Fizély Sándor kérészéletű várpalotai bányaigazgatósága

Családkutatásom során akadtam rá Fizély Sándor halálesetének anyakönyvi bejegyzésére. Nevét sosem hallottam, sőt a várpalotai bányászattal foglalkozó helytörténet-kutatóink számára sem volt ismerős. Úgy gondoltam, érdemes lenne róla összegyűjteni, amit lehet.

Keveset tudhatunk róla egyelőre, ritka neve alapján megállapítható a hungaricana.hu adatbázis találatai alapján, hogy családja régi bányászcsalád. 

Dr. Jeni Károly: Az üzemi bizottságok a munkáshatalomért, 1944-1948 (Budapest, 1966) című könyvében ennyit ír róla életrajzként: "Fizely Sándor, bányaszakember, 1945 tavaszán az üb által elmozdított igazgató helyébe bányaigazgatónak kinevezik a várpalotai bányák élére, még ebben az évben meghal."

Ahogyan alább látszik, Jeni Károly az általa ugyanebben a könyvében közölt iratra írt feljegyzés szerint is egyértelmű, hogy már 1945. február 22. előtt meghalt Fizély, tehát figyelmetlen volt a szerző az életrajz írásakor.

Íme az irat szövege:

BUDAPEST, 1945. JÚNIUS 8.

Az Iparügyi Minisztérium leirata a Várpalotai Szénbánya üzemi bizottságához: az új bányaigazgató kinevezésére egyedül a vállalat illetékes, az üzemi bizottságot csak ellenőrzési jog illeti meg. 

A Salgótarjáni Kőszénbánya Rt.-nek közvetlenül hozzám tett jelentése szerint az üzemi bizottság saját hatáskörében, a vállalat meghallgatása nélkül, elmozdította a várpalotai szénbányászat bányaigazgatóját, s helyette új bányaigazgatót nevezett ki. 

Figyelmeztetem, hogy ilyen eljárása törvénytelen, mert az üzemi bizottságnak az 1945. évi 55 000/1945. IpM számú rendelet szerint csak ellenőrzési joga van.
A bányaigazgató személyének kijelölése a vállalat törvényes jogát képezi. Az üzemi bizottságnak jogában áll a bányaigazgató személyének kijelölését felülbírálni, s ha ezen bírálat során véleményét a vállalat nem fogadná el, akkor az ügyet az illetékes szakszervezet elé kell terjeszteni.
Felhívom, hogy a vonatkozó törvényes rendelkezések nem ismeréséből származó esetleges törvénytelen intézkedéseit azonnal semmisítse meg, s a bányaigazgatói állás betöltésénél a hivatkozott rendelkezések szerint járjon el.
A hiv. másolat hiteléül:                                                                        Miniszter rendeletéből:
Szabó                                                                                                       Szakasits Antal s. k.,
min. s. hiv. főigazgató                                                                               h. min. osztályfőnök

Kétoldalas, géppel írt, hiteles másolat, az Iparügyi Minisztérium bélyegzőjével. — OL Budapesti Bányakapitányság ir. 1945-205.

Az Iparügyi Minisztérium a Várpalotai Szénbánya üzemi bizottságához intézett leiratát hiteles másolatban egyidejűleg megküldte a bányakapitányságnak is. A bányakapitányságon az iratra a következő feljegyzés került: „Időközben a helyzetben változás állott be, s Fizely Sándor lett a bányaigazgató, aki időközben meghalt. Budapest, 1946. február 22. Ranfalvay."

Amint az alább is látható halotti anyakönyvi bejegyzés tanúsítja, a Heinrich Henriket1 váltó Fizély Sándor (50 éves, evangélikus vallású) bányaigazgató munkahelyi baleset áldozata lett 1946. január 28-án reggel 6 órakor a bányatelepen. A halál okaként koponyalapi törést és combtörést jegyeztek be. A haláleset bejelentője: Dr. Turcsányi Gyula.

Fizély Sándor bányaigazgató halálának anyakönyvi bejegyzése - forrás: Familysearch.org
 

Budai László

 

 

please do NOT follow this link