Inota község, nevek, összeírások (1573-1862)

Az 1573-as összeírás 

Bíró:
Sajthos Mihály 

Lakosok:

Cseh János,
Kanchy Lőrinc,
Tott (Tóth) Miklós,
Berech Máté,
Kovách Tamás,
Pondor Pál,
Zakó Ferenc,
Vitályos Balázs,
Kovách Márton,
Zabady András,
Bernád Boldizsár,
Keuzy Mihály és
Kolnys Imre jobbágyok,
valamint
Kanchy Kelemen,
Kovách Lukács és
Pynthér Mihály zsellérek.

Forrás: Dani Lukács: Inota. In.: Farkas Gábor: Fejér Megyei Történeti Évkönyv 20. (Székesfehérvár, 1989)
http://library.hungaricana.hu/hu/view/FEJM_FMTE_20/?pg=10&layout=s

Inota lakosai az 1578 nyarán végzett összeírás alapján

6 egész, 4 féltelkes jobbágyot és 10 elhagyott telket találtak a községben.

Lakosok:
Cseh János,
Kanchy Lőrinc,
Zajthos Mihály,
Kováchy Tamás,
Withalyos Balázs,
Kováchy Márton,
Zabady István (szegény) és
Komis Imre,
Chezi Mihály, továbbá
Mody Márton (szegény).

Forrás: Dani Lukács: Inota. In.: Farkas Gábor: Fejér Megyei Történeti Évkönyv 20. (Székesfehérvár, 1989)
 

Inota lakosai az 1581-ben elvégzett összeírás alapján

Kovács Márton      1 sessio
Molnár Mihály       1
Kovács Tamás      1
Sajtos Benedek   1/2
Bereczk Mátyás   1/2

Kornisi Imre          1
Konchy Lőrinc      1
Kovács András    1
Tóth Jakab          1
Pintér István        1
------------------------------------
összesen:             9 sessio
Dőlt szedéssel jeleztük azokat a családokat, akik 1578-ban az urbáriumban nem fordulnak elő, akik tehát az elmúlt három év alatt váltottak föl az elmenőket (vagy elveszőket).
Forrás: Szíj Rezső: Várpalota századai XIX-XX. század. p. 30-31.
 

Inota lakosai egy 1586. utáni összeírás szerint

Jobbágyok:
Cheuzy(?) Mihály
Cseh János,
Kanchy Lőrinc,
Sajtos Mihály, 
Kovács Tamás,
Pondor György
Vitályos(?) Balázs
Zabó Ferenc
Szabady András
Bernard Boldizsár
Kornys(?) Imre
Kornys(?) Antal
Perey Benedek
Matkay(?) János
Rcta (relicta?) Nagy András
 
Zsellérek:
Kovács Lukács
Kanchy Kelemen
Győrgyffy(?) Pál
Kovács Márton
Kis Bálint
Csala Demeter
(Budai László átirata)
 
47 old. lat. egyszerű másolat, keltezetlen, évszám a szövegben.
HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 061. - No. 035.
(Forrás: Hungaricana)
http://archives.hungaricana.hu/hu/urbarium/view/hu_mnl_ol_e156_a_fasc061...
 

Inota 1617-ben 'deserta' azaz elhagyatott

HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 099. - No. 017.
Inotha deserta
(Forrás: Hungaricana)
 

Inota lakosai az 1696. évi összeírás szerint

Az 1696. évi összeírás szerint Inotán a következő lakosokat találjuk: 

Bíró:
Tóth Mihály; 

Lakosok: 

Németh János, 
Kovács János, 
Molnár Benedek, 
Szabó Péíer, 
Kis József, 
Ihász András, 
Németh József, 
Szabó József, 
Hamar István, 
Dömöky István, 
Szabó István, 
Hamar Mihály, 
Bodai Gergely, 
Szabó András, 
Szabó Lukács 

s a község Zichy Pálé.

Zömében korábbi lakosok, vagy azok leszármazottai. /Forrás: Dani Lukács: Inota. In.: Farkas Gábor: Fejér Megyei Történeti Évkönyv 20. (Székesfehérvár, 1989)/

Forrás: Faller Jenő: Inota község monografiája (Hivatkozva Károly János: Fejérvármegye története, IV. p. 238.) 

http://epa.oszk.hu/01900/01940/00015/pdf/szfvsz_03_03-04_1933.pdf

Inota faluban 1715-ös országos összeírás során összeírt adózók névsora

Joannes Bodai;
Joannes Szabó;
Stephanus Farkas;
Georgius Hamar;
Stephanus Kis;
Stephanus Hamar;
Andreas Berta;
Stephanus Solymos;
Joannes Nemét;
Michael Hamar;
Michael Horvath;
 Forrás: http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-1715_-evi-orszagos-osszeiras/ad...

Az 1710-es évek lakossága és a bírók nevei (Dani Lukács)

Ez időben 6 egésztelkes jobbágy és 7 féltelkes zsellér lakta a falut.

Lakosok:
Hamar György,
Hamar Mihály,
Forkács István,
Kis István,
Szabó Mihály,
Bodai János,
Német János,
Mészáros Mihály,
Sólymos István,
Berta András,
Horváth Györqy,
Lukács György és
Takács István.) 
Bírók:
A tizes évek végén a falu bírája Takács István volt (aki Farkas István törvénybíró, Kis István, Bodai és Hamar Mihály esküdtekkel együtt állt 1715-16-ban a helység élén). Öt Kis István, majd Hamar Mihály követte a bíróságban.

Forrás: Dani Lukács: Inota. In.: Farkas Gábor: Fejér Megyei Történeti Évkönyv 20. (Székesfehérvár, 1989)

Inota faluban 1720-as országos összeírás során összeírt adózók névsora

Adózók

Georgius Hamar;
Michael Hamar;
Stephanus Farkas;
Stephanus Kiss;
Michael Szabó;
Joannes Baday;

zsellérek

Joannes Németh;
Michael Meszaros;
Stephanus Solymos;
Andreas Berta;
Georgius Horvath;
Georgius Lukacs;
Stephanus Takacs;

Forrás: http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-1720_-evi-orszagos-osszeiras/ad...

Az 1740-es évek lakossága (Dani Lukács)

1744-45-ben a község 67 házában csaknem annyi adófizető lakott. Ekkor 37 jobbágyot, 25 tizenhat éven aluli fiút, 4 leányt, 2 testvért, 26 zsellért, 3 lakót és 4 cselédet szerepeltettek az adólajstromban. Az évtized végéről 17 katolikus családról – 50 gyerekkel – és 8 lutheránusról van tudomásunk. A lakosság többsége református. Nekik saját papjuk van Enyingi Márton személyében. Tanítójuk – és a falu nótáriusa – Rédei György. A harmincas évek végén 4 iparos van a községben (2 molnár, l-l bognár, illetve takács.) A sor – a negyvenes évek közepén – 1 vadásszal bővült. (Nyilvántartanak 1 zsidót és 1 nemes embert is a helységben.) 

1749-ben már két jobbágytelken élő nemest tartanak nyilván: Soós Péter és Lamperth István; taxája 1-1 forint.
A falu lakosai körében gyakran előforduló családnevek:
Bencze,
Budai,
Hamar,
Károly,
Kuthi,
Mészáros,
Pátkay,
Sándor,
Szabó,
Szarka,
Zugor.
Forrás: Faller: Inota község monografiája: http://epa.oszk.hu/01900/01940/00015/pdf/szfvsz_03_03-04_1933.pdf , illetve:
Dani Lukács: Inota. In.: Farkas Gábor: Fejér Megyei Történeti Évkönyv 20. (Székesfehérvár, 1989)

Katolikus inotaiak 1747-ben

1747-ben a katolikusok lélekszáma 85 fő volt. (34 házas ember és 51 gyerek.) Közöttük
Berta,
Bódai,
Csaráczki,
Eck,
Hegedűs,
Horváth,
Kapocs,
Kecskés,
Kerekes,
Kohus,
Lukáts,
Luták,
Paur és
Perdmár nevűeket találunk. 

Forrás:
Faller Jenő: Adatok Inota község történetéhez. http://epa.oszk.hu/01900/01940/00019/pdf/szfvsz_05_03-04_1935_070-074.pdf

 

Új harang vásárlását segítő református atyafiak névsora (1760-as évek)

Mészáros Mihály,
Szabó Mihály,
Farkas István,
öreg Hamar György,
öreg Berta Ferenc,
Szabó András,
Kis György,
Varga Mihály,
Molnár Gergely,
Német János,
öreg Kis János,
öreg Hamar Mihály,
öreg Szabó Ferenc,
Kis Hamar György,
Bodai János,
Lukács György,
Szijjártó András. 

Forrás: Faller: Inota község monografiája: http://epa.oszk.hu/01900/01940/00015/pdf/szfvsz_03_03-04_1933.pdf , illetve:
Dani Lukács: Inota. In.: Farkas Gábor: Fejér Megyei Történeti Évkönyv 20. (Székesfehérvár, 1989)
 

Inota Mária Terézia-kori úrbéri tabellái (1768)

Inota (1768) úrbéri tabellái a Hungaricana adatbázisban:
http://archives.hungaricana.hu/hu/urberi/view/fejer-inota/

Nevek sorszámmal ellátva (Gépelte: Tóth Luca):

 1. Stephanus Kokas                                    
 2. Stephanus Mészáros                                            
 3. Joannes Bertha                                        
 4. Benedictus Bernard                               
 5. Petrus Kiss jun.                                        
 6. ???   Fran.   Farkas                                   
 7. Joannes Kuti                                             
 8. Petrus Hamar                                           
 9. Paulus  Kiss                                
 10. Stephanus Zugor                                     
 11. Paulus Kerekes                                        
 12. Joannes Kovács sen.                                             
 13. Emericus  Bodai                                       
 14. Andreas Bertha sen.                                             
 15. Michael Bertha                                        
 16. Michael Hamar                                         
 17. Joannes Hamar                                        
 18. Michael Bertha                                        
 19. Andreas Szabó sen.                               
 20. Stephanus Bertha                                   
 21. Michael Bodai                                           
 22. Stephanus Kiss                                         
 23. Alexander  Németh                               
 24. Andreas Szabó jun.                                
 25. Gregorius Horváth                                  
 26. Stephanus Varga                                     
 27. Fran. Varga                                
 28. Stephanus Szabó                                    
 29. Francilius Szabó                                       
 30. Joannes Kiss                                              
 31. Joannes Lukács                                        
 32. Michael Farkas                                         
 33. Mart. Menyhárd                                     
 34. Stephanus  Szarka                                  
 35. Joannes Horváth                                     
 36. Petrus Kiss jun.                                        
 37. Michael Németh                                     
 38. Michael Horváth                                      
 39. Joannes Szabó                                         
 40. Michael Patonai                                       
 41. Joannes Kovács jun.                                              
 42. Gregorius Károly                                     
 43. Stephanus Károly                                    
 44. Stephanus Kuti                                        
 45. Joannes Szabó                                         
 46. Gregorius Bencze                                   
 47. Stephanus Varga                                     

házas zsellérek                                      

 1. Stephanus Horváth                                
 2. Sámuel Nagy                                             
 3. Stephanus Mérei                                    
 4. Benedictus Zugor                                    
 5. Michael Fejes                                           
 6. Gregorius Papp                                        
 7. Adamus Tóth                                            
 8. Joannes Károly                                         
 9. Paulus  Kuti                                
 10. Stephanus Bernárd                                
 11. Joannes Szabó                                         
 12. Paulus  Hamar                                          

Lakók                                       

 1. Paulus Szabó    

A tabella szerinti 47 jobbágy, 12 házas zsellér és 1 lakó tartozott a falu kötelékébe. A jobbágyok 10 2/8-ad telken éltek, amely 56 1/8-ad pozsonyi mérő belsőségekből, 256 2/8-ad hold szántóföldből és 171 szekér szénáttermő rétből állt. A jobbágyok 1/8-ad, 2/8-ad, 3/8-ad és 1/4-ed sessiósok voltak, egész telke egynek sem volt. Terheik: 686 marhás, vagy helyette 1372 nap gyalogrobot, 47 census, 10 és 1/4-ed öl tűzifa, 61 és 1/2 fontnyi fonás, 10 és 1/4-ed itce vaj, 20 és 1/2-ed kappan, ugyanannyi csirke és 123 darab tojás. (Dani Lukács: Inota. p. 15.)        

 1. Stephanus Kokas                                   
 2. Stephanus Mészáros                                           
 3. Joannes Bertha                                        
 4. Benedictus Bernárd                                               
 5. Petrus Kis jun.                                          
 6. ???  Ferenc? Farkas                                               
 7. Joannes Kuti                                             
 8. Petrus Hamar                                           
 9. Paulus Kiss                                 
 10. Stephanus  Zugor                                    
 11. Paulus Kerekes                                        
 12. Joannes kovács sen.                                              
 13. Emericus Bodai                                       
 14. Andreas Bertha sen.                                             
 15. Michael Bertha                                        
 16. Michael Hamar                                         
 17. Joannes Hamar                                        
 18. Michael Berta                                           
 19. Andreas Szabó sen.                               
 20. Stephanus Berta                                     
 21. Stephanus Kiss                                         
 22. Michael Bodai                                           
 23. Alexander Németh                                
 24. Andreas Szabó jun.                                
 25. Gregorius Horváth                                  
 26. Stephanus Varga                                     
 27. Franciscus Varga                                      
 28. Stephanus Szabó                                    
 29. Franciscus Szabó                                     
 30. Stephanus Horváth                                
 31. Joannes Kiss                                              
 32. Sámuel Nagy                                             
 33. Stephanus Mérei                                    
 34. Benedictus Zugor                                    
 35. Joannes Lukács                                        
 36. Michael Farkas                                         
 37. Martinus Menyhárt                               
 38. Stephanus Bertha                                   
 39. Joannes Horváth                                     
 40. Petrus Kiss sen.                                       
 41. Michael Németh                                     
 42. Michael Horváth                                      
 43. Joannes Szabó                                         
 44. Michael Patonai                                       
 45. Joannes Kovács jun.                                              
 46. Michael Fejes                                           
 47. Gregorius Károly                                     
 48. Stephanus Károly                                    
 49. Stephanus Kuti                                        
 50. Joannes Szabó                                         
 51. Gregorius  Bencze                                  
 52. Gregorius Pap                                          
 53. Stephanus Varga                                     
 54. Adamus Tóth                                            
 55. Joannes Károly                                         
 56. Paulus Kuti                               
 57. Stephanus Bernárd                                
 58. Joannes Szabó                                         
 59. Paulus Hamar                                           
 60. Andreas Bertha sen.                                             
 61. Michael Bertha                                        
 62. Michael Hamar                                         
 63. Joannes Hamar                                        
 64. Michael Németh                                     
 65. Michael Horváth                                      
 66. Joannes Szabó                                         
 67. Michael Patonai                                       
 68. Joannes Kovács                                       

 

A II. József-kori összeírás (1784–87) összegzése

Ekkor Inotának 721 lakója volt, 136 családdal. Közülük 11 a nemesek, 65 a jobbágyok, 81 a zsellérek, 6 a polgárok és mesteremberek száma. Mellettük még 53 polgár és paraszt örököse szerepelt. Sebessi Sámuel személyében egy (református) papot írtak össze.

Forrás: Dani Lukács: Inota. In.: Farkas Gábor: Fejér Megyei Történeti Évkönyv 20. (Székesfehérvár, 1989)
 

A XIX. század első felén született összeírások összegzése

1828-ban 249 adózót írtak össze a település 83 lakóházában. A századfordulóhoz képest megkétszereződött mind a jobbágyok (71), mind a zsellérek (44) száma. 168 főt jövevényként vettek számba. A kézművesek (8 fő) között a molnárok vezetnek (4 személy), a többi mesterséget (szűcs, takács, kovács és posztóműves) 1-1 fő képviseli. A 3 nemes családba Nagy Mihály, Hollóssy Imre és Horváth Ferenc (és ez utóbbi fiai: Ferenc és János) tartozott.
Az 1830-as összeírás 878 lakosról ad számot. (Közülük 276 r.kat. 4 evangélikus, 591 ref., és 7 izraelita.) A katolikusok gondozója a csóri plébános.
A reformátusok lelkipásztorai: Sebessi Sámuelt felváltó Gondol Zsigmond (1792–96), Gondol Dániel (1796–1808), Oláh Mihály (1808–37), Barcza Benjámin (1837–38) és Dobi József (1838–39), majd Szenes Károly (1839–73). Iskolamestereik (nótárius munkakörben is) Okos Mátyás (1801–05), Saár Mihály (1805–44) és Thuri János (1844–55).
A katolikusoknak 1818 óta volt iskolájuk. (Előbb a völgyben, 154. házszám alatt, majd a Templom u. 11. számon.) Közvetlenül a forradalom kitörése: előtt (1848 január) a megye közgyűlése új iskola létesítését sürgeti, (Tíz évvel korábban a fiúgyermekek száma 205 fő volt a községben.) A múlt század harmincas éveinek végén (1838) a község létszáma nagyjából (817 fővel) a korábbi lélekszámmal azonos. Stabilizálódni látszik mind a (most már parasztként szereplő) jobbágyok, zsellérek és polgárok, illetve kézművesek száma. A nők aránya megközelíti az összes népesség felét (396 fő). A 17–40 év közötti korosztályokban 72 nőst és 62 nőtlent írtak össze.
Az 1846–47. évi katonai összeírás 44 jobbágyot, azok 25 tizenhat éven felüli fiát, 46 zsellért, 19 szolgát és 7 kézművest; vett nyilvántartásba.
Forrás: Dani Lukács: Inota. In.: Farkas Gábor: Fejér Megyei Történeti Évkönyv 20. (Székesfehérvár, 1989)
 

Inota lakói az 1828-as összeírás szerint

 1. Jos Kokas 
 2. Mich Meszaros
 3. Joan Meszaros 
 4. Georg Vasitzka 
 5. Joan Fülöp 
 6. Georg Berta 
 7. Paul Berta 
 8. Joan Szabo
 9. Steph Bernat
 10. Joan Kuti
 11. Greg Pap 
 12. Petr Varga 
 13. Georg Hamar 
 14. And Kiss 
 15. Franc Farkas 
 16. Franc Berta 
 17. Joan Kiss
 18. Franc Kovats 
 19. Joan Budai 
 20. Petr Kiss 
 21. Joan Berta 
 22. Paul Jambor 
 23. Paul Kiss —Vid. 
 24. Steph Bernat 
 25. V. Petr Kuti 
 26. V. Mich Kuti 
 27. Steph Bodai 
 28. Joan Meszaros 
 29. Franc Kiss 
 30. Franc Szabo 
 31. Mich Farkas 
 32. Franc Farkas 
 33. Joan Nemet 
 34. Petr Szabo 
 35. Joan Szabo 
 36. Mich Karoly 
 37. Steph Katona 
 38. Steph Szfits 
 39. V. Mich Bernat 
 40. Steph Csizsmadia 
 41. Adam Kiss 
 42. Jos Varga 
 43. Joan Bosa 
 44. Steph Veg 
 45. Joan Hamar 
 46. Mich Hamar 
 47. Joan Kuti 
 48. Franc Kuti 
 49. Paul Berta 
 50. Joan Bentze 
 51. Steph Pap
 52. Joan Karoly
 53. Jos Ember
 54. Franc Karoly
 55. Paul Kuti
 56. Steph Bernat
 57. Mich Kiraly
 58. Petr Szabo
 59. Joan Szabo
 60. Franc Bernat
 61. Jos Teremi
 62. Petr Hamar
 63. Franc Meszaros
 64. Joan Sas
 65. Petr Berta
 66. Moyses Mellinger
 67. Joan Cseszneki
 68. Mart Feher
 69. Steph Lorant
 70. Joan Berta
 71. Joan Katona
 72. Georg Horvath
 73. Georg Karoly
 74. Steph Bernat
 75. Steph Takats
 76. Steph Zsugori
 77. Steph Berta
 78. Joan Somogyi
 79. Joan Jambor
 80. Georg Kiss
 81. Mich Moser
 82. Joan Piller
 83. Steph Keserü
 84. Joan Toth
 85. Joan Bodai
 86. Petr Csizsmadia
 87. Joan Kiss
 88. Joan Vesztrotzi
 89. Steph Nagy
 90. Mich Varga
 91. Petr Nagy
 92. Paul Szarka
 93. Joan Berta
 94. Alex Kiss
 95. Franc Toth
 96. Joan Bernath
 97. Paul Varga
 98. Joan Hamar
 99. Joan Papp
 100. Steph Bentze
 101. Joan Besser 
 102. Math Makli 
 103. Mich Mayer 
 104. Joan Gaal 
 105. Mich Glaser 
 106. Joan Sulyok 
 107. Joan Kegyela
 108. Adam Orszag 
 109. Steph Arvai
 110. Jos Toth 
 111. Joan Horvath 
 112. Jos Marton —Jud.
 113. Joan Sari
 114. Steph Varga 
 115. Steph Balog 
 116. Mart Horvath 
 117. Mich Jakab 
 118. Steph Jakab 
 119. Mich Nagy 
 120. Paul Somogyi 
 121. Mich Molnar 
 122. Franc Szekelyi 
 123. Csatari Joannes
 124. Steph Pap 
 125. Ant Pandar
 126. Joan Bakonyi 
 127. Steph Katona 
 128. Jos Sipos 
 129. Franc Bostai 
 130. Joan Veres 
 131. Petr Kun
 132. Mich Csizsmadia 
 133. Joan Fejes
 134. Petr Agoston 
 135. Joan Patonai 
 136. Sam Patonai 
 137. Steph Meszaros 
 138. Jos Bakonyi
 139. Steph Timar 
 140. Greg Fülöp 
 141. Joan Molnar
 142. Paul Nagy 
 143. Joan Fejes 
 144. Jos Tagi
 145. Joan Samu
 146. Ign Wagner 
 147. Joan Halgantz 
 148. Georg Hideg
 149. And Janosik
 150. And Halmi 
 151. And Tajai
 152. Joan Balatsa
 153. Franc Feher
 154. Georg Suszter
 155. Joan Nyitrai
 156. Mich Kőmives
 157. Mich Körmendi
 158. Joan Pakodi
 159. Mich Bosoki
 160. Adam Csőszi
 161. Math Hekk
 162. Joan Seiler
 163. Joan Polgar
 164. Steph Molnar
 165. Mich Laurant
 166. Joan Berta
 167. Mich Manyi
 168. And Szijjarto
 169. And Blazsek
 170. Joan ?Zvitteny
 171. Mich Lichtschauer
 172. Jos Takats
 173. Joan ?Fahr
 174. Joan Seiler
 175. Jac Eigner
 176. Mich Seiler
 177. Aug. Rőhri
 178. Jos Sagi
 179. V. Steph Antal
 180. Jos Nemet
 181. And Nemet
 182. Steph Hertzeg
 183. Jos Ligusti
 184. Lad. Polonyi
 185. Joan Simon
 186. Franc Katona
 187. Mich Fülöp
 188. Franc Sagi
 189. Paul Isztellar
 190. V. Steph Borbely
 191. Moyses Kiraly
 192. Jos Timar
 193. Joan Barat
 194. Adam Inotai
 195. Joan Szüts
 196. Joan Szabo
 197. Mich Szabo
 198. Joan P. Szabo
 199. Joan Komaromi
 200. Mich Kollar
 201. Steph Kollar 
 202. And Kollar 
 203. Franc Barat 
 204. Joan Petrovits 
 205. Paul Nagy 
 206. Jos Barat 
 207. Franc Simon 
 208. V. Franc Katana 
 209. Joan Fekete 
 210. Steph Szüts
 211. V. Steph-Kovats
 212. Jos Ferentzi
 213. Joan Csik
 214. Joan Sagi 
 215. Franc Vötsei
 216. Joan Vajtai
 217. Joan Sos 
 218. Paul Nagy
 219. Joan Hajdu
 220. Mich Simon 
 221. Jos Vajtai
 222. Steph Nagy 
 223. Casp Homok 
 224. Jos Debreczeni 
 225. Steph Kovats 
 226. Petr Nemet 
 227. Steph Bozoki
 228. Joan Timar
 229. Mich Patonai 
 230. Steph Bentsek
 231. Jos Timar
 232. Jos Szilagyi 
 233. Petr Kovats 
 234. Joan Patonai
 235. Steph Nemet 
 236. Jos Csillag 
 237. Mich Nemet
 238. Franc Adorjan 
 239. Mart Hopp 
 240. Georg Cseszneki
 241. Ign Jelenik 
 242. Franc Sedő
 243. Alex Kovats
 244. Franc Pecha
 245. Joan Bihari
 246. Joan Nemet 
 247. Joan Tulik
 248. Steph Kovats
 249. Paul Hell 
 250. Joan Laszlo 
 251. Joan Kalus
 252. Paul Harangozo
 253. Steph Szabo
 254. Lad Menyhart
 255. Joan Bodor
 256. Joan Jakab
 257. Adam Benke
 258. And Sagi
 259. And Szöllösi
 260. Joan Horvath
 261. Jos Nagy
 262. Steph Szekely
 263. Franc Vesztrotzi
 264. Steph Kökeny
 265. Jos Baronyik
 266. Lud. Espar
 267. Georg Gregovits
 268. Joan Penzes
 269. Franc Lintentaller
 270. Sam Bostai
 271. Franc Toth
 272. Joan Karaf
 273. Adam Timar
 274. Joan Montli
 275. And Holmi
 276. Adam Ferentzi
 277. Joan Toth
 278. Steph Bognar
 279. Dan Wiesner
 280. Paul Nemet
 281. Petr Kantas
 282. Joan Fajt
 283. Gabr Földvari
 284. V. Petr Veres
 285. Petr Csajagi
 286. Mich Halgantz
 287. Joan Malomsoki
 288. Franc Hegedüs
 289. Joan Bosoki
 290. Mich Molnar
 291. And Lippot
 292. Georg Szabados
 293. Joan Kezler
 294. Steph Bus
 295. Joan Horvat
 296. Georg Palman
 297. Franc Szili
 298. Petr Kovats
 299. Jos Dani
 300. Franc Laszlo
 301. Joan Hegedüs
 302. Leop Langrader
 303. Joan Laszlo
 304. V. Lad. Szentzei
 

Forrás: Fejér megye 1828-as összeírásainak átirata: https://dcms.lds.org/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE2525584

Külső hivatkozások ikonja

Az 1828-as országos összeírás (Conscriptio regnicolaris) rövid ismertetése: 
https://lnyr.eleveltar.hu/mnlquery/detail.aspx?ID=2435

 

Az 1862-es úrbéri egyezséget aláírók névsora 

A szerződést 1862. szeptember 29-én tartott ülésén a fehérmegyei törvényszék, mivel ellene fellebbezés nem érkezett, jogerőre emelte. Az egyezséget aláírta Zichy Miklós és meghatalmazottjai révén Zichy Istvánné és leánya, Waldstein Jánosné sz. Zichy Terézia, a csóri plébános, Sály Kálmán, Papp József katolikus tanító, Szenes Károly református lelkész és Papp István református tanító. Szőllősy Pál, az inotaiak képviselője ekkor nem írta alá az egyezséget, az ezzel kapcsolatos bonyodalmakat később ismertetjük. A fentieken kívül aláírták az érdekelt jobbágyok és zsellérek. Közülük mintegy húszan nem tudtak írni, kezük keresztvonásával jelezték hozzá­ járulásukat az ezer éves szolgaság eltörlését hivatalosan is igazoló egyezségi okiraton. Két név olvashatatlan. Hazátlan zsellérek, kik semmit sem nyertek a jobbágyfelszabadítással, az aláírók közt nem szerepelnek. Az egyezség jogerőre emelkedésével a jobbágykorszak Inotán is lezárult.  
 1. Bada Pál
 2. Bentze István bíró
 3. Bentze József I.
 4. Bentze József II. Ű
 5. Bentze Péter
 6. Bernát János
 7. v. Bernát János (völgyi)
 8. h. Berta János (hegyi)
 9. Bentz József
 10. Berta János
 11. I. Berta János
 12. Berta József
 13. Berta Pál
 14. ifj. Berta Péter
 15. Bírta (Berta ?) Péter
 16. Bossa (Bassa ?) János
 17. Budai János
 18. Ember János
 19. Eszes István
 20. Hajdú András
 21. Hamar Istvánné
 22. Hamar János
 23. Hegyi Kovács István
 24. Hertzeg Ignátz  
 25. Horgos István
 26. Jakab János
 27. ifj. Káról Johann
 28. Károly János
 29. Károly József
 30. öreg Károly József
 31. Kerbel János
 32. Kiss Ferenc
 33. I. Kiss József
 34. Kiss Pál
 35. Kokas István
 36. Kokas József
 37. Kováts János
 38. Kúti István
 39. I. Kúti István
 40. II. Kúti Mihály
 41. Lonér János
 42. Lonárt János
 43. Májer Mihály
 44. Menyhárt József
 45. Mészáros Ferenc
 46. Mészáros János
 47. Molnár József
 48. Nagy József
 49. Nagy István
 50. I. Nagy István
 51. II. Német Ferenc
 52. fj. Németh József
 53. Olnadi Sámuel
 54. Pap István I.
 55. Pap István II.
 56. ifj. Pap István
 57. Pap János
 58. Pap Sándor
 59. Patai János
 60. Patonai János
 61. Pencz Anselm községi jegyző
 62. Pesszer János
 63. Sass István
 64. Somogyi János
 65. if. Szab(ó) István
 66. özv. Szabó István
 67. Szabó János
 68. B. Szabó János
 69. C. Szabó János
 70. Szabó Márton
 71. Szarka János
 72. Szekeres József
 73. Szili János
 74. Teremi János
 75. Tóth János
 76. Vajda József
 77. Varga István
 78. ifj. Varga István
 79. K. Varga István
 80. Veczeli János
 81. Vitréner (?) Márton
 82. Zugor István
 83. Zugor János  
Forrás: Szíj Rezső: Úrbéri elkülönítés és tagosítás Inotán (1857-1864) p. 280.
Online: http://epa.oszk.hu/01600/01610/00005/pdf/vmm_05_1966_11_szij.pdf
 
please do NOT follow this link