József és özv. Sági Julianna)

Budai Pál (* Inota, 1884. 05. 11. – + Inota, Rózsa Ferenc u. 14., 1965. 10. 19.,
bal mellbimbó rákja tüdő áttétekkel) felesége: Hári Zsófia, házasságkötés Várpalota, 1906.

Hári Zsófia ev. ref. (* 1887. 01. 30. Inota –  sz. Hári István napszámos és néhai Budai Erzsébet, Várpalota)

Gyermekeik:

Budai Julianna (* 1907. 08. 12. Inota – + 1917. 03. 13.)

            Budai Rozália ref (* 1915. 11. 15. Inota – UB: 79/1987. )

                        házasságkötés: Szőczi István ref napsz. (* 1910. 12. 17. Tés, Szőczi József és

Szikszai Erzsébet) Inota, 1937. 06. 26. Tanúk: kovács József és Juhász József, inotaiak

gyermekeik:

Szőczi László (+ 1945. 12. 15. Inota, 11 napos)

Szőcz Lajos ref. (+ 1941. 04. 24. Inota)

            Budai Mária (* 1905 körül.  – Juhász József rk. (* Komárom 1905 körül, sz. néhai Juhász József rk. és néhai Lebovics Mária rk.)

                        házasságkötés: 1932. 05. 12.

                        Gyermekük: Juhász István (* Inota, 1942. 04. 03. –)

Juhász halva született fiú ref. (+ 1944. 02. 13. Inota 175. sz.)
(sz.: Juhász József és Budai Mária)

Budai Erzsébet (* Inota, 1945. – + Inota, 1986. 12. 25., 46 évesen, ref. halotti 
                                                                                                          anyakönyv
)

            = Hummel Kálmánné, hegyen laktak, rákban halt meg! – Juhász István közlése

Kapcsolódó:

            Petőcz Pál rk, napszámos fia, Inota 133. sz. (*+ 1934. 10. 10. Inota) sz.: Petőcz Pál és Budai Rozália, bejelentő: Petőcz Pál

            Hári Mária (* Inota, 1906. 02. 12. + Inota, Vajda János u. 37., 1970. 03. 28.,  sz.: Hári István és Budai Julianna) = Szőke Lajos

                        házasságkötésük: Inota, 1928. (ref anyakönyv)

1884. 03. 31. – Zsuzsanna – –  sz. Hári István béres és Budai Erzsébet, Réti puszta,

Juhász István közlése:

Hári HHH Zsófia testvére: Hári Rozália ev. ref. (* Inota –  sz. Hári István napszámos és néhai Budai Erzsébet) férje: Kovács József  

Budai István és Bölcsik Erzsébet

Házasságkötésük ideje:

Budai István ref. (* Inota, 1879 körül – )

Bölcsik Erzsébet rk. (* Iszkaszentgyörgy, 1886 körül – + Inota,  bejelentő:)

Gyermekek:

Budai Mária rk. (*1903. 08. 16. Inota, 89. sz.– Inota, 1986. UB 62/1975.)

házasságkötés: Inota, 1920. 04. 16. – Patonai János (* Inota, 1896. 10. 04. – sz.: Patonai István, Szabó Zsófia) Tanúk: id. Cz. Szabó József és Budai József inotaiak

lányuk: Patonai Ilona gyári munkás leánya (* + 1939. 08. 19. Inota, 113. sz.)

Budai István ev. ref. (*1905. 08. 07. Inota, 93. sz.– Inota, 1906., UB 21/1906.)

Budai Rozália rk. (*1907. 05. 02.  Inota, 92. sz.– Inota, 1919. 09. 06. UB14/1919.)

Budai József ref. (*1909. 03. 01. Inota 92. sz.,– + Inota, ) 1932. 07. 20.-án csóri plébánián áttért rk.-ra

Budai János ref. (*1909. 04. 17. Inota 92. sz.,– + Inota, 1912. 02. 27. ub 3/1912)

halva született leány (*+1913. 05. 12. Inota 141. sz., )

Budai Erzsébet  rk. (*1915. 03. 18. Inota 141. sz.,– + Inota, UB. 85/2002?)

-----------

Budai János és Polák Erzsébet 

Budai Erzsébet rk. (* 1912. 09. 28. Inota – UB 5/1995, sz.: Budai János, ref. , 1888 körül és Polák Erzsébet rk., Inota 171. sz. 1890 körül)

----------------------

Budai Ferenc és Nehiba Mária

Budai Julianna ref. napszámos lánya, (+ 1921. 02. 09., Inota 10 hónapos, tüdőbaj, sz.: Budai Ferenc és Nehiba Mária)

Budai József és Hauswirth Mária

Budai József ref. 39 év kocsis ( – Hauswirth Mária rk. 33 év

Gyermekek:

Budai Ilona ref. (* Inota 72. sz., 1909. 03. 11. – + Inota, UB 53/1982)

 

Budai József és Farkas Julianna

Budai József ref. (* Inota, 1873. körül – + Inota, 1946. 03. 21.) szülei: Budai József és Balai Zsófia aggkori végelgyengülés, bejelentő: Budai József

Farkas Julianna (* 1876. 01. 07. Inota, sz. Farkas Mihály, Balai Zsófia + 1966. 11. 14. Inota, Bem apó u. 7. agyvérzés)

Gyermekeik:

                Budai József ref. (*1898. 02. 18.  Inota, – )

Házasságkötés: Lóránt Zsófia ref. (* 1901. 05. 16. Inota – sz.: Lóránt József
és Nagy Julianna/: sz.: 1877. 02. 12 Inota – 1953. 03. 26. Inota, Ady u. 11. szülei: Nagy József és Szücs Zsuzsanna/), akik 1898-ban esküdtek) Inota, 1921. 04. 28. Tanúk: Budai Pál és Varga Antal inotaiak

                               lányuk: Budai Julianna (* 1929. 01. 15. Inota – )

                                               házasságkötés: Egyed József ref. kereskedősegéd (* 1924. 10. 26.
                                               Szabadbattyán, lakik: Sárkeszi, sz.: Egyed József és Pap Julianna)
                                           Inota, 1945. 12. 22. Tanúk: Deső István Sárkeszi, Patonai János Inota

                Budai Gábor ref. (*1899. 12. 03.  Inota, – UB. 31/1985)

                               házasságkötés: Major Vilma (ref., 1906. 12. 01. Kiskovácsi,  sz. néhai Major József és
                               Jámbor Julianna,) Berhida, 1932. 05. 26. Tanúk: Budai Pál és Nagy József inotaiak

                Budai Eszter ref. (* 1902. 04. 20 Inota,– * Inota UB 1974. )

házasságkötés: Béczi Kálmán kovácssegéd (ref., 1905. 09. 05. Várpalota, –
sz. Béczi Károly, Timár Irma) Tanúk: Ifj. Eszes Ferenc Inota, Kárász István Várpalota

                Budai Zsófia ref. (* 1904. 03. 08. Inota, 71 sz.– + UB 1966.)

házasságkötés: Bozsoki Károly (ág ev. földműves., 1909. 04. 25. Várpalota, 
sz. Bozsoki Ferenc és Bus Julianna), Inota, 1942. 09. 06. Tanúk: Varsányi Ferenc Várpalota, Smella József Inota
                              

                Budai Mária ref. (* 1908. 10. 30. Inota – + )

házasságkötés: Egyed József ref. napszámos (* 1904. 09. 12. Ősi, 
Egyed József és Márkus Erzsébet) Inota, 1932. 05. 26. Tanúk: ifj. Csizmadia József Ősi, ifj. Budai József Inota

Budai Erzsébet ref. (*1912. 06. 12.  Inota, 172. sz.– + Inota, Ady Endre u. 19., 1966. 09. 01. rák, UB 5/1966.)

házasságkötés: Smella József ref. várp.-i kőszénbányász (* 1912. 09. 28. Bodajk,  néhai Smella János és Nyikus Julianna) Inota, 1934. 05. 19. Tanúk: Patonai János és Kiss József  Inotaiak

                Fiúk: Smella József (*+ 1935. 04. 04. Inota, 114. sz.) Smella József bányász fia

 

Budai Pál és Bódai Lídia

Budai Pál (* )

Bódai Lídia ref. (* 1861 körül – + 1948. 10. 13. Inota, aggkori végkimerülés, bejelentő: Ifj. Budai József, sz.: Bódai Pál és Bernáth Erzsébet)

 

Gyermekeik:

Budai Zsófia ref. (* 1884. 01. 02. Inota, – + 1960. 05. 17. Várpalota I., 52/E épület, tüdőrák) Házastárs: néhai Ozsváth József, bejelentő: Balogh Károly

Budai Rozália ref. (* 1885. 09. 20. Inota, 23. v. 147.? –)

1. férj: Bernáth József ref. béres (* 1884. 04. 14. lak: Ősi, néhai Bernáth József és Benkő Terézia, B. Rozália ekkor lakik: Inota 98. sz.) – + 1911. 01. 27., Inota, 98. sz. – 28 évesen vízibetegségben

Inota, 1908. 02. 16. Tanúk: Szalai jános Ősi, Pap István Inota

2. Házastárs: Nagy Mihály nőtlen gazd. cseléd (* 1877. 09. 29. Csór, sz. néhai Nagy Pál és Sipos Katalin) házasságkötésük: Inota, 1914. 01. 08. Tanúk: Szabó János és Varga István inotaiak (B. Rozália ekkor özv.)

Budai Ferenc ref. (*1887 körül, Inota, + 1896. 12. 09. Inota)

Budai Pál ref. kisbirtkos, halálakor utcaseprő (* 1899. 06. 30. Inota – + Várpalota I., Csőbarakk, 1960. 05. 19.)

1. felesége Horváth Erzsébet ref. (Várpalota, 1898. 09. 28. lakik: Várp. 476. sz.

sz.: Horváth József és Jakab Mária) B. Pál ekkor lakik: Inota 147., kisbirtokos. Várpalota, 1924. 03. 23. Tanúk: ifj. Horváth József Várp. 484., Budai József, Inota 142. sz.

2. felesége: Kelemen Erzsébet házasságkötés: Csór, 1955.

koszorúér elzáródás, magas vérnyomás, bejelentő: Gál Istvánné)

            Budai Eszter ref. (* 1904. 02. 07. Inota,

                        házasságkötés: Mészáros József rk. cipészsegéd (* 1902. 09. 13. lakik:

Bp. VI. ker., Podmaniczky 19. IV. 24. néhai Mészáros György és Erős Margit)

Inota, 1923. 06. 18. Tanúk: Dobovics István és Müller Károly inotaiak

----------------

1884. 01. 02. – Zsófia – Budai Pál – Bódai Lidia (Inota 23. sz.)

1885. 09. 20. – Rozália – Budai Pál – Bódai Lidia (Inota 23. sz.)

1888. 06. 01. – Ferenc – Budai Pál – Bódai Lidia (Inota 83. sz.)

1890. 03. 23. – József – Budai Pál – Bódai Lidia (Inota 87. sz.) (+ 1975. 01. 06.)

f.: Hári Rozália (Csór, 1893. IX., sz.: Hári István és Cseh Julianna, cím: Vajda u. 21.)

1892. 07. 29. – János – Budai Pál – Bódai Lidia (Inota 98. sz.) keresztszülő: Bódai Zsuzsanna

1896. 07. 18. – Erzsébet – Budai Pál – Bódai Lidia (Inota 98. sz.)

1899. 06. 30. – Pál – Budai Pál – Bódai Lidia (Inota 98. sz.)

 

Budai János és Vajda Zsófia

 házasságkötés: Ősi 1889.

Budai János: 

Vajda Zsófia (* 1870. 04. 00. Ősi, – + 1963. 08. 31. Inota, Kossuth u. 60.végelgyengülés, bejelentő: Budai Lajos, szülei Vajda János és Pető Zsófia)

 

Gyermekeik:

Budai Julianna ref. (* 1898. 02. 26. Inota – + 1944. 03. 17. Inota, Országút 109.,  méhrák)

                házasságkötés: Pap János gör. kat. (* 1888. 12. 27. Nagybánya, lakik: Tokod –

sz.: Néhai Pap József és Csula Julianna) Inota 1922. 02. 22.
Tanúk: Lóránt István, Fülöp Mihály inotaiak

Budai Lajos ref. földműves (*1903. 06. 20. Inota – 1964. 10. 12. Inota, Kossuth u. 23.,

                szövetkezeti értékesítő központ nyugdíjasa, agyi érrög)

házasságkötés: Pap Juliána (* 1909. 05. 07. Inota – 
sz.: Pap Ferenc és Nagy Julianna) Inota: 1927. 10. 22. Tanúk: Alsó Pap Ferenc és Pap János inotaiak

 

Budai János és Jenei Lidia

Házassága (sz.: Budai János és Berta Erzsébet) 1898-ban Jenei Lidiával, Inota:

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GR12-WWX?i=31&wc=9238-DPD%3A40680901%2C45431601%2C40725901%3Fcc%3D1452460&cc=1452460

 

Budai István (an. Kósa Zsófia) és Szekeres Katalin

Házasságkötés: Csór, 1908

Budai István (* Inota, 1885. 05. 18. – + Várpalota, Inota, Kossuth u. 18., 1958. 10. 08. sz.: Budai István és Kósa Zsófia)

Szekeres Katalin (* Csór, 1888. 05. 26. – + Várpalota, Inota, Kossuth u. 18., 1957. 07. 07. ) n. Szekeres Sándor és néhai Sipos Julianna)

Lányuk:

            Budai Julianna (Inota 41. sz, 1909. 01. 02. – + ) házassága: Károly József kisbirtokos kisegító családtag (1905. 01. 26., Sz.: Károly József és Karsai? Zsófia)

 

Petőcz Mihály és Budai Rozália

Budai Rozália rk. (* Inota, 1881. 10. 03. – + Inota, Rózsa Ferenc u. 12., 1961. 03. 30., szívasztma, tüdőtágulás, érelmeszesedés, bejelentő: Petőcz Lajosné)
férje: Petőcz Mihály rk. (1871 körül, Mór, – 1942. 01. 26. Inota, 169. sz., gyomorrák, bejelentő: Petőcz Mihály), házasságkötés Inota, 1900.

            gyermekeik:

                        Petőcz Rozália (* 1900. 11. 21. Inota,

Petőcz József rk. (* 1902. 02. 21. Inota – )

Petőcz Mária (* 1904 Inota – 1945. 10. 10. szervi szívbaj,
                         bejelentő: Petőcz Lajos)

Petőcz János rk. (* 1909. 11. 28. Inota 87/a – UB 140/1987)

                        Petőcz Mihály rk. (* 1913. 02. 24. Inota – + UB 88/1990)

                        Petőcz István rk (* 1915. 07. 06. Inota 135. sz. – P. Mihály molnárkocsis ekkor)

                        Petőcz Lajos felesége Molnár Anna (Zámolyi születésű – Juhász István közlése)

lányuk: Petőcz Anna (*+ 1947. 11. 08. 3 hónapos, szívbénulás,
bélhurut)

 

Hári István és Budai Julianna

Házasságkötésük: Inota, 1897.

Hári István ev. ref. (* 1872 körül

Budai Julianna rk. (* 1875. 04. 15. Inota – 1953. 04 05. jobb alsó végtag elhalás, bejelentő: Kovács József)

Gyermekeik:

Hári Julianna (* 1897. 10. 19. Inota, – + 1918. 02. 01. Inota

Hári Erzsébet (* 1902. 04. 13. Inota, )

Halva született fiú (+ 1903. 02 20. Inota, 132.)

Hári Mária (* 1906. 02. 12. Inota – 1970. 03. 08. Inota, Vajda J. u. 37. agyvérzés)

            házastársa: Szőke Lajos, Inota, 1928.

 

Szabó István és Budai Zsófia (an. Kósa Zsófia)

házasságkötés: Inota, 1890

Szabó István ref. (* 1865 –

Budai Zsófia ref. (* 1870. 05. 10. Inota – 1954. 06. 25. Inota, Rákóczi u. 28. özvegy!, öngyilkosság, bejelentő: Szabó József,  szülei: Budai István és Kósa Zsófia)

Gyermekeik:

Szabó István ref (* 1891. Inota – )

házastársa: Csesznegi Eszter ref. (*1897. 04. 24. Kiskovácsi, Csesznegi István,
Zsákfai Kovács Mária.) Inota:, 1919. 06. 15. Tanúk: Budai István Inota és Kovács József Kiskovácsi

Szabó Eszter ev ref (* 1907. 06. 23. Inota, 25. – 1965. 04. 29. Inota, Ady u. 7. agyi érelzáródás)

                               férje: Gergely István: házasságkötés: Inota, 1930.

Szabó Rozália ref (* 1909. 01. 16. Inota, 25. sz. –  + 1909. 07. 14. Inota)

----------

Budai Zsófia testvére: 

Budai István (* 1885. 08. 18. Inota, – 1958. 10. 08. Inota, Kossuth u. 18., szülei: Budai István és Kósa Zsófia)

                házasságkötés: Szekeres Katalin (*1888. 05. 26. Csór – 1959. 07. 07. Inota, Kossuth u. 18. szívelégtelenség: bejelentő: Károly Józsefné, sz.: Szekeres Sándor és Sipos Julianna)  Csór 1908. ,

                gyermekeik:

                               Budai Julianna (* 1909. 01. 02. Inota 41. sz. – UB 68/1982)

                                               házasságkötés: Károly József ref. , kisbirtokos család tagja

(* 1905. 01. 26. Inota, sz.: Károly József és Karsai Zsófia, ) Inota, 1931. 01. 21.

Tanúk: Szabó Kálmán Inota, Szücs József Bodajk

-----------

1876. 07. 28. – Julianna – Budai István és Kósa Zsófia, Inota 98. (v. 38?).,

1880. 08. 09. – Zsuzsanna – Budai István és Kósa Zsófia, Inota 37. sz.

1884. 05. 14. – Pál – Budai István és Kósa Zsófia, Inota 130. sz.

1885. 10. 18. – István – Budai István és Kósa Zsófia, Inota 37. sz. – + 1958. 10. 08. (felesége Szekeres Katalin)

1887. 04. 08. – János – Budai István és Kósa Zsófia, Inota 23. sz. ,

 

Rózsa János és Budai Mária

Rózsa János rk. gazdasági cseléd (* 1865 körül, Öskü

Budai Mária rk. (* 1872-75 körül, Inota

 

gyermekeik:

Rózsa István rk (+ 1896. 06. 19. Inota Halyagospuszta, 4 és fél hónapos, hurut)

Rózsa Mária rk. (+ 1898. 03. 06. Öskü, + Inota , 2 hónapos, vele született gyengeség )

Rózsa Anna rk. (+ 1900. 11. 25. 13 naposan, Inota, vele született gyengeség)

Rózsa Rozália (* 1902. 07 20. Inota, + 1902)

Rózsa József rk. (* 1903. 10. 11. Inota 143. – )

Rózsa Mária rk. (* 1907. 10. 16. Inota, Halyagospuszta –

-------------

Szántó Gergely és Budai Rozália

Szántó Józsefné Ólé Zsuzsanna ref (* 1864 körül – + 1935. 04. 15. Inota, 144., májdaganat, bejelentő: Reindl András)

Szántó József (*1864 körül. – + Inota, Hegyi u. 144., 1938. 09. 24., aggkori végkimerülés, bejelentő: Reindl András)

Szántó Gergely ny. bányász (* Gyoma, 1910. 03. 27. + 1981. 12. 09. Inota Vajda u. 22.) 71 éves (sz.: Szántó József – Kovács Julianna) – házastársa: Budai Rozália 

------------------

Budai János és Berta Erzsébet

Házasságkötésük ideje: Inota, 1839. január 17. (Tanúk: Szabó János öregbíró, Joó Ferenc, Károly János és Bencze János)
                                         https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-BHDB-6?mode=g&i=148&cat=94870

      https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-BHDB-6?i=148&cat=94870  

Vallásuk: helv. vallásúak vagyis ref. és ref.

Gyermekek:

            Budai Julianna (* Inota, 1839. 10. 17., +)

            Budai Ersébeth (* Inota, 1842. 12. 02., + Inota, 23. sz., 1855. 11. 19. görcs)

Budai János (* Inota, 1845. 02. 10., +) Inota, 1923. 07. 01. végelgyengülés)

házassága 1898-ban Jenei Lidiával: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GR12-WWX?mode=g&i=31&wc=9238-DPD%3A40680901%2C45431601%2C40725901%3Fcc%3D1452460&cc=1452460  ekkor mindkét szülő néhai!

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GR12-WN7?mode=g&i=32&wc=9238-DPD%3A40680901%2C45431601%2C40725901%3Fcc%3D1452460&cc=1452460

halála: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9R1R-SBZ?mode=g&i=82&wc=9236-ZN5%3A40679901%2C45431601%2C45032202&cc=1452460

Budai Jósef (* Inota, 1849. 03. 24., +)        

×          Budai István (* Inota, 1851. 06. 05., + Inota, Hegyi u. 140., 1936. 07. 16. aggkori végkimerülés,
                napszámos)

Születése: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-BH6J-Q?i=93&cat=9487011

            Budai Zsusanna (* Inota, 1855. 03. 21., + Inota, 23. sz., 1855. 03. 23. idétlenség)          

Budai Pál (* Inota, 1856. 08. 19., +)
születése: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-BHDD-L?i=117&cat=9487011

halála:

            Budai Ferentz (* Inota, 1860. 08. 18., + Inota, 23. sz., 1862. 11. 03. sínlődés)

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-BH8K-9?mode=g&i=347&cat=94870

Budai Zsófia (* Inota, 1863. 04. 28., +)

---------------------------

Budai István és Erdélyi Julianna

Házasságkötésük ideje: 1875. február 13.

Vallásuk: ev. református és r. kat.

Gyermekek:

Budai Ferenc (* Inota, 1879. 11. 12, + 1882. 12. 20., ref., ismeretlen halálok)

            halála https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-BHDN-Q?i=491&cat=94870

Budai Ferenc (* Inota, 81. sz., 1882. 03. 13. , + Inota, 81. sz., 1883. 08. 11., 10 óra, ref.)
születése: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-BH6S-H?i=429&cat=94870 szülők: zsellérek Keresztszülők: Kalauz István és Horváth Éva Pataki János Keller Mária 
halála: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-BHDL-L?i=494&cat=94870
Budai Rozália (* Inota 23. sz., 1884. 07. 20., + Inota, r. kat.) = Varga Mihály
születése https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939V-MQSF-P?i=248&cat=24383 keresztszülők: Bodor István és Majlit Juli

            (Házasságkötésük ideje: Várpalota, 1941. jún. 29.)

            Budai István (* Inota 80. sz., 1887. 06. 26., + Kirov (Galícia), 1915. 06. 27., ref.) = Cseh Julianna

            (Házasságkötésük ideje: 1912. március 31. vasárnap, ekkor Inota 140. házszám alatt lakik)

            Budai Ferenc (* Inota 91., 1893. 07. 24., + Várpalota, 1964. 03. 25., ref.) = Csősz Julianna

            (Házasságkötésük ideje: 1919. január 14. kedd)
                        lánya Budai Erzsébet és Petőcz Pál közös lánya: Margit szül. Inota, Hegyhát u. 170.
                        1950. 01. 07. (Tanúk: Horváth Ferenc rk. gyári munkás és neje: Budai Margit Öskü)
                       

            Budai Julianna (* Inota, 1896. 09. 05. tanúk: Hári István és Budai Julianna, + Inota, 1896. 11 04., rk.)

            Budai Gyula (* Inota 91., 1899. 01. 30., + Inota, 1900. 03. 23., ref.)

           Budai Terézia (* Inota, 1901. 01. 11., + Inota, 176. 1943. 11. 24. 17 óra, rk. vesebaj) = Kökény József 

Budai László és Fang (Molnár) Julianna

Házasságkötésük ideje: Inota, 1946. április 13.

Gyermekeik:

Budai István (* Inota, 1946. december 27.)

Budai László (* Inota, 1948. 09. 01, + Inota, 1948. 11. 21. tüdőgyulladás)

Budai Marianna (* Inota, 1949.)

Budai László (* Várpalota, 1952. 05. 06., + Várpalota, 1989.)

Budai György és Mórocz Terézia

Házasságkötésük ideje: Inota, 1947.?

vallásuk: r. kat., r. kat.

Gyermekeik:

Budai György (* Inota, 1948.)

Budai János (* Inota, Bem apó u. 1949. április 8.) keresztszülők: Budai Ferenc bányász és lánya: Budai Erzsébet

Budai László

Budai Mária

Budai Terézia 

Budai Éva Julianna

Budai Erika

Budai Zoltán

 

Anyja Buda Zsófia

Budai Ilona (*1938. – + Inota, Hegyi u. 115., 1938. 10. 06., 7 naposan veleszületett gyengeség, an.: Budai Zsófia, bejelentő: Osváth Józsefné)

 

 

please do NOT follow this link