Honlapajánló: A várpalotai Kégl-Kégli család története

Egy példaértékű genealógiai témájú honlapot ajánlunk figyelmükbe, amely egyúttal a várpalotai helytörténethez is fontos adalékokat (pl. fotókat!) szolgáltat. A Kégli-család régi várpalotai kézműves családnak számít, hiszen már a XIX. század eleje óta kötődnek Palota mezővároshoz. Kégli Ferenc (csizmadia) nevét Szíj Rezső megemlíti a város 1866-68-as évek bizottmányának tagjai között. 
Két nemzedékkel később, az ugyancsak Kégli Ferenc nevű családtag, a szerző apja töltött be fontos közéleti funkciót. Először 1924. április 1-jétől Várpalota nagyközség elöljáróságán írnok, jegyzői gyakornok, később segédjegyző, anyakönyvvezető-helyettes lett, majd a II. világháború után más községekben dolgozik különböző beosztásokban, végül ismét Várpalotára kerül vissza mint községi adóügyi jegyző. A karrierje azzal fejeződött be, hogy 1952. július 2-án, éjfél után hajnalban Kégli Ferencet családjával együtt elhurcolták várpalotai lakásából, és a Hortobágyra, a Borsós-tanyai kényszermunka-táborba internálták.

A Kégli Ferenc könyvtáros, bibliográfus által összeállított családtörténeti honlap címe: https://sites.google.com/site/avarpalotaikeglicsalad/

Végezetül Kégli Ferenc jegyző deportálásának előzményeit azért írom le alább, mert modellszerűnek tekinthető a kommunista rendszerben. (Ezt a honlapon nem lehet megtalálni!)

Sáfár János a Várpalotai Községi Tanács elnöke 1951. augusztus 23-án a Veszprém Megyei Tanács vb. Igazgatási osztályához szigorúan bizalmas iratot készített "Várpalota és Inota községek várossá egyesítése során szükséges lakások és hivatali helységek biztosítása” tárgyában. Megjelölte azokat a családokat, akiknek lakását, ingatlanát erre a célra fel lehetne használni. "1) Kégli Ferenc jelenben kádártai vb. titkár. Községi épületbe lakik és többszöri felmondásunk ellenére nem hajlandó kiköltözni, illetve szolgálati helyére átmenni. [További nevek] […] Kérem az áthelyezések, illetve átköltöztetések ügyében haladéktalanul intézkedni, hogy a tanácsok működésének megkezdése zavartalanul megkezdődhessen."

1951. december 17-i keltezésű levelükben Ruttkai Géza vb-titkár és Beke Pálné vb-elnök a Várpalotai Városi Tanács személyzeti főelőadójának tudomására hozza, "hogy Kégli Ferenc jelenlegi kádártai vb. titkár az itteni rk. pappal (Steixner Antallal – BL] szoros – intim barátságot tart fenn. Állandóan meglátogatja stb. Kérem a szükséges intézkedéseket megtenni, mert nyilván, aki a klerikális reakcióval kapcsolatot tart fenn, az nem is akar jó munkát végezni." 1952. június 27-én Klepp Pál a Veszprémi Járási Tanács személyzeti csoportvezetője kérte a kádártai községi tanácstól Kégli Ferenc nyilvántartási anyagát. Az irat 1952. június 30-án érkezett a kádártai tanácshoz, az elintézési dátuma 1952. július 5. A Kégli családot 1952. július 2-án "kitelepítették”.

Budai László

Kulcsszavak: genealógia, Kégli-család, Kégli Ferenc, Várpalota

please do NOT follow this link