Budai István és Mihály uram birtokügylete, 1772

Budaj István és Budaj Mihály két egytestvérek adunk tudtára az kiknek illik, hogy a minémű rész szerént már ki irtott, rész szerint még ki irtatandó Szántó Földeink Somos mellet vaggy Város végében voltak, mellyeknek mind szélső mind alsó szomszédságában az Mlgos Uraság Tábláj vannak, azokat mink önként és minden kinszerités nélkül Nagy Méltóságú Özvegy Gróf Zichy Jánosné Eő excellentziájának oda engedtük mellyekért Eő excellentziája Nékem, Budaj Istvánnak az Saar Réte mellet levő Lasstzai[?] inseriptionális [zálogbirtok] Rétet nem külömben az Tabormezőn lévő Uraság Táblának felső végébül tizenkét Öl szélességű szántó földet; nekem pedig Budaj Mihálynak Kőris alatt lévő Rétet és az Tábor Mezőn lévő táblábúl szintén 12 öl szélességű szántó földet kiszabbattatott és kezünkhez adott: melly rendes egyesség szerént mi fellül nevezett Attya fiak magunk kívánságunk szerint tellyességgel contentáltatván ezen Írásunkkal bizonyítyuk, és a meglett Egyezést megerősitjük.

Sig Palota, 12. Julii 1772.

Budai István x Budai Mihály x

Kárász István város bírája és esküttek közönségessen

[Köszönöm Borbély Gergőnek, hogy eljuttatta hozzám a dokumentum másolatát.]

Budai István és Budai Mihály uram birtokügylete 1772

please do NOT follow this link