Az I. világháborús várpalotai és inotai katonák névsora

Várpalota és Inota eddig felkutatott I. világháborús katonáinak névsora

(Nem teljes névsor, segítsen, hogy minél több nevet ismerjünk meg!)

Tartalomjegyzék 
  1. A veszprémi 31. honvédezred várpalotai katonái A veszprémi honvédek hadtörténete c. könyv alapján
  2. Várpalotai műszaki katonák névsora a Magyar műszaki parancsnokságok, csapatok és alakulatok a világháborúban c. könyv alapján
  3. Várpalotai és inotai gyalogos katonák névsora a Magyar Gyalogság c. könyv alapján
  4. A M. Kir. 17. Honvéd Gyalogezred indulója
  5. Inotai és várpalotai katonák a 17-es gyalogezredben A m. kir. székesfehérvári 17-ik honvéd gyalog- és népfelkelő ezredek története c. könyv alapján
  6. Inotai katonaáldozatok a 17-es gyalogezredben elhalálozásuk helyének és idejének feltüntetésével A m. kir. székesfehérvári l7-ik honvéd gyalog- és népfelkelő ezredek története c. könyv alapján
  7. Várpalotai és inotai huszárok A  magyar huszár c. könyv alapján
  8. A 69-es gyalogezred inotai illetőségű hősi halottai haláluk idejének feltüntetésével
  9. Ismeretlen szerző verse a 69. ezredről
  10. A 69-es Hindenburg Honvéd gyalogezred emlékműve
  11. Az I. világháborúban bevonult várpalotai katonák Lencsés György által összegyűjtött névsora
  12. Áldozatok névsora a várpalotai evangélikus templom emléktáblája alapján
  13. Az I. világháború izraelita vallású várpalotai katonáinak Lencsés György által összeírt névsora a Magyar zsidó almanachok alapján
  14. Inotai római katolikus katonaáldozatok névsora
  15. Az inotai református templom emléktábláján található áldozatok névsora
  16. Az inotai Hősök emlékművén felsorolt I. világháborús katonaáldozatok névsora
  17. A közzétett Sebesültek és betegek névjegyzékeiben szereplő várpalotaiak
  18. A közzétett Veszteségi kimutatásokban szereplő várpalotaiak
  19. A közzétett Sebesültek és betegek névjegyzékeiben szereplő inotaiak
  20. A közzétett Veszteségi kimutatásokban szereplő inotaiak
  21. Az elhunyt várpalotai frontharcosok névsora az 1937-ben állított Frontharcos emlékművön
  22. A FamilySearch.org-on közzétett anyakönyvekből összegyűjtött névsor – összeáll. Kondor Norbert
  23. A palotai várban megtekinthető I. világháborús kiállítás képein szereplő katonák nevei
  24. Olvasói kiegészítés I.
  25. Vajda Ilona kiegészítése - inotai Berták
  26. Olvasói levél Nagy Gyula evangélikus cipész unokájától
  27. Olvasói kiegészítés – László Márton
  28. vége

A veszprémi 31. honvédezred várpalotai katonái A veszprémi honvédek hadtörténete c. könyv alapján

Bölcs László őrmester, pénztáros
Harasta Márton, népfelkelő, kereskedő
Harn Imre t. őrvezető, ácsmester
Lengyel György
Müller András, honvéd, fuvaros 34 hónapos frontszolgálat
Nagy József kéményseprő
Soós Antal honvéd, fuvaros
ifj. Antal József, t. őrvezető, bányaács
Unferdorber Mátyás honvéd, bányász
Widamon József, bányász
Zima János, bányászfelvigyázó

Várpalotai műszaki katonák névsora a Magyar műszaki parancsnokságok, csapatok és alakulatok a világháborúban c. könyv alapján

Buzay Antal, utász, ácsmester
Gyarmathy József fényszórós, cukrász és mézeskalácsos mester
Hülber Rudolf utász, főgépész
Kemény Kálmán utász, csizmadiamester
Kovács János utász, kovácsmester
Oláh Sándor vép. hidász csizmadiamester
Polónyi István távírász, vendéglátós-mészáros
egerszegi Szabó András vép. szakaszvezető, asztalosmester
Tax György utász, szíjgyártó mester
Unferdorben Károly utász, aknász

Kuzmányi Viktor árkász, szobrász (várpalotai születésű budapesti lakos)

 

Várpalotai és inotai gyalogos katonák névsora a Magyar Gyalogság c. könyv alapján

Homoki Ferenc gazdálkodó (Várpalota) 31-es gyalogezred
Homoki József tizedes, kazánfűtő (Pollák H.) (Várpalota) 31-es gyalogezred
Maller Nándor szabász 19-es gyalogezred
Molnár Mihály tizedes, lakatos s. éjjeliőr,

Nagy András őrvezető gazdálkodó (Inota) 69-es gyalogezred
Viczina Ferenc gazdálkodó (Inota) 69-es gyalogezred
Budai István (* 1885) gazdálkodó (Inota) 69-es gyalogezred
Budai József (* 1898) ifj. gyári munkás (Inota) 69-es gyalogezred
Budai József id. (* 1873) gazdálkodó (Inota) 69-es gyalogezred
Deres Imre szakaszvezető gazdálkodó (Inota) 17-es gyalogezred
Mészáros István t. őrvezető, kisbirtokos (Inota) 69-es gyalogezred
Moravetz Gusztáv földbirtokos (Várpalota) a 65. gyalogezred tisztje
várpalotai Palotay Ferenc mérnök (budapesti) 7-es és 3-as huszároknál szolgált.

 

A M. Kir. 17. Honvéd Gyalogezred indulója

https://www.youtube.com/watch?v=MEB8vWJyBio
 

Inotai és várpalotai katonák a 17-es gyalogezredben A m. kir. székesfehérvári 17-ik honvéd gyalog- és népfelkelő ezredek története c. könyv alapján

Fodor István t. hadnagy, uradalmi intéző (Inota)
Nemes Jenő honvéd, malomtulajdonos (Inota)
Nyuli József honvéd, kereskedő (Inota)
Schmidt Ferenc őrvezető, kereskedő (Várpalota)

 

Inotai katonaáldozatok a 17-es gyalogezredben elhalálozásuk helyének és idejének feltüntetésével A m. kir. székesfehérvári l7-ik honvéd gyalog- és népfelkelő ezredek története c. könyv alapján

Berta János népfelkelő, 1897., Inota, – 1916., M. Cosich
Bolcsik Pál honvéd 1883., Inota, – 1915., S. Martinó
Csizmadia józsef honvéd 1885., Inota, – 1914., Lemberg
Kalamár józsef népfelkelő, 1884., Inota, – 1915., Laibach
Ollé János honvéd 1880., Inota, – 1918., Armerina
Stranszki Ferenc honvéd 1879., Inota, – 1915., Ranziánó
Veszeli József népfelkelő, 1873., Inota, – 1916., Cetinje
Veczeli józsef népfelkelő, 1873., Inota, – 1916., Cetinje

 

Várpalotai és inotai huszárok A  magyar huszár c. könyv alapján

Bóka Károly főtörzsőrmester (Várpalota)
Herseczki György szakaszvezető, gazdálkodó (Várpalota)
Montli Lajos bányász (Várpalota)
Somogyi András tizedes ( a Korona üzletvezetője) (Várpalota)
v. Szili János tizedes , gazdálkodó (Várpalota)
Budai 4. János (* 1892) főtörzsőrmester (Inota)

A 69-es gyalogezred inotai illetőségű hősi halottai haláluk idejének feltüntetésével

Altiszt:
Károly János tizedes Inota, 1892. – 1916. október 8.
Rendfokozat nélküliek:
Berta István gy. Inota, 1889. – 1914. október 4.
Budai (Hegyi) István gy. Inota, 1887. – 1915. június 27.
Gayer Pál gy. Inota, 1873. – 1917. április 10.
Patonai Gábor gy. Inota, 1897 – 1918. március 1.
Somogyi János gy. Inota 1897 – 1917. október 29.
Szekfü Károly gy. Inota 1895. – 1915. november 13.
Varga János gy. Inota 1888. – 1915. március 6.
Viczina István gy. Inota, 1879. – 1915. március 20.
 

Ismeretlen szerző verse a 69. ezredről

Ha ismerni akarsz egy bátor katonát,
Ki bősz oroszlánként tör az ellenen át,
Aki a legnagyobb hőstettre is képes:
E bátor katona a hatvankilences.
Ha ismersz katonát, aki igaz hazafi,
Honát és királyát szívből szereti.
Kinek hazájáért meghalni is édes:
E magyar katona a hatvankilences.
Ha ismersz egy harcost, ki hős és jó vitéz,
Ki az ellenségnek bátran a szemébe néz,
Kit a muszka gyűlöl, mert karja félelmetes:
E vitéz katona a hatvankilences.
Ki nem hátrál soha, ment mindig előre,
S a harci lobogót vitte győzelemre,
Ki a magyar névnek dicsőséget szerzett:
A hatvankilences csak a dicső ezred!
 

A 69-es Hindenburg Honvéd gyalogezred emlékműve

http://www.panoramio.com/photo/89277738

 

Az I. világháborúban bevonult várpalotai katonák Lencsés György által összegyűjtött névsora

Baranyi József, asztalos
Biróczki Imre, cipész
Csajághy István, pék
Darnai János, hentes
Erdélyi István, kőfaragó
Farkas Endre, kádármester
Farkas Sándor, gépkovács
Istenes Gáspár, bognármester
Jánoky Mihály, lakatosmester
Kaszás József, vendéglős
Kajári László, bognár
Király Lajos, bognár
Gránitz János
Litschmanicz András, asztalos
Mórocz János, szabó
Nagy József, kéményseprő
Nagy László, bognár
Pollák Rudolf, mészáros
Schmidt Ferenc, üvegező
Szabad Ignác, cipész
Szabó András, asztalos
ifj. Szabó János, bognár
Újvári Ferenc, reszelő vágómester
Tóth György, bognár
Vajda András, bognármester
Vankó Géza

 

Áldozatok névsora a várpalotai evangélikus templom emléktáblája alapján

Bálint József, Bánki Imre, Bánki Pál, Benkő Sándor, Bozsoki János, Bozsoki Károly, Bús Lajos, Daruság Ferenc, Daruság József, Farkas József, Fülöp János, Fülöp József, Fülöp Sándor, Hazuga Károly, Jakab István, Kárász János, Kovács József, Molnár Ferenc, Molnár István, Mórocz Gyula, Mórocz János, Mórocz József, Nagy István, Nagy János, Nagy József, Németh Ferenc, Nyirő Ferenc, Nyirő Imre, Palotai József, Papp Ferenc, Simon Dániel, Simon Lajos, Soós György, Tóth Ferenc, Vajda Gyula, Varga József, Varga József, Varsányi András.

http://www.agt.bme.hu/varga/foto/vh1/varpalota-2.html

 

Az I. világháború izraelita vallású várpalotai katonáinak Lencsés György által összeírt névsora a Magyar zsidó almanachok alapján

Adler Dávid,
Bernstein József,
Berkes Manó,
Fleismann Ernő,
Fried Lajos,
Fried Rudolf,
Glancz Mátyás,
Kellner Kálmán,
Kemény Ernő,
Kohn Pál,
Krebsz Jakab,
Lengyel György,
Lénárt Miklós,
Pfeifer lzidor,
Rein Mór,
Scheiber Izidor,
Lengyel György: bánya- mázsamester, szakaszvezető.
Polgár Sándor: szabó, bevonult 1915-ben a 6. huszárezredhez, Rendfokozata tüzér.
Kohn Pál: szabó, bevonult 1913-ban, a 6. huszár ezredhez. Rendfokozata őrvezető.
Rein Mór: kereskedő, bevonult 1915-be a 6. honvéd gyalogezredhez. rangja népfelkelő hadnagy.
Róna Lajos: kereskedő, bevonult 1914-ben a 18. helyőrségi kórházhoz. rendfokozata szakaszvezető.
Scheiber Izidor: üveges, 1916-ban vonult be a 18. egészségügyi csapathoz. Leszerelt 1917 -ben, rendfokozata őrmester.
Dr. Singer Leó: főrabbi, bevonult 1917-ben a 19. gyalogezredhez, áthelyezve a 8. hadtesthez. tábori rabbi. Leszerelt 1918 decemberében.
Steiner Rezső: kereskedő, bevonult 1911-ben a 19. királyi gyalogezredhez, Rendfokozata: I. oszt. számvevő őrmester.
Steiner Pál: kereskedő, bevonult 1914-ben a 33. tábori ezredhez, zászlós.
Stern Elek: ügynök, bevonult 1911-ben a 11. gyalogezredhez, gyalogos.
Tehel Ferenc: fűszerkereskedő, bevonult 1915-ben a 6. gyalogezredhez, áthelyezve a 32. gyalogezredhez.  Rendfokozata: tizedes.
Zelenka Mór: kereskedő, bevonult 1914-ben a 31. határőr gyalogezredhez, áthelyezve a 20. M. gy. e-hez. Rendfokozata: szakaszvezető.(42)

Inotai római katolikus katonaáldozatok névsora

 1914-1918 Csesznegi József, Dénes György, Izmindi András, Kokas József, Lambert János, Lehota Ferenc, Rapali József, Sárközi József, Scheier János, Simon István, Simon Vendel, Stahl János, Stranszki Ferenc, Szöllősi József, Takács József, Takács József R., Veczeli József, Viczina István.

http://www.agt.bme.hu/varga/foto/vh1/varpalota-5.html

 

Az inotai református templom emléktábláján található áldozatok névsora

„Az 1914-1918. diki világháboruban hősi halált halt testvéreink:

Berta István, Berta János, Budai István, Budai János, Espár József, Horváth Gyula, Károly János, Károly Gábor, Loránt József, Erdély Ferencz, Nagy Lajos, Ole János, Patonai Gábor, Sass József, Somogyi János, Cz. Szabó János, Szarka Sándor, Vajda István, Vajda József.”

http://www.agt.bme.hu/varga/foto/vh1/varpalota-4.html

 

Az inotai Hősök emlékművén felsorolt I. világháborús katonaáldozatok névsora

Berta István,
Berta János,
Budai István,
Budai János,
Csesznegi József,
Dénes György,
Erdélyi Ferenc,
Espár József,
Grosz Gusztáv,
Horváth Gyula,
Izmindi András,
Kalmár József,
Károly János,
Károly Gábor,
Kokas József,
Kovács Pál,
Loránt József,
Lambert János,
Lehota Ferenc,
Nagy Lajos,
Ólé János,
Patonai Gábor,
Rapali József,
Sass József,
Simon István,
Simon Vendel,
Somogyi János,
Stáhl János,
Strauszki Ferenc,
Cz. Szabó János,
Szarka Sándor,
Szekfű Károly,
Szöllösi József,
Takács József B.,
Takács József R.,
Vajda István,
Vajda József,
Varga János,
Veczeli József,
Viczina István.

http://www.agt.bme.hu/varga/foto/vh1/varpalota-3.html

 

A közzétett Sebesültek és betegek névjegyzékeiben szereplő várpalotaiak

http://anno.onb.ac.at/anno-suche/

Szücs Ferencz Várpalota 31-es
Asbóth Lajos Várpalota 31-es
Pawelka György Várpalota Nr 19
Nyírő János Várpalota 11-es
Erős József Várpalota 19-es
Sós József Várpalota - 4-es
Juhász Lajos Várpalota 69-es
Kása András Várpalota 31-es
Kesler János  Várpalota 31-es
Nagy Ferenc Várpalota 19-es
Varga János Várpalota  79-es
Nowák János Várpalota 69-es
Németh Ferenc Várpalota 19-es
Kristóf Sándor Várpalota 19-es
Meiszter András Várpalota 31-es
Novák János  Várpalota 69-es
Sós Károly Várpalota 19-es
György József  Várpalota – 17-es
Ott Imre – Várpalota
Bognár János – Várpalota – 20-as
Makó András  10-es
Oláh Sándor Várpalota – 1.
Dóra József  Várpalota -  19-es
Novák János  69-es
Soós András Várpalota - Nr 19-es
Bátor József  Várpalota - Nr 31-es
Gerő Arnold Várpalota - Nr 19-es
Varga János Várpalota - Nr 31-es
Hári István Várpalota - Nr 19-es
Kucserka Sándor Várpalota - Nr 19-es
Hersitzky József Várpalota - Nr 4-es
Náder Ferenc  Várpalota - Nr 31-es
Keszler Ferenc  Várpalota - Nr 19-es
Borbély János  Várpalota - Nr 21-es
Csiszár György Várpalota Nr. 31-es
Benedek Ferenc  Várpalota - Nr 1.
Bauer Károly  Várpalota - Nr 11-es
Buzási József Várpalota Nr 19-es
Kuti Horváth József Várpalota - Nr 19-es
Sperber Lajos Várpalota - Nr 19-es
Hajdú István  Várpalota Nr 19-es
Kepli János Várpalota Nr 31-es
Soós György Várpalota Nr 9-es
Patonai János Várpalota Nr  32-es

 

A közzétett Veszteségi kimutatásokban szereplő várpalotaiak

http://anno.onb.ac.at/anno-suche/

Molnár Mihály Várpalota Nr 19-es
Forst Károly Várpalota Nr 19-es
Gergely Tamás - Várpalota LFKR  Nr 4-es
Schwarda János  Várpalota Nr 19-es
Huszár József Várpalota Nr 19-es
Márcsik István - Várpalota Nr 19-es
Rákos  Árpád -Várpalota Nr 19-es
 

A közzétett Sebesültek és betegek névjegyzékeiben szereplő inotaiak

http://anno.onb.ac.at/anno-suche/

Berta István -  Inota 1889 - 69-es
Oros Gyula  Inota 1877 - 17-es
Stránszki Antal Inota 1877 – 19-es
Derencsér Gyula Inota 1883 - 19es
Espár Jono -  Inota 1883 - 17-es
 

A közzétett Veszteségi kimutatásokban szereplő inotaiak

http://anno.onb.ac.at/anno-suche/

Kalamár István - Inota 1887 - 69-es
Varga János - Inota 1888 - 69-es
Stadler János -  Inota 1893 - 69-es
Viczinai József - Inota 1890 - 69-es
Papp Gyula - Inota 1893 - 69-es
Simon Kálmán - Inota 1894 -17-es
Kovács Pál - Inota 1882 - 17-es
Cseszneki Ferencz - Inota 1892 - 17-es
Kovács Ferdinand Inota 1882 - 17-es
Hamar József - 17-es  Inota 1885 (Verlustitute 1916 06 07)
Bátor János  17-es 1886 Inota (Verlustliste, 1918-07-13, Seite 9)

 

Az elhunyt várpalotai frontharcosok névsora az 1937-ben állított Frontharcos emlékművön

Magyar Nándor gyalogos                          1925

Tóth József gyalogos                                1931

Szücs József őrvezető                              1934

Lengyel István gyalogos                            1934

Kemény Pál gyalogos                               1936

Tobak Ferencz huszár főhadnagy               1936

Véninger Pál szakaszvezető                      1936

Husa István gyalogos                                1936

Szigli István vadász                                   1938

Szabó Lajos tizedes                                  1939

Baranyai János gyalogos                           1939

Pintér József gyalogos                               1939

Kiss József gyalogos                                 1939

Nyári Károly gyalogos                                1939

Vanyó János gyalogos                               1939

Timár János gyalogos                                1940

Varga István gyalogos                                1940

 

A FamilySearch.org-on közzétett anyakönyvekből összegyűjtött névsor – összeáll. Kondor Norbert

http://krudylib.hu/hir/i-vilaghaborus-aldozatok-nevsora-familysearchorg-...

A palotai várban megtekinthető I. világháborús kiállítás képein szereplő katonák nevei

Bartha Imre, Orth Sándor, Bernáth Gyula, Bernáth József Inota, Borbás József, Mórocz János szabómester, Vanyovecz János, Zsédely József inotai tizedes, Steinhauer József, id. Szabad János, Fenyvesi Péter szabadságos katona, Szabó János, Schmidt Ferenc, Konta Gábor ezredkürtös, Szili János, Nagy András, Oláh András, Fülöp János kisbirtokos, Fülöp István. 

 

Összeáll.: Budai László
Utolsó módosítás: 2016. július 25.

Olvasói kiegészítés I.

Tisztelt Budai Úr!

Átolvastam az Ön által összeállitott első világháborúban résztvett várpalotai katonák névjegyzékét, nem találtam apám nevét. Apám, Herczeg Imre Várpalotán született 1899 dec. 4-én, apja Herczeg Imre gazdálkodó, anyja Herczeg Mária. Apám Veszprémbe járt gimnáziumba, a hetedik osztály záróvizsgát 1918. ápr. 23.-án tette le és / 1917. évi sorozása alapján / április 30-ával Besztercebányára vonultatták be a 16. honvéd gyalog ezredhez hadapród jelölt őrmester rendfokozatba. Az egységét Tirolba helyezték át,május 30-án települtek Stumm falu közelében, ahonnan július 28-tól az olasz frontra vonultak. Apám november 03-án Triesztben került olasz fogságba ahonnan Genovába szállitották, innen 1919 szeptember 13-án indult haza a magyar foglyokkal. Ebben a laktanya épületben lengyel, román, cseh, osztrák, német rendfokozattal rendelkező foglyokkal együtt voltak elhelyezve. A magyarokat engedték el utoljára. A foglyokkal elfogadhatóan bántak, illetményt kaptak, csoportosan kimehettek a városba. Több esetben tőrténtek szökések, ekkor időszakosan megtiltották a kijárást. A névjegyzékben nem találtam katonatársának, Ruzicska János őrmesternek a nevét sem. Róla többet nem tudok, de ezzel a névvel élnek családok Várpalotán,lehetnek leszármazottak. Csatolok néhány dokumentumot.
Budapest, 2016 január 17.

Tisztelettel: Herczeg Imre

Leszerelési igazolvány:

Herczeg Imre leszerelési igazolványa

Igazolvány Károly csapatkereszt viselésére való igényjogosultságról:

Igazolvány Károly csapatkereszt viselésére való igényjogosultságra

Herczeg Imre katonaképe:

Herceg Imre

Vajda Ilona kiegészítése - inotai Berták

Berta István

Berta István - Inota

Berta János

Berta János Inota

Berta Lajos

Berta Lajos Inota

Olvasói levél Nagy Gyula evangélikus cipész unokájától

Tisztelt Budai László!

Átnéztem az I. világháborús várpalotai és inotai katonák neveit. Nem találtam köztük nagyapámat, Nagy Gyulát. Családunk azt mesélte nekem, hogy kint harcolt az isonzói csatában, a Piave nevű folyón átkelve tudott élve hazajutni. Háború után családot alapított, cipész lett. Honvéd utcában élt. 1960-ban halt meg. Várpalotán van eltemetve,
evangelikus szertartás szerint.Szeretném, ha Róla is megemlékezne, névsorba bekerülne a neve!

Üdvözlettel:
K.né Nagy R.
unoka

2017. 08. 25.

Olvasói kiegészítés – László Márton

Faa Kálmánné Gabi néni iratokkal is igazolta, hogy felmenője, László Márton neve is hiányzik a világháborús hősök névsorából. Ezennel pótoljuk a hiányosságunkat.

(2. osztályú ezüst vitzéségi érmet kapott harmadszor. Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára - Személyes Ügyek, 1919-09-05. {46. évfolyam / 68. szám} p. 1236., stb.)

2021. 09. 16.

vége

 

please do NOT follow this link