Csapókra vonatkozó anyakönyvi bejegyzések - összeáll. Fodor Sára

Részletek Pacsuné Fodor Sára: A palotai csapók című hatalmas szorgalommal megírt, rendkívül adatgazdag dolgozatából, amelyben az egykori Palota mezőváros leggazdagabb rétegének, a csapóknak a történetét dolgozta fel. A sajnos kéziratban maradt dolgozatból most a családtörténeti szempontból érdekes és fontos összeállítását, a csapókra – és rokon szakmákra  – vonatkozó anyakönyvi bejegyzéseket teszem közzé, hogy minél több ember találhassa meg ősei között a palotai kézműveseket. (Köszönet Tóth Lucának, aki begépelte a kézirat ide vonatkozó részét.)

Budai László

A várpalotai református egyház vegyes anyakönyve I. kötet (1744-1786)

Az anyakönyv elején a megkereszteltek nevei és szüleik, keresztszülők nevei szerepelnek. Általában az egész anyakönyv nagyon nehezen olvasható és hiányos, mivel a II. világháború alkalmával megégett. Valaki a tűzből kaphatta ki, mert a közepe teljesen kiégett, a többi lap is sérült és nehezen olvasható. Lehetőség szerint próbáltam adatokat kiolvasni.

1744.03.16-án Csillag György Johannes nevű keresztelt gyermeknél egyik koma: Csapó Márton.

1752.01.22. Ágoston Csapó Péter keresztelt gyermeke Pál.

1755.07.03. Csapó István Kováts gyermeke /olvashatatlan/

1776.06.09. Csapó Kováts Istvánnak fia Péter.

1779.03.13. Csapó Komáromi Mihály leánya Susanna.

1781.12.29. Csapó komáromi Mihály fia Mihály.

1782.05.01. Csapó Ágoston fia József nevű gyermekeket kereszteltek ebben az időben. Bizonyos, hogy ennél több lehetett a csapó foglalkozásúak keresztelt gyermekeinek száma, de a sérült anyakönyvben nem leltem több megbízható adatot.

A várpalotai Református Egyház házasságkötési anyakönyve I. kötet

A házasságkötések az anyakönyv közepe táján voltak bejegyezve- mely a legsérültebb rész- itt csupán egyet találtam:

1772.02.24. Csapó legény Gurányi István nőül vette Ágoston Ádám szolgálóját Kis György Susát. Tanuk: Ágoston Péter, Ágoston Mihály

A várpalotai Református Egyház halálozási anyakönyve I. kötet

A halálozások az anyakönyv vége felé találhatók.

1755. április 8. Kováts Csapó János filiola.

1771. február 3. Csapó Márton pápista ember felesége.

1774.január 21. Csapó Komáromi Mihály frat.

Az anyakönyv utolsó lapján a következő szöveg áll:

”1818. Presbiterium által választódott Curatornak Csapó mester és Presbiter Komáromi József, Dékányainak pedig Paplanos Mester, Baranyik József és Székeli Ferencz földműves. ,,

 

A várpalotai református egyház anyakönyve III. kötet

A református egyház anyakönyveinek II. kötete sajnos elveszett, így a III. kötettel folytatom a talált adatok közlését:

 Szülöttek és megkereszteltek anyakönyve a várpalotai református egyházban 1837-től. Készítette Vetsei Gábor lelkipásztor, később esperes.

1837.01.10. Csapó Mester Barát János és Bíró Julianna, József gyermeke.

1837.02.08. Csapó Mester Barát Ferenc és Bali Sofi, János gyermeke.

1837.06.30. Csapó Mester Barát István és Molnár Éva, János gyermeke.

1837.09.06. Csapó Mester Berta Mihály és Kajdi Erzsébet, Mihály gyermeke.

1837.11.11. Csapó Mester Berta István és Bráz Lívia, Erzsébet gyermeke.

1837.12.16. Csapó Mester Bazsó József és Bali Sófia, Sófia gyermeke.

1838.01.10. Csapó Mester Ágoston György és Veszeli Rozália, Mária gyermeke.

1838.04.18. Csapó Mester Dukovits János és Szél Julianna, Julianna gyermeke.

1838.10.27. Csapó Mester Blastók István és Váradi Erzsébet, Julianna gyermeke.

1840.01.24. Csapó Mester Dukovits János és Szél Julianna, Sofia gyermeke.

1840.02.19. Csapó Mester Páli József és Simon Éva, József gyermeke.

1842.01.29. Csapó Mester Bazsó István és Bóka Julianna, Sófia gyermeke.

1842.02.05. Csapó Mester Barát Ferenc és Bali Sofia, Lajos gyermeke.

1842.07.17. Csapó Mester Ágoston György és Veszeli Rozália, Eulália gyermeke.

1843.08.17. Csapó Mester Ágoston János és Jakab Erzsébet, Erzsébet gyermeke.

1843.09.04. Csapó Mester Berta József és Omádi Erzsébet, Rozália gyermeke.

1843.10.22. Csapó Mester Páli János és Simon Éva, Julianna gyermeke.

1843.11.02. Csapó Mester Komáromi Sándor és Váradi Katalin, Julianna gyermeke.

1845.04.20. Csapó Mester Balázs Ferenc és Bali Sofia, Mária gyermeke.

1845.11.24. Csapó Mester Páli János és Simon Éva, Terézia gyermeke.

1846.08.14. Csapó Mester Berta Mihály és Kajoki Erzsébet, István gyermeke.

1847.09.01. Csapó Mester Barát Ferenc és Varga mária, Lajos gyermeke.

1847.09.20. Csapó Mester Nemes Trombitás Gábor és Török Sofia, Mária gyermeke.

1847.12.03. Csapó Mester Dukovics János és Szél Julianna, Theresia gyermeke.

1848.01.27. Csapó Mester Barcsi István és Molnár Éva, Gábor gyermeke.

1848.04.10. Csapó Mester Komáromi István és Somogyi Liszka, Sofia gyermeke.

1848.09.11. Csapó Mester Berta Mihály és Hajdu Erzsébet, Mihály gyermeke.

1850.03.11. Csapó Mester Komáromi István és Somogyi Lídia, Lídia gyermeke.

1850.12.01. Csapó Mester Barát János és Bíró Julianna, Sándor gyermeke.

1850.12.22. Csapó Mester Komáromi István és Somogyi Lídia, Sofia gyermeke.

1851.02.02. Csapó Mester Molnár György és Ángyán Julianna, Rozália gyermeke.

1851.07.10. Csapó Mester Bacsó Ferenc és Varga Mária, István gyermeke.

1851.05.19. Csapó Mester néhai Berta Mihály és Kajdi Erzsébet, Mária gyermeke.

1852.06.10. Csapó Mester ifjabb Ágoston György és Kalmár Erzsébet, Lajos gyermeke.

1852.06.18. Csapó Mester Barát István és Molnár Éva, Sofia gyermeke.

Keresztszülők: Trombitás Tibor, Sági József, Báli János csapó mesterek.

1852.10.11. Csapó Mester Sági József és Kemény Irén, Theresia gyermeke.

1852.12.05. Csapó Mester Daruzsák István és Nagy Julianna, Rozália gyermeke.

Keresztszülők: Ágoston György és Sági József csapó mesterek.

1853.03.01. Csapó Mester Berkes István és Bakos Katalin, Mária gyermeke.

Keresztszülők: Dukovics Károly, Malomzsoki Sándor, Molnár György csapók.

Páli János földműves gyermekénél keresztszülők: Vidai István csapó mester.

1853.09.11. Csapó Mester Trombitás Gábor és Török Sofia, Sofia gyermeke.

Keresztszülők: Csóka László csapó mester.

1853.10.10. Csapó Mester Molnár György és Ángyán Susánna, Sigmond gyermeke.

Keresztszülők: Pápai István csapó mester.

1854.09.16. Csapó Mester Bakonyi Mihály és Király Mária, Mihály gyermeke.

Keresztszülők: Páli János csapó mester.

1854.10.07. Csapó Mester Ágoston György és Kalmár Erzsébet, Gyula gyermeke.

Keresztszülő: Sinka Gábor csapó mester.

1854.10.18. Csapó Mester Bacsár Ferenc és Varga Lujza, Theresia gyermeke.

1854.10.12. Csapó Mester Sági József és Kemény Mária, Gyula gyermeke.

Keresztszülők: Balassa György, Molnár Gergely, Bercsik István csapók.

1855.06.11. Csapó Mester Berkes István és Bakos Katalin, Julianna gyermeke.

1855.12.24. Csapó Mester Molnár György és Ángyán Susánna, János gyermeke.

Keresztszülők: Barát Gábor, Sági József, Berkes István csapó mesterek.

1857.01.27. Csapó Mester Bakonyi Mihály és Király Mária, Julianna gyermeke.

Keresztszülő: Páli János csapó mester.

1857.02.17. Csapó Mester Barát Ferenc és Varga Mária, Sándor gyermeke.

Keresztszülő: Rostási Pál csapó mester.

1857.02.18. Csapó Mester Ágoston György és Kalmár Erzsébet, Mária gyermeke.

Keresztszülők: Baráth Gábor csapó mester.

1857.09.19. Csapó Mester Vázsoki János és Keresztes Erzsébet, János gyermeke.

Keresztszülő: Barát Gábor csapó mester.

1858.07.25. Csapó Mester Bozsó Gábor és Komáromi Julianna, Lajos gyermeke.

Keresztszülő: Páli János csapó mester.

1859.06.12. Csapó Mester Várdai János és Keresztes Erzsébet, Rozália gyermeke.

1859.07.26. Csapó Mester Barát Gábor és Komáromi Julianna, Anna gyermeke.

1859.08.19. Csapó Mester Ágoston György és Kalmár Erzsébet, István gyermeke.

1860.05.03. Csapó Mester Barát Gábor és Komáromi Julianna, Lajos gyermeke.

1860.10.25. Csapó Mester Ágoston György és Kalmár Erzsébet, Imre gyermeke.

1861.06.23. Csapó Mester Bertha József és Kovács Rozália, Rozália gyermeke.

1861.10.20. Csapó Mester Molnár György és Ángyán Susánna, Rozália gyermeke.

1862.04.16. Csapó Mester Várdai János és Keresztes Erzsébet, Rozália gyermeke.

1862.12.08. Csapó Mester Rostási Bálint és Borai Éva, Lídia gyermeke.

1864.10.19. Csapó Mester Sulák Mihály és Nemes Zsuzsanna, Rozália gyermeke.

1866.02.27. Csapó Mester Molnár György és Ángyán Zsuzsanna, Mária gyermeke.

1868.04.30. Csapó Mester Barai István és Vincze Mária, István gyermeke.

1869.06.15. Csapó Mester Barai István és Vincze Mária, István gyermeke.

1870.09.25. Csapó Mester Barai István és Vincze Mária, Mária gyermeke.

1872.07.08. Csapó Mester Sulák Mihály és Nemes Zsuzsanna, Anna gyermeke.

1872.08.22. Csapó Mester Barai István és Vincze Mária, Theresia gyermeke.

1874.09.06. Csapó Mester Barai István és Vincze Mária, János gyermeke.

1875.01.01. Csapó Mester Ágoston György és Kalmár Erzsébet, Rozália gyermeke.

1875.07.23. Csapó Mester Komáromi Gábor és Hajdu Zsuzsanna, János gyermeke.

1876.11.15. Csapó Mester Ágoston Lajos és Mórocz Bognár Róza, Ilonka gyermeke.

1878.03.13. Csapó Mester Ágoston Lajos és Mórocz Bognár Róza, Róza gyermeke.

1878.11.07. Csapó Mester Sulák Mihály és Nemes Zsuzsanna, Julianna gyermeke.

1881.03.29. Csapó Mester Morvai István és Komáromi Julianna, Rozália gyermeke.

 

A várpalotai református egyház házassági anyakönyve III. kötet 1837-től

 

1837.febr.7. komáromi Sándor csapó mester és Váradi Katalin. Váradi Sándor csapó mester lánya. Tanú: Magyari Pál csapó mester.

1838.febr.20. Bentsik István ás Váradi Erzsébet. Tanuk: Ágoston, Leposa.

/Továbbiakban nem írom ki a csapó mesterfoglalkozást, hiszen csak őket írtam ki az anyakönyvekből, csupán azt jelzem, ha rokon foglalkozású a házasult. A tanukat ’’T’’ jelzéssel./

1839.febr.4. ifj. Páli István és Simon Éva, T: Leposa.

1839.febr.28. ifj. Bakonyi Mihály és Király Mária.

1842.máj.18. Csapó István és király Lídia.

1843.ápr.30. Váradi János és komáromi Rozália.

1846.máj.3. Segesdi Ignác veszprémi csapó mester és Berta Mária.

1846.aug.2. ifj. Pap Pál veszprémi csapó mester és Simon Anna, T: Leposa.

1846.okt.5. özv. Komáromi István és Somogyi Zsuzsika.

1846.dec.3. özv. Barát József és Varga Mária.

1848.máj.5. ifj. Rostás Pál és Barát Éva.

1850.márc.4. ifj. Berkes István és Bakos Katalin.

1852.márc.8. Bencsik István és Nagy Julianna, T: Ágoston György

1852.máj.24. özv. Páli János és Csóka Lídia, T: Leposa János

1860.máj.20. Bertha József és kovács Rozália.

1862.júl.15. Csapó Károly kovácsmester és Molnár Julianna csapó mester lánya.

1863.jan.1. Miskovszki György csapó legény és Joz Éva, T: Magyari A.

1868.aug.20. Borostyán György és Komáromi Julianna -----------|

                                                                                                     unokatestvérek

1869.jan.26. Morvai István és Komáromi Julianna      -------------- |        

1870.dec.18. Barát János és özv. Mészeiné Simon Julianna.

1876.márc.14. Ágoston Lajos és Bognár Mórocz Éva Róza.

1883.jún.6. Molnár János és Berta Zsuzsanna.

1883.júl.24. Barát Gábor és Karikás Izabella.

 

A várpalotai evangélikus házasultak anyakönyve I. kötet

1750.jún.2. Solymos Ferenc csapó legény összeeskettetett Nagy Katrinával.

/Továbbiakban itt sem írom a csapó foglalkozást, csak a rokon foglalkozásokat vagy az eltérő bejegyzéseket./

1751.febr.16. Leposa János összeeskettetett Dukavits Erzsébettel.

1752.febr.6. Lóránt János összeeskettetett Kis Pál leányával, Chatarinával.

1762.jan.13. Nagy János összeeskettetett Lóránt Mihály leányával, Katával.

1763.jan.18. Vitze János céhbeli mester összeeskettetett özv. Liptai János leányával, Ilonával.

1765.nov.24. Frumpa Pál összeeskettetett Berta Györgyivel.

1766.jan.28. Palotai Bognár János összeeskettetett Nyírő Juliankával.

1773.jan.24. Nagy János összeeskettetett Ihász Katával.

1776.jan.30. Daniel Vizner összeeskettetett Chatarina Lengyellel.

1778.jan.11. Stefanus Jaborka összeeskettetett Elis Takátssal.

1784.jan.13. Liptai János összeeskettetett Leposa János leányával, Ilonával.

1785.febr.10. Dukovics László összeeskettetett Sághy Ferenc Sasa nevű lányával.

1786.máj.30. Dukovits János feleségül vette Csapó Nagy Jánosnak leányát.

1786.júl.3. Dukovits István összeeskettetett Findeisz András Erzsébet nevű leányát.

1787.febr.10. Szokolyi helységben lakó Hári János szűrszabó feleségül vette Ihász István leányát, Júliát.

1787.febr.13. Csapó Kovács István feleségül vette borbély Nagy István árva leányát, Katát.

1789-től 1799-ig nincsenek beírva foglalkozások.

1804 Bongya József szűrös mester feleségül vette Horváth Erzsébetet.

1805 Szigeti Mihály feleségül vette Varga Sándor Éva nevű lányát.

1806.febr.11. Lechner János feleségül vette Lóránt Katalint.

1807.febr.9. Dukovits Sámuel feleségül vette Benkő Évát.

1809. máj.11. Borostyán János feleségül vette /olvashatatlan/

1810.ápr.1. Nemes Monty János feleségül vette /olvashatatlan/

1810.ápr.4. özv. Dukovits István feleségül vette Dobri Mihály lányát, Julikát.

1812.dec.29. Szurtyán János posztós feleségül vette Gejtai Mihály lányát, Évát.

1813.febr.1. Leposa János feleségül vette Bognár János lányát, Susannát.

1814.jan.24. Benkő Ádám feleségül vette /olvashatatlan/

1817.jún.24. Kováts Mihály feleségül vette Lechner János gombkötő lányát, Erzsébetet.

1817.szept.16. Kováts János feleségül vette Dukovits Pál lányát, Erzsébetet.

1813.jún.29. Magyari Pál feleségül vette Dukovits Juliannát.

1819.febr.14. Dukovits Mihály feleségül vette Váradi Annát.

 

Az evangélikus egyház halálozási anyakönyve

1750.okt.31. Posztós Miklós György nevű fia

Továbbiakban nincs beírva foglalkozás csak a halált bejelentő neve.

1818.febr.19. Ursel /János/ Mihály csapó mester 26 éves

1818.okt.19. Asbóth Pál szűrszabó 75 éves

1818.dec.18. Fromm János csapó 47 éves

1819.febr.16. Kovács János csapó mester 3 hetes leánykája

1819.júl.10. Asbóth János szűrszabó mester 1 hetes kisfia

1819.júl.26. Tsizmadia Pál csapó mester 41 éves

1819.okt.19. Sifferdekker András csapó mester leánykája

1819.nov.1. Magyari Ferenc csapó mester Dukovics Juliannától született kislánya

1819.nov.28. Dukovits Ádám csapó mester kislánya

1819.dec.2. N. Thász János posztós 1 éves kislánya

 

A várpalotai evangélikus egyház házassági anyakönyve II. kötet (1820-1938)

1820.jan.6. Nyemtsek csapó legény nőül vette Német Örzsét, Freimuth György csapó mester szolgálóját.

1820.febr.2. menyasszony apja néhai liptai János csapó mester, ugyanitt tanú Leposa József csapó mester.

1820.ápr.25. Urszini Mihály nőül vette Freizmuth Katitzát. Apja Freizmuth György csapó.

1822.febr.7. Bognár Jozef nőül vette Tatai Juliannát.

1822.ápr.22. Benkő Sámuel csapó mester lánya férjhez ment Halgenitz János kőműveshez.

1822.jún.23. Dukovits Sámuel nőül vette Sulyák Annát, T: Leposa, Dukovits

1823.jan.6. Szi Dániel nőül vette Magyari Juliannát, Magyari János lányát.

1824.febr.29. Dukovits Sándor nőül vette Nemes Ihász Juliannát, T: Dukovits Pál és N. Ihász János posztós.

1825.ápr.24. Nemes Ihász János nőül vette Nemes Jókuti Juliannát, T: Komáromi József

1826.ápr.16. Csengei András szűrszabó nőül vette Hálmán Erzsébetet, T: Dukovits András

1827.jan.15. Freizmuth György nőül vette Varga Juliannát, T: Leposa, Dukovits

1827.feb.23. Ledner József nőül vette Dukovits Lídiát, T: Leposa, Dukovits

1827.okt.14. Dukovits Mihály nőül vette Krétsek Erzsébetet, T: Leposa, Dukovits

1828.okt.19. Frájmuth István nőül vette Nemes Farkas Susannát.

1828.máj.4. Dukovits András nőül vette Dukovits Erzsébetet.

1828.máj.11. Kováts Mihály nőül vette Silhányi Susannát, T: Ledner János

1829.jan.6. Asbóth János szűrszabó nőül vette Frajmuth Susannát, T: Leposa, Dukovits

1829.jún.28. özv. Lender János nőül vette Benkő Erzsébetet, T: Dukovits, Benkő Ádám

1830.jún.14. Loksa Sámuel posztós nőül vette Tatai Lídiát.

1830.okt.10. Nemes Süle József nőül vette Frájmuth Juliannát.

1831.jan.30. Sulyák Mihály nőül vette Vizner Juliannát, T: Leposa J.

1831.ápr.10. Lengyel Sámuel nőül vette Borostyán Susannát, T: Leposa

1831.máj.3. Ledner István nőül vette Csizmadia Annát, T: Leposa, Dukovits

1830.máj.15. Liptai János nőül vette Mihályik Sofiát.

1832.jan.29. N. Sulay József nőül vette Dukovits Theresiát.

1833.máj.5. Vicze János nőül vette Csapó Máriát.

1834.febr.2. Farkas János nőül vette Csengei Susannát, T: Leposa, Dukovits

1834.aug.31. Rábelt István nőül vette Orbán Erzsébetet, T: Leposa, Dukovits

1835.febr.22. Dukovits József nőül vette Frájzmuth Annát, T: Leposa, Ledner

1836.máj.1. Asbóth János szűrszabó nőül vette Farkas Teréziát.

1836.máj.12. Bognár Antal nőül vette Ihász Erzsébetet.

1837.jún.10. Ledner András nőül vette Nemes Mórocz Juliannát.

1838.máj.1. Dukovits András nőül vette Gróf Theresiát.

1840.febr.9. Kováts Mihály nőül vette Lemányik Annát.

1840.nov.25. özv. Ledner József nőül vette Dukovits Annát.

1841.febr.2. özv. Nemes Ihász János posztós nőül vette Szente Juliannát.

1841.aug.22. özv. Borostyán János nőül vette Lemányik Katát.

1843.ápr.30. özv. Dukavits Mihály nőül vette Gróf Susannát.

1843.nov.19. Bakos Ferenc nőül vette Lóránt Theresiát.

1844.jan.7. Dukovits Antal nőül vette Vida Sofiát.

1844.febr.19. Bisztricsán István posztós nőül vette Fájth Annát.

1844.ápr.28. Magyari Pál nőül vette Nyári Erzsébetet.

1844.dec.13. özv. Bisztricsán Pál posztós nőül vette Fájth Theresiát / Fábián Pál özvegye/

1845.aug.20. Dukovits Lajos nőül vette özv. Vida Sofiát.

1846.febr.1. Dukovits András nőül vette Asbóth Annát.

1846.febr.12. Dukovits Gábor nőül vette Vigh Erzsébetet.

1846.aug.11. Dukovits Dániel nőül vette Rajcsányi Teréziát.

1846.szept.8. Ledner István nőül vette Dukovics Erzsébetet.

1846.nov.17. Mihálik József szűrszabó nőül vette Sinkovics Rozáliát.

1847.máj.20. Magyari Antal nőül vette Mihályik Rozinát.

1847.szept.19. Nemes Boda Pál inotai posztós nőül vette Filip Máriát.

1847.nov.21. özv. Nemes Süle József nőül vette Loksa Erzsébetet.

1849.márc.11. özv. Lengyel Sámuel nőül vette Csapó Susannát, T: Lengyel András, Vicze János

1850.máj.11. Dukovits Károly nőül vette Fábián Erzsébetet.

1850.aug.6. Dukovits György nőül vette Hajas Juliannát.

1850.szept.1. Ledner János nőül vette Asztalos Rozáliát.

1851.febr.10. özv. Ledner András nőül vette Sipos Juliannát.

1853.febr.6. özv. Liptai János nőül vette Ráichert Erzsébetet.

1857.febr.2. Nemes Ihász Sámuel posztós nőül vette Dukovits Theresiát.

1857.júl.5. Vicze Antal nőül vette Urszini Sofiát.

1857.dec.15. Csapó Sándor csizmadia nőül vette Dukovits Juliannát.

1861.szept.24. Asbóth Antal szűrszabó nőül vette Greskovics Máriát.

1861.okt.22. Berta József nőül vette Greskovics Rozinát.

1862.szept.8. Loksa János posztós nőül vette Szenczei Juliannát

1864.aug.29. özv. Csapó István lakatos nőül vette Magyari Theresiát, Magyari Pál csapó mester lányát.

1866.márc.4. Baráth István nőül vette Vicze Máriát.

1867.jún.10. Bognár József nőül vette Tatai Erzsébetet.

1869.jún.28. Vicze János nőül vette Mórocz Teréziát.

1881.febr.6. Magyari Sándor nőül vette Nagy Annát.

1887.nov.29. Fehér Antal csapó segéd nőül vette Hrabovszky Juliannát.

1889.nov.19. Magyari Sándor nőül vette Tóth Máriát.

1894.máj.15. Ecsedi György szűrszabó nőül vette Asbóth Erzsébetet.

 

Várpalotai római katolikus plébánia keresztelési anyakönyve I. kötet, 1825-1860

Dr. Horváth Gyula veszprémi püspök fő levéltáros aláírásával hitelesítve készült a másolat 1955.okt.21-én.

1825-től 1852-ig foglalkozás nincs beírva. 1852-től latinul. Pannifex = posztókészítő esetleg csapót is jelent. Fullo = kallós, ványoló a szótár szerint, de ez is csapót jelent bizonyos esetekben.

1852.jan.2. Andreas Janosik fullo és Éva Csömöre gyermeke Ágnes

Keresztszülő: Joannes Kovács fullo

1852.febr.14. Gaspares Schrantz kapczás és Maria Scharenbek gyermeke Emma.

1852.márc.26. Petrus Supka fallo és Catharina Pridur gyermeke Joannes.

Keresztszülő: Ladislaus Polonyi fullo.

1852.ápr.9. Paulus Szakács fullo és Anna Lóránt gyermeke Joannes.

Keresztszülő: Polonyi fullo.

1852.ápr.13. Franciscus Németh fullo és Julianna Simon gyermeke Franciscus.

Keresztszülő: Franciscus Kiss.

1852.ápr.23. Joannes Bagyula fullo és Anna Vörös gyermeke Georgius.

1852.máj.21. Stephanus Káplány fullo és Theresia Kiss gyermeke Franciscus.

1852.jún.26. antonius szabó fullo és Anna néhai gyermeke Mária.

Keresztszülő: Joannes Gyursaszky fullo.

1852.jún.29. Thomas Hansl fullo és Magdalena Strombach gyermeke Elisabeth.

1852.júl.30. Josephus Franczer fullo és Mária Varga gyermeke Ignatius.

Keresztszülő: Ignatius Galambos fullo.

1852.aug.23. Stephanus Medlik fullo és Theresia Nagy gyermeke Mária.

1852.aug.25. Antonius Lorant fullo és Anna Lengyel gyermeke Mária et Antonius.

Keresztszülő: Antonius Németh fullo.

1852.szept.17. Stephanus Tóth fullo és Theresia Matyi gyermeke Theresia.

Keresztszülő: Stephanus Szmatona fullo.

1852.szept.21. Antonius Tóth fullo és Anna Kiss gyermeke Theresia.

Keresztszülő: Josephus Bartos fullo.

1852.szept.26. Joannes Kegyela fullo és Theresia Faddi gyermeke Elisabeth.

1852.okt.3. Georgius Koharik pannifex és Maria Lekner gyermeke Franciscus.

1852.okt.11. Franciscus Szedlák fullo és Julianna Baráth gyermeke Theresia.

Keresztszülő: Galambos fullo.

1852.okt.14. Joannes Majnevits fullo és Theresia Gamai gyermeke Martinus.

Keresztszülők: Andreas Sleszko fullo.

1852.okt.20. Jacobus Stiff fullo és Julianna Nagy gyermeke Elisabeth.

Keresztszülő: Franciscus Csáki fullo.

1852.nov.4. Hangyaloczki Georgius fullo és Maria Bavilják gyermeke Anna.

Keresztszülő: Joannes Bagyula fullo.

1852.dec.7. Andreas Kavecz fullo és Clara Orbán gyermeke Andreas.

Keresztszülő: Joannes Bagyula fullo.

1852.dec.17. Michael Madlik fullo és Elisabeth Jancsik gyermeke Rosalia.

1852.dec.18. Josephus Kavecz fullo és Theresia Joo gyermeke Josephus .

Keresztszülő: Franciscus Csáki fullo .

1853.jan.6. Franciscus Mavlik fullo és Zsuzsanna Babro gyermeke Julianna.

Keresztszülő: Catolus Asztallér prochas.

1853.jan.28. Josephus Kavecz fullo és Anna Lanermann gyermeke Julianna.

1853.jan.30. Stephanus Szmatana fullo és Anna Galambos gyermeke Ignatius.

Keresztszülő: Bagyula fullo.

1853.febr.7. Josephus Bartos fullo és Julianna Rajnik gyermeke Josephus.

Keresztszülő: Stef. Káplány fullo.

1853.márc.9. Josephus Polonyi fullo és Anna Beleznai gyermeke Mária.

Keresztszülő: Ladislaus Polonyi fullo.

1853.márc.20. Stef. Kaplany fullo és Theresia Kiss gyermeke Stephanus.

Keresztszülő: Stephanus Darvas fullo.

1853.márc.25. Joannes Mutnyanszki fullo és Julianna Klárik gyermeke Ágnes.

Keresztszülő: Joh. Bagyula fullo.

1853.jún.19. Joannes Tóth fullo és Theresia Dezse gyermeke Mária.

Keresztszülő: Ignatius Galambos fullo.

1853.aug.19. Joannes Babilják fullo és Elisabeth Szedlák gyermeke Mária.

1853.szept.3. Andreas Szmesko fullo és Elisabeth Pekár gyermeke Theresia.

Keresztszülő: Joannes Majnovits fullo.

1853.okt.30. Stephanus Merlik fullonarius in Péth és Theresia Nagy gyermeke Stefanus posthumus.

1853.nov.2. Antonius Szabó fullo és Anna Csapó gyermeke Joannes.

1853.nov.5. Josephus Harangozó csapó és Theresa Lorant gyermeke Joannes.

Keresztszülő: Andreas Sleszko fullo.

1853.nov.12. Andreas Kavecz fullo és Theresia Ropka gyermeke Barna.

Keresztszülő: Joannes Gyursanszki fullo.

1853.dec.15. Georgikus Kohárik pannifex és Maria Klechner gyermeke Mária.

1854.dec.19. Franciscus Gyursanszky fullo és Mária Bugovitzky gyermeke Antonius.

1854.jan.15. Josephus Kavetz fullo és Anna Lancmann gyermeke Julianna.

1854.jan.20. Joannes Bagyula fullo és Anna Vörös gyermeke Anna.

1854.márc.3. Ignatius Galambos fullo és Elizabeth Dezse gyermeke Ágnes et Apollonia.

Keresztszülő: Szmatana et Rajnik fullo.

1854.márc.14. Gasparus Ruskovics fullo és Catharina Bognár gyermeke Theresia.

1854.márc.18. Antonius Tóth fullo és Anna Kiss gyermeke Josephus.

Keresztszülő: Josephus Bartos fullo.

1854.márc.23. Josephus Hertner pannifex és Elizabeth Saltzer gyermeke Petrus.

Keresztszülő: Petrus Liszi pannifex.

1854.ápr.23. Franciscus Kiss fullo és Elizabeth Kuta gyermeke Mária.

Keresztszülő: Ignatius Galambos fullo

1854.ápr.23. Michael Medlik fullo és Elisabeth Jánosik gyermeke János.

1854.máj.4. Ladislaus Polonyi fullo és Julianna Arnóczai gyermeke Júlia.

1854.jún.1. Joannes Majnovics fullo és Theresia Gannai gyermeke Mária.

Keresztszülő: Andreas Szlesko fullo.

1854.júl.30. Michael Petrács fullo és Anna Babos gyermeke Ignatius.

Keresztszülő: Joannes Bagyula fullo.

1854.aug.2. Joannes Augusztin pannifex és Elisabeth Tóth gyermeke Joannes.

Keresztszülő: Petrus Liszi pannifex.

1854.szept.17. Michael Vörös fullo és Anna Molnár gyermeke Michael.

1854.okt.4. Andreas Sleszko fullo és Elisabeth Pekár gyermeke Andreas.

Keresztszülő: Joannes Hajnovics fullo.

1854.nov.2. Josephus Sranczer fullo és Theresia Varjú gyermeke Elisabeth.

Keresztszülő: Joannes Kovács fullo.

1854.dec.21. Josephus Bognár fullo és Elisabeth Molnár gyermeke Theresia.

1855.feb.23. Paulus Szakács fullo és Anna Lóránt gyermeke Alexander.

Keresztszülő: Ladislaus Polonyi.

1855.márc.31. Franciscus Németh fullo és Julianna Simon gyermeke Josephus.

1855.ápr.1. Joannes Kegyela fullo és Theresia Faddi gyermeke Michael.

1855.ápr.5. Stephanus Kaplan fullo és Theresia Kiss gyermeke Apollonia.

1855.máj.13. Mathias Körösi fullo és Theresia Tóth gyermeke Joannes.

1855.máj.29. Franciscus Csáki fullo és Anna Maár gyermeke Anna.

1855.jún.4. Joannes Duben fullo és Elisabeth Fehér gyermeke Anna.

Keresztszülő: Joannes Bagyula fullo.

1855.júl.27. Franciscus Kosztler fullo és Lídia Ágoston gyermeke Carolus.

1855.aug.3. Andreas Kavecz fullo és Clara Orbán gyermeke Stephanus.

Keresztszülő: Joannes Bagyula.

1855.nov.1. Josephus Bognár fullo és Elisabeth molnárgyermeke Mária.

1855.nov.9. Josephus Bartos fullo és Julianna Rajnik gyermeke Martha.

Keresztszülő: Stephanus Káplán fullo.

1855.nov.25. Stephanus Smatosza fullo és Anna Galambos gyermeke Andreas.

Keresztszülő: Andreas Kavecz fullo.

1855.dec.6. Joannes Majnovics fullo és Theresia Gannai gyermeke Theresia.

Keresztszülő: Andreas Sleszko.

1856.jan.2. Joannes Bagyula fullo és Anna Vörös gyermeke Carolus.

1856.jan.16. Michael Petrács fullo és Anna Bakos gyermeke Antonius.

Keresztszülő: Joannes Bagyula.

1856.ápr.2. Antonius Szabó fullo és Anna Néhai gyermeke Georgius postumus.

Keresztszülő: Joannes Gyursánszki fullo.

1856.aug.3. Georgius Kohárik pannifex és Maria Lechner gyermeke Petrus.

Keresztszülő: Josephus Liszi pannifex.

1856.szept.13. Andreas Szlesko fullo és Elisabeth Pekár gyermeke Elisabeth.

Keresztszülő: Joannes Hajnovits fullo.

1856.okt.4. Ignatius Galambos fullo és Elisabeth Dezse gyermeke Elisabeth.

1856.okt.3. Joannes Babilják fullo és Elisabeth Szedlák gyermeke Joannes.

Keresztszülő: Franciscus Szedlák.

1856.okt.23. Josephus Tóth fullo és Theresia Máté gyermeke Stephanus.

Keresztszülő: Stephanus Szmatana.

1856.dec.4. Andreas Kavecz fullo és Clara Orbán gyermeke Elisabeth.

1856.dec.4. Antonius Lóránt fullo és Anna Lengyel gyermeke Anna.

Keresztszülő: Antonius Gyuransky.

1856.dec. 24. Josephus Szakács fullo Péth és Catharina Lóránt gyermeke Mária.

1857.jan.10. Joannes Gyursanszky fullo és Catharina Brugoviczky gyermeke Ágnes.

1857.jan.16. Gasparus Ruskovics fullo és Catharina bognár gyermeke Julianna.

1857.jan.25. Joannes Duben fullo és Elizabeth Fehér gyermeke Joannes.

Keresztszülő: Joannes Bagyula fullo.

1857.feb.27. Josephus Szömöre fullo és Anna Filo gyermeke Francisca.

1857.márc.15. Joannes Hányó fullo és Julianna Kóbics gyermeke Mária.

Keresztszülő: Stephanus Káplán fullo.

1857.jún.9. Josephus Bartos fullo és Julianna Rajnik gyermeke Anna.

Keresztszülő: Stephanus Káplán.

1857.jún.14. Michael Medlik fullo és Elisabeth Janosik gyermeke Elisabeth.

Keresztszülők: Michael Czéh opilio in Fil. Péth, Rosalia Keringer.

1857.júl.29. Mathias Körösik fullo és Theresia Tóth gyermeke Mária.

1857.aug.5. Joannes Kalmár fullo és Josepha Ott gyermeke Clara.

1857.szept.2. Franciscus. Szedlák fullo és Julianna Barát gyermeke Michael.

Keresztszülő: Ignatius Galambos.

1857.szept.14. Stephanus Káplán fullo és Theresia Kiss gyermeke Nikodemus.

1857.okt.11. Stephanus Vörös fullo és Rosalia Galambos gyermeke Franciscus.

1857.okt.12. Joannes Gegelor fullo és Theresia Faddi gyermeke Josephus.

Keresztszülő: Michael Czéh Péth.

1857.nov.25. Joannes Mutnyanszky fullo és Julianna Klarik gyermeke Catharina.

1858.jan.15. Joannes Bagyula fullo és Anna Vörös gyermeke Antonius.

1858.febr.13. Michael Medlik fullo és Theresia Halász gyermeke Julianna.

1858.máj.29. Stefanus Lóránt fullo és Anna Kavecz gyermeke Julianna.

1858.jún.19. Josephus Medlik fullo és Anna Sándor gyermeke Josephus.

1858.júl.18. Joannes Hajnovics fullo és Theresia Gamai gyermeke Joannes.

Keresztszülő: Andreas Sleszko fullo.

1858.júl.31. Joannes Bognár fullo és Elisabeth Ómádi gyermeke Ignatius.

Keresztszülő: Michael Vörös fullo.

1858.szept.18. Andreas Slesko fullo és Elisabeth Pekár gyermeke Theresia.

Keresztszülő: Joannes Hajnovits.

1858.okt.22. Joannes Babliják fullo és Elizabeth Szedlák gyermeke Mária.

Keresztszülő: Stefanus Szmatona

1858.nov.29. Josephus Supka fullo és Polonyi Adalbertus gyermeke Josephus.

1859.jan.13. Josephus Kavecz fullo és Theresia Joó gyermeke Joannes.

1859.jan.30. Michael Medlik fullo és Theresia Fischer gyermeke Ignatius Péth.

1859.márc.18. Michael Petrács fullo és Anna Bakos gyermeke Alexander.

1859.aug.4. Joanus Mányó fullo és Julianna Kopits gyermeke Joannes.

1859.aug.22. Joannes Duben fullo és Elisabeth Fehér gyermeke Rosalia.

Keresztszülő: Joannes Bagyula.

1859.szept.4. Paulus Szakács fullo és Anna Lóránt gyermeke Michael Péth Czéh.

1859.nov.1. Joannes Bebilják és Elisabeth Szedlák gyermeke Elisabeth.

Keresztszülő: Stefanus Szmatana.

1860.jan.18. Joannes Gegyela fullo és Theresia Faddi gyermeke Sebastianus.

Keresztszülő: Peth Michael Czeh opilio in Péth.

1860.jan.22. Stephanus Szmatana fullo és Anna Galambos gyermeke Mária.

Keresztszülők: Ignatius Galambos.

1860.jan.22. Petrus Liszi pannifex és Magdalena Khirmajer gyermeke Joannes.

1860.márc.26. Joannes Majnoczits fullo és Theresia Gamai gyermeke Joannes.

Keresztszülő: Andreas Sleszko fullo

1860.ápr.9. Joannes Bagyula fullo és Anna Vörös gyermek Joannes.

1860.ápr.11. Andreas Sleszko fullo és Elisabeth Pekár gyermeke Ágnes.

Keresztszülő: Joannes Majnovits fullo

1860.ápr.20. Josephus Medlik fullo és Anna Sándor gyermeke Emericus Péth.

1860.ápr.30. Michael Medlik fullo és Theresia Fischer gyermeke Catharina Péth.

1860.aug.25. Joanus Kalmár fullo és Josepha Ott gyermeke Mária.

1860.aug.26. Andreas Kavecz fullo és Clara Orbán gyermeke Rosalia.

1860.szept.12. Michael Petrács fullo és Anna Bakos gyermeke Carolus.

Keresztszülő: Joannes Bagyula fullo.

1860.szept.19. Antonius Tóth fullo és Anna Kiss gyermeke Joannes.

Keresztszülő: Josephus Bakos.

1860.okt.10. Josephus Kavecz fullo és Theresia Joó gyermeke Theresia.

1860.okt.11. Rosalia Kavecz /Josephi Kavecz/ fullonis gyermeke Anna.

1860.dec.8. Josephus Supka fullo és Elisabetha Polonyi gyermeke Gisella.

1860.dec.26. Joannes Mányó fullo és Julianna Kapits gyermeke Joannes.

 

A várp. római katolikus plébánia keresztelési anyakönyve II. kötet (1861-1895)

1861.jan.11. Antonius Kóránth fullo és Anna Lengyel gyermeke Antonius.

1861.jan.14. Joannes Duben fullo és Elisabeth Fehér gyermeke Ágnes.

Keresztszülő: Joannes Majnovics fullo.

1861.szept.30. Kavecz András csapó mester és Ripka Trézsi gyermeke Mária.

Keresztszülő: Gyursánczky János csapó.

1861.okt.5. Szedlák Ferenc csapó mester és Barát Erzsébet gyermeke Ferenc.

Keresztszülő: Galambos Ignác és Derse Erzsi.

1861.nov.18. Viderlechner József posztósa és Hatmann Katalin gyermeke József, János

Keresztszülő: Hoffer István posztós mester.

1861.dec.1. Véber József posztósa Braics Anna gyermeke Mária.

Keresztszülő: Vanicsek Tamás posztós mester.

1862.jan.13. Kegyela János kallós Pét és Faddi Terézia gyermeke József.

Keresztszülők: Czéh Mihály péth számadó és neje Keringer Rozália.

1862.jan.19. Liszi Péter posztós és Kirchmajer Magdolna gyermeke Antal.

Keresztszülők: Liszi Péter posztós.

1862.márc.17. Egunda Mihály néhai csapó leánya E. Mária gyermeke Mária.

1862.ápr.6. Czankler Pál posztós és Caizner Rozália gyermeke Rozália.

Keresztszülő: Viderlechner József posztós

1862.ápr.8. Vanicsek Tamás posztós és Medlik Mária gyermeke Gyula.

Keresztszülő: Veisz Antal posztós.

1862.ápr.10. Kohárik György posztós és Lechner Mária gyermeke György.

Keresztszülő: Liszi Péter posztós.

1862.ápr.29. Bagyula János csapó és Vörös Anna gyermeke Katalin.

1862.jún.28. Lóránt Antal csapó és Lengyel Anna gyermeke Péter.

1862.júl.8. Klechner János posztós és Gmeiner Julianna gyermeke János.

1862.júl.31. Babilják János csapó és Szedlák Erzsébet gyermeke István.

Keresztszülő: Szedlák Ferenc.

1862.okt.12. Supka József csapó és Polonyi Erzsébet gyermeke László.

1862.okt.20. Brugovitzky Antal szűrszabó és Polonyi Klára gyermeke Lajos.

Keresztszülő: Kovács János csapó.

1862.nov.19. Szili Antal csapó és Farkas Terézia gyermeke Mária.

Lakás: Vp. 78.

1862. Viderlechner József posztós és Hartmann Katalin gyermeke Anna.

Lakás: Várp.176.

1863.jan.28. Vörös István csapó és Galambos Rozália gyermeke Károly.

Keresztszülők: Spitzer János szűrszabó.

Lakás: Várp.167.

1863.jan.29. Kavecz József csapó és Joó Terézia gyermeke Ferenc.

Lakás: Várp.190.

1863.febr.3. Litzi Ferenc posztós és Szabó Anna gyermeke Ferenc.

Lakás: Várp.53.

1863.ápr.11. Hoffer István posztós és Haderer Katalin gyermeke István megh.

Lakás: Várp.35.

1863.máj.6. Stoffer Anna veszprémi szűrszabó lánya, gyermeke Mária megh.

1863.máj.12. Belán Anna Belán József leánya, gyermeke János.

1863.aug.7. Duben János csapó és Fehér Erzsébet gyermeke Alojzia.

Lakás: Várp.122.

1863.szept.11. Liszi Péter posztós és Khirmajer Magdolna gyermeke József.

1863.okt.15. Medlik József péti kallós és Sándor Anna gyermeke Mária Erzsébet.

1863.nov.4. Klechner János posztós és Gmeiner Julianna gyermeke Imre.

Lakás: Várp.122.

1863.nov.30. Czaukler Pál posztós és Csicsner Rozália gyermeke Julianna.

Keresztszülő: Viderlechner József posztós.

Lakás: Várp.37.

1863.dec.23. Terézia, Varga Pál csapó leánya, gyermeke István.

Keresztszülő: Kovács János birkás.

Lakás: Vp.81.

1864.jan.16. Szakács Pál péti kallós és Lóránt Anna gyermeke Ferenc.

1864.jan.21. Vanicsek Tamás posztós és Medlik Mária gyermeke Ágnes.

1864.febr.6. Lóránt Antal csapó és Lengyel Anna gyermeke Anna.

Lakás: Várp.83.

1864.febr.16. Bagyula János csapó és Vörös Anna gyermeke Sándor.

Keresztszülő: Rajnik József szűrszabó.

Lakás: Várp.189.

1864.febr.27. Brugovitzky Antal szűrszabó és Polonyi Klára gyermeke Rozina.

Keresztszülő: Kovács János csapó.

1864.márc.4. Kegyela János péti kallós és Szabó Teréz gyermeke József.

1864.ápr.3. Majnovics János csapó és Gamai Teréz gyermeke Ágnes.

Keresztszülő: Szakács József péti kallós.

Lakás: Vp.183.

1864.ápr.16. Supka József csapó és Polonyi Erzsébet gyermeke Etelke.

Lakás: Várp.157.

1864.jún.4. Herczeg Mihály péti kallós és Boros Anna gyermeke Anna.

1864.aug.8. Slesko András csapó és Pekár Erzsébet gyermeke István.

Keresztszülő: Vanicsek Tamás posztós.

1864.nov.8. Hlechner János posztós és Kertész Anna gyermeke János.

Keresztszülő: Vanicsek Tamás posztós.

1865.jan.29. Hoffer István posztós és Haderer Katalin gyermeke Antal.

Lakás: Várp.35.

1865.márc.3. Anna, Varga Pál szűrszabó lánya, gyermeke Julianna.

Lakás: Várp.81.

1865.máj.4. Duben János csapó és Fehér Erzsébet gyermeke Mária.

Lakás: Várp.173.

1865.júl.15. Kohárik György posztós és Lechner Mária gyermeke Károly.

Keresztszülő: Vanicsek Tamás posztós.

1865.aug.12. Hoffer János posztós és Veisz Erzsébet gyermeke József.

Keresztszülő: Cseicsner József posztós.

Lakás: Várp.35.

1865.nov.22. Bagyula János csapó és Vörös Anna gyermeke Katalin.

Lakás: Várp.158.

1865.dec.13. Véber József posztós és Frai Anna gyermeke József.

Keresztszülő: Vanicsek Tamás posztós.

Lakás: Vp. 141.

1866.jan.8. Undi János péti kallós és Szedlák Teréz gyermeke Károly.

Keresztszülő: Szakács Pál péti kallós.

1866.jan.29. Supka József már nem csapó, hanem városi pénztárnok.

1866.máj.14. Duben János csapó és Fehér Erzsébet gyermeke Rozália.

Keresztszülő: Czaukler Pál posztós.

1866.jún.5. Teréz, Tizer Görgy csóri posztós lánya, gyermeke János.

Keresztszülő: Stiff Jakab palotai csapó.

1866.aug.7. Viderlechner József posztós és Hartmann Katalin gyermeke Rozália.

Lakás: Várp. 176.

1866.okt.29. Hoffer István posztós és Hader Katalin gyermeke Anna.

Lakás: 32.

1866.nov.9. Vanicsek Tamás posztós és Medlik Mária gyermeke Julianna.

Lakás: Várp.131.

1866.dec.29. Szili Antal csapó és Farkas Teréz gyermeke Teréz.

Lakás: 98.

1867.jan.17. Klechner János posztós és Gemeiner Juli gyermeke Ágnes.

Keresztszülő: Hoffer István posztós.

1867.febr.5. Brugoviczky Antal szűrszabó és Polonyi Klára gyermeke János.

Keresztszülő: Kovács János csapó.

1867.máj.17. Hoffer János posztós és Veisz Erzsébet gyermeke János.

Keresztszülő: Czeiszner József posztós.

Lakás: Vp.35.

1867.máj.30. Majnovics János csapó és Gamai Teréz gyermeke Lajos.

Keresztszülő: Szakács József péti kallós.

1867.jún.8. Czaukler Pál posztós és Cseicsner Rozália gyermeke Mária.

Keresztszülő: Wiederlechner József posztós.

Lakás: Várp.159.

1867.júl.16. Vörös István csapó és Galambos Rozi gyermeke Mária.

Keresztszülő: Spitzer János szűrszabó.

Lakás: Vp.133.

1867.okt.21. Duban János csapó és Fehér Erzsébet gyermeke Rozália.

Keresztszülő: Czaukler Pál posztós.

Lakás: Várp.122.

1867.nov.25. Véber József posztós és Frei Anna gyermeke József.

Keresztszülő: Czaukler Pál posztós.

1867.dec.22. Liszi Ignác posztós és Veisz Mária gyermeke Antal.

Keresztszülő: Czaukler Pál posztós.

1868.jan.31. Németh Antal csapó és Gubán Katalin gyermeke Ignác.

Keresztszülő: Gyursánszky Antal csapó

Lakás: Vp.173.

1868.febr.4. Kegyela János péti kallós és Szabó Teréz gyermeke Gábor.

Lakás: Pét

1868.febr.6. Bagyula János csapó és Vörös Anna gyermeke József.

Lakás: Vp. 198.

1868.febr.15. Brugoviczky Antal szűrszabó és Polonyi Klára gyermeke Károly.

Keresztszülő: Kovács János csapó.

1868.máj.7. Sleszkó András csapó és Pekár Erzsébet gyermeke Anna.

Keresztszülő: Vanicsek Tamás posztós.

1868.jún.20. Petrács Mihály csapó és Körmendi Teréz gyermeke Antal.

Keresztszülő: Szili Antal csapó.

1868.júl.10. Kavecz József csapó és Joó Teréz gyermeke Anna.

Lakás: Vp.190.

1868.aug.9. Kavecz József péti kallós és Belán Anna gyermeke István.

Keresztszülő: Kikeri tói molnár

Lakás: Pét

1868.szept.18. Szives József péti kallós és bodor Katalin gyermeke Teréz.

Lakás: Pét

1868.nov.19. Cseicsner József posztós és Pirkner Teréz gyermeke Emília Erzsébet.

1869.jan.21. Gyursánszky Antal csapó és Repkca Erzsébet gyermeke Károly.

Keresztszülő: Vörös István csapó

Lakás: Vp.137.

1869.márc.19. Liszi Ignác posztós és Veisz Mária gyermeke József.

Keresztszülő: Czaukler Pál posztós.

1869.márc.25. Anna, Medlik Mihály péti kallós lánya, gyermeke József.

1869.jún.13. Lóránt János péti kallós és Tilka Klári gyermeke János.

1869.jún.22. Hoffer János posztós és Veisz Erzsébet gyermeke Antal.

Keresztszülő: Brugoviczky Antal szűrszabó.

1869.júl.2. Klechner János posztós és Gmeiner Juli gyermeke Anna.

Keresztszülő: Hoffer István posztós.

1869.júl.15. Vajnivics János csapó és Gannai Teréz gyermeke Anna.

Keresztszülő: Szakács József péti kallós.

1869.szept.12. Vanicsek Tamás posztós és Medlik Mária gyermeke Mihály.

1869.nov.13. Petrás Mihály csapó és Körmendi Teréz gyermeke István.

Keresztszülő: Körösi Mátyás csapó.

1869.dec.9. Véber József posztós és Frai Anna gyermeke Mária.

Keresztszülő: Czaukler Pál posztós.

1869.dec.21. Morvai István csapó és Komári Julianna gyermeke Mária.

Keresztszülő: Vörös István csapó.

1870.jan.23. Szili Antal csapó és Farkas Teréz gyermeke Mária.

1870.febr.3. Németh Antal csapó és Gubán Katalin gyermeke Apollónia.

Keresztszülő: Gyursánszky Antal.

1870.febr.15. Kegyela János péti kallós és Szabó Terézia gyermeke Julianna.

1870.febr.25. Lóránt István péti kallós és Majer Mária gyermeke József.

1870.máj.19. Hoffer István posztós és Hadder Katalin gyermeke Ilona Ida.

1870.máj.23. Brugoviczky Antal szűrszabó és Polonyi Klára gyermeke Ilona.

Keresztszülő: Kovács János csapó.

1870.jún.12. Czaukler Pál posztós és Cseicsner Rozália gyermeke Anna.

1870.júl.14. Sleszkó András csapó és Pekár Erzsébet gyermeke Lajos.

Keresztszülő: Vanicsek Tamás posztós.

1873.ápr.16. Szber József kallós és Krauzer Katalin gyermeke Károly.

1873.máj.2. Julianna, Sziber Mihály péti kallós lánya, gyermeke Mária.

Lakás: Pét, 12. sz. kalló

1873.máj.5. Sleszkó András csapó és Pekár Erzsébet gyermeke Antal.

Keresztszülő: Galambos Ignác csapó.

1873.jún.22. Klechner János posztós és Gmeiner Juli gyermeke János.

1873.júl.20. Herczeg Mihály péti kallós és boros Anna gyermeke Erzsébet.

Keresztszülő: Lóránt János péti kallós.

1873.okt.10. Lóránt István péti kallós és Major Mária gyermeke Terézia.

1873.nov.19. Petrács Mihály csapó és Körmendi Teréz gyermeke Erzsébet.

1873.dec.12. Liszi Ignác posztós és Veisz Mária gyermeke Anna.

1874.jan.11. Javorak Simon posztós és Féni Terézia gyermeke Terézia.

Keresztszülő: Cseicsner József posztós.

1874.máj.9. Lóránt János kallós és Filka Mária gyermeke Erzsébet Péth.

1874.szept.14. Tóth Antal csapó és Andorlaki Ágnes gyermeke Etelka.

1874.nov.9. Szieber József kallós és Bodor Katalin gyermeke József.

Lakás: Vp.2.

1874.dec.21. Bolfik Mihály kallós és Stibinger Erzsébet gyermeke Anna.

Lakás: Pét, 11. sz. kalló.

1875.jan.28. Szakács János kallós és Sziber Julianna gyermeke Ferenc, Péth

1875.márc.10. Klechner János posztós és Horváth Julianna gyermeke Rozina.

1875.jún.14. Lóránt István kallós és Major Mária gyermeke István, Péth.

1875.aug.13. Sleszko András csapó és Pekár Erzsébet gyermeke Róza.

1875.aug.15. Czaukler Pál posztós és Cseicsner Rozália gyermeke Róza.

1875.okt.6. Morvay István csapó és Komáromi Juli gyermeke István.

Keresztszülő: Vörös István csapó.

1875.okt.13. Lóránt István kallós és Kavecz Anna gyermeke Károly.

1875.nov.30. Herczeg Mihály kallós és Boros Anna gyermeke Ferenc.

Lakás: Péth.

1876.jan.14. Szakács János kallós és Sziber Julianna gyermeke Mária.

1876.márc.11. Kavecz János kallós és Ottó Mária gyermeke József.

Lakás: Péth.

1876.márc.27. Bolfik Mihály kallós és Stienberger Erzsébet gyermeke György.

Keresztszülő: Lóránt István kallós.

1876.máj.27. Petrács Mihály csapó és Körmendi Teréz gyermeke János.

Lakás: Vp.130.

1876.jún.30. Lóránt János kallós és Filka Mária gyermeke Rozália.

Lakás: Péth.

1876.okt.12. Javorak Simon posztós és Féni Terézia gyermeke Terézia.

Lakás: Vp.132.

Keresztszülő: Cseicsner József posztós.

1876.okt.31. Hoffer János posztós és Veisz Erzsébet gyermeke Antal.

Keresztszülő: Brugoviczky Antal szűrszabó.

1877.febr.1. Herczeg Mihály kallós és Boros Anna gyermeke István.

Keresztszülő: vörös István csapó.

1877.szept.18. Mária, Petrács Mihály csapó lánya, gyermeke Mária.

1877.nov.16. Formanek Leonhard posztós és Reihard Erzsébet gyermeke József.

1877.dec.11. Liszi Ignác posztós és Veisz Erzsébet gyermeke Terézia.

1877.dec.15. Szakács János kallós és Sziber Julianna gyermeke Károly.

1878.szept.19. Klechner János posztós és Gemeiner Julianna gyermeke Terézia.

1873.nov.21. Javorek Simon posztós és Féni Teréz gyermeke József.

Keresztszülő: Cseicsner József posztós.

1879.márc.8.  Pilcsik János posztós és Szvitanszki Mária gyermeke Anna.

1879.ápr.27. Véber József posztós és Prei Anna gyermeke Rozália.

1879.júl.16. Liszi Ferenc posztós és Veisz Mária gyermeke Erzsébet.

Lakás: 150.Vp.

1879.szept.4. Szakács János kallós és Szieber Julianna gyermeke Kálmán.

Keresztszülő: Lóránt István kallós, Péth 14.

1879.szept.16. Szieber Károly kallós és Bognár Mária gyermeke Mária.

Keresztszülő: Bognár Ferenc kallós

1879.szept.16. Czaukler Pál posztós és Cseicsner Rozália gyermeke Ferenc.

Lakás: 124.

1879.nov.22. Formanek Leonhard posztós és Reichard Erzsébet gyermeke Teréz.

Lakás: 180.

1880.ápr.13. Arnóczai István csapó és Petrács Mária gyermeke Gyula.

Keresztszülő: Melichar András csapó.

1880.júl.10. Sleszkó András csapó és Pekár Erzsébet gyermeke Lajos.

Keresztszülő: Majnovics János csapó.

1880.aug.15. Kavecz János kallós és Ottó Mária gyermeke István.

Keresztszülő: Filó Pál kallós

Lakás: Péth 13.

1880.okt.13.  Mária, Sleszkó András csapó lánya, gyermeke József.

Keresztszülő: Majnovics János csapó.

1881.febr.23. Lóránt István kallós és Major Mária gyermeke Miklós

Lakás: Péth 8.

1881.aug.1. Szakács János kallós és Szieber Julianna gyermeke Mária.

Lakás: Péth.

1881.aug.24. Pilcsik János posztós és Szevitnszki Mária gyermeke János.

1882.ápr.2. Filó Pál csapó és Czeizer Julianna gyermeke István.

Lakás: Péth 12.

1882.szept.8. Csapó Erzsébet? Csapó János napos

1882.nov.19. Lóránt István kallós és Major Mária gyermeke Erzsébet.

Lakás: Péth.

1883.jan.19. Szieber Károly kallós és Bognár Mária gyermeke Vilma.

Keresztszülők: Filó Pál kallós, Péth

1883.ápr.19. Horváth István kallós és Kucsera Rózi gyermeke Mária.

Keresztszülő: Lóránt István kallós.

1883.okt.19. Medlik József kallós és Szömörcei Mária gyermeke Mária.

Keresztszülő: Szömörcei János kallós.

1883.nov.26. Zarnoczai István csapó és Petrács Mária gyermeke Ilona.

Keresztszülő: Petrás Antal csapó.

1884.jan.6. Boda Pál posztós és Vanicsek Juli gyermeke Julianna.

1884.feb.5. Filó Pál kallós és Csárzél Julianna gyermeke Mária.

Keresztszülő: Szieber Károly kallós.

Lakás: Péth 12.

1885.jan. Szieber Károly kallós és Bognár Mária gyermeke Károly.

Keresztszülő: Filó Pál kallós

Lakás: Péth.

1885.márc.2. Lóránt István kallós és Májer Mária gyermeke Ferenc.

Keresztszülő: Horváth Ferenc kallós.

Lakás: Péth 13. kalló

1885.ápr.1. Csákvári József csapólegény és Durecz Terézia gyermeke Erzsébet.

1885.máj.23. Kavecz József kallós és Belán Anna gyermeke Imre.

Lakás: Vp. 73.

1885.jún.13. Bagyula Károly már hentes és Németh Erzsébet gyermeke Erzsébet.

1885.jún.20. Boda Pál posztós és Vanicsek Emília gyermeke Gyula.

Lakás: Várp.163.

1885.okt.3. Zarnóczai István csapó és Petrács Mária gyermeke Terézia.

Lakás: Várp.103.

1886.jan.20. Medlik Imre kallós és Antaszer Rozália gyermeke Károly.

Keresztszülő: Undi János kallós

Lakás: Péth 8. kalló

1886.máj.9. Szakács Mihály kallós és Horváth Mária gyermeke Mária.

Lakás: Péth 11. kalló

1886.máj.12. Filó Pál kallós és Czeizer Julianna gyermeke Károly.

Keresztszülő: Szieber Károly kallós

Lakás: Péth 12. kalló

1886.júl.21. Lóránt István kallós és Mayer Mária gyermeke István.

Keresztszülők: Lóránt Ferenc kallós

Lakás: Péth 13. kalló

1888.feb.3. Zarnoczai János csapó és Petrács Mária gyermeke Rozália.

1888.dec.20. Boda Pál posztós és Vanicsek Emília gyermeke Emília.

Lakás: Vp. 134.

 

(Gépelte: Tóth Luca)

 

please do NOT follow this link