Inota birtoktérkép 1882

Alcím: 
Fejér megye, Inota nagyközség bekebelezett Réti pusztával együtt, 1882
Azonosító: 
Várpalota Város Polgármesteri Hivatala
Kiadás helye: 
Megjelenés éve: 
1 885
Téma: 
Leírás/ismertetés: 
A PDF-formátumú térképrészleteket lásd a szöveg alatt!

A birtoktulajdonosok neve térképrészletenként felsorolva:

Az inotaiak nevei házszámokkal itt

A várpalotaiak nevei házszámokkal itt

inota1.pdf
145 Szögyény Marich Géza mint inotai jószág
Kerülőház
Réti erdei
Réti puszta

inota2.pdf
X

inota3.pdf

Széphegyi felső

69 Kovács István
136 Pottyondy Ágoston csődtömeg
370 Végh József – Palota
294 Lengyel Ferencz Palota
393 Banki István Palota
605 Hajdu Ferenczné Palota
201 Dukavics Dániel Palota
116 Hajdu Istvánné
Kovács János örök Palota
344 Pápai István Palota
292 Kotzor István Palota

639 Tóth András Palota
270 Ragonicz János ifj Palota
122 Stellár Andrásne Palota
197 Guta József Palota
603 Csizmadia József Palota
385 Horváth Andrásné Palota
131 Schili György Inota
511 Vizner András Palota
323 Gyarmathi Istvánné Palota
147 Sreger Antal Palota
271 Petres Gergely Palota
X Csajági József Palota
507 Hánis János Palota
X Szarka Juliánna Palota
278 Vörös János Palota
301 Timár Gáborné Palota
377 Homoki Istvánné özv. Palota
245 Vecsi József Palota
500 Soós Péter Palota
462 Szili András Palota
458 Soós Pál Palota
532 Novák Lipotné szül. Jung Hani Vár Palota

Széphegyi alsó

X Soós András

438 Soós Károly
286 Soós János ifj
458 Soós Zsigmond
458 Soós Pál Palota
419 Molnár Márton Palota
X Tóth Istvánné szül Lipót Juliánna Inota
527 Fülöp János Palota
390 Hajdu Ferencz Palota
531 Baranyai János Palota
712 Baranyai József Palota
278 Vörös János Palota
Juhász Gábor Palota
282 Oláh istván Palota
347 Marcsik János Palota
492 Nagy János Palota
471 Kőmüves János Palota
118 Símon János és neje Stellár Teréz Palota
Bánki István ifj Palota
84 Stellár Mihályné Palota
84 Stellár István Palota
109 Molnár Józsefné özv Palota
418 Szabó János Palota
130 Magyari Pál Palota
374 Pap István Palota

Nyugati Nagymezői

inota4.pdf

Sztáray Antal gróf mint Várpalotai urodalom
Tóföli

inota5.pdf

Inota község marhajárás
136 Pottyondy Ágoston csődtömeg mint inotai jószág
41 Keleti Nagymezői
40 Pokróczvölgyi Csapási és Vöröskúti
39 Kőhányás aljai 1ső és 2dik
46 Nyugati Nagymezői

inota6.pdf

Paskum 4

74 Németh Józsefné F
75 Szekeres István
76 Jakab Mihály örök
57 Vörösmarti János ifj
93/a Nagy Pálné
80 Majlinger Gáspár örök

97 81 Varga István
(1.) Kis Józsefné öreg, szül Kis Zsófia
57 Vörösmarti János ifj
84 Németh József Mányi
74 Németh József F szül Eszes Zsuzsanna
87 Pálfi János és neje Varga …..
121 Majer Mihály
92 Pészer János
94 Veczeli Józsefné
59 Károly János
95/6 Szabó István Ólé
96 Boncz József
81 Hári Varga József
10 Pap János ifj
111 Zugor Jánosné szül Espár Zsuzsanna
63/6 Németh Józsefné öreg örök
106 Bodai Pál örökösei
93/6 Viczina Mihály
(58) Kis Józsefné Andr. szül Kis Julianna
110 Pap Sándor
11 Zugor Jánosné szül Ispár Zsuzsanna
107 Viczina Márton
90 Kis János
90 Tóth Jánosné szül. Kis Zsuzsanna
115 Kalló Jánosné
116 Szabó János Cz. öreg

117 Szabó Mártonné örök Cz.
118 Szabó József Ólé
? Kis Jánosné szül Szili Julianna
120 Szarka János
121 Majer Mihály
124 Bernáth János Völgyi örök
30 Szabó
20/6 Horváth
86 Halasi
39 Lóránt
93/a Nagy
54/a Sas
54/b Fülöp
55/b Farkas
56 Vajda
36 Bergl
58 Kis
61/a
64/6
62
64
X
71
107/a
74
75

76

inota7.pdf

136 Pottyondy Ágoston csődtömeg mint inotai jószág
38 Halyagosi

inota8.pdf
(inota6.pdf folytatása jobb szélének folytatása, a vezetéknevek és a keresztnevek,
illetve a számok egyenlő számuak, egymáshoz tartoznak)

Paskum 3

János alsó
Sándor
Péter
Pál
Pálné
Jánosné szül. Rigó Erzsébet
Józsefné szül Király Erzsébet
Antalné
János
Lajda Roza József öreg
József Andr. és neje szül Kis Julianna
Teremi János örök
Ember János
Sas Istvánné szül. Szabó Éva örök

Ember János
Fekete József
Menyhárdt Józsefné örök
Viczina Márton
Németh Józsefne F szül. Eszes Julianna
Szekeres István
Jakab Mihály örök
57 Vörösmarti János ifj
93/a Nagy Pálné
80 Majlinger Gáspár örök
97 Varga István Tóth Ferenczné örökösei
X (1) Kis Józsefné szül Kis Zsófia
X (24) Kis Jánosné szül. Szili Julianna
84 Németh József Mányi
X (74) Németh József Fer.
87 Pálfi János és neje Varga Erzsébet
121 Majer Mihály
92 Pëszer János
94 Veczeli Józsefné
59 Károly János
95/b Szabó István Ólé
96 Boncz József
81 Hári István Varga István K.
121 Májer Mihály
111 Zugor Jánosné szül. Espár Zsuzsanna
63/6 Németh József örök

106 Bodai Pál örök
93/b 107/b Viczina Mihály és neje Kecskés Erzsébet
58 Kis József Andr. és neje szül. Kis Julianna
110 Pap Sándor
111 Zugor Jánosné szül. Espár Zsuzsanna
107/a Viczina Márton
90 Kis János
114 Kis István András
90 Tóth (nem tudom elolvasni)……. Kis Zsuzsanna
115 Kalló Jánosné
116 Szabó János Cz öreg
117 Szabó Márton Cz örök
118 Szabó József Olé
10 Pap János Cs ifj
120 Szarka János
121 Majer Mihály
124

Hidegvölgyi országúton felül és Paskun 1

Paskum 2

26 Inota község jegyző
11 Inotai reform. tanító
Inotai róm. kath. plébános
20 Inotai reform. lelkész

10 vagy 13 Inotai róm. kath. tanító

inota9.pdf

Baglyási tetői
Csikvár ágya
Baglyashegy

inota10.pdf

145 Szögyény Marich Géza mint inotai jószág

Baglyási felsőgyepüre
768 Bóka Pál Palota
455 Soós János öreg Palota
286 Soós János ifj Palota
X Soós András Palota
475 Müller György
420 Tímár József Palota
555 Hegedűs Imre Palota
601 Hajdú Sándor Palota
529 Daruzsák József Palota
130 Kovács József csősz Palota
696 Nyirő István Palota

767 Mórocz Jánosné Palota
56 Vajda József öreg
1 Schläger Jánosné szül Zichy Paulina grófnő Várpalota
502 Nehiba Jánosné Palota
603 Csizmadia József Palota
662 Simon Jánosné Palota
X Pészes Ignác
80 Kovács
X Pap István
X (67) Bertha István B
682 Kása Józsefné Palota
796 Patonai János Palota
X Székely István Cs Palota
C
2372/2 Homoki Juhász (?) István (jóval halványabb kék színnel)
623 Szili Pál Palota
687 Székely Ferencz
609 Timár András Palota
1 Schläger Jánosné szül Zichy Paulina grófnő Várpalota
(64) Horváth Mihály
495 Gerbel Jánosné Palota
121 Majer Mihály
46 Horgos István
347 Fülöp Károly Palota
3 Szabó János középső
105 Tóth János

55/a Tóth István
108 Kovács István völgyi
54/a Sas Jánosné szül Rigó Erzsébeth
8 Pap István B
574 Szűcs József T
604 Szabó István Mányi Palota
95/a Varga István K

inota11.pdf

145 Szögyényi Marich Antal Géza gróf mint várpalotai urodalom inotai jószág
46 Senft Ferencz Kúti
I. Szőllőtulajdonosak
Schuster Terézia Kúti (halvány)
Schuster János Kúti (halvány)
X Schuster József Kúti
X Morocz Mihályné Palota
46 Senft Ferencz Kúti
48 Hideg Mihály Kúti
401 Szücs Jánosné Palota
X Izer Andrásné Kúti
X Kohler Andrásné
X Pochoner (nem vagyok benne biztos) Józsefné Isztimér
35 Kerschnel (ebben se) József Kúti
27 Winter József Kúti
41 Szaller Mihály Kúti

29 Röhri József
483 Tobak József Palota
414 Dömötör Imre Palota
X Izer Andrásné

inota12.pdf

üres

inota13.pdf

üres

inota14.pdf

45 Szaller József Kuti
50 Fiedler Mihály Kuti
41 Kerner János Kuti
53 Weinrich Ferencz Kuti
48 Petrovics József Palota
X Pintér János Csoór
81 Varga István Katona
22 Majer Mihály Kuti
10 Heck Balázs Kuti

X Csesznegi József Csoór
166 Angeli Márton Csoór
Kovács József örök Baglyas
X Tömör József Csoór
X Tömör Ferencz Csoór
99 Tóth István György Csoór
ifjú Tóth István
94 Veczeli József örök
2475/2 Szabados György Csoór
116
2475/1 Szabados Józsefné István Csoór
Szabados János Csoór
57 Vörösmarti János ifj
X Nagy József örököse Nagy Julianna
X Szekeres Andrásne szül Almádi Erzsébet Csoór
X Nagy Pál
87 Pajth József Csoór
Inotai reform egyház
119 Szabados István Csoór
X Zsédely József csárdás (?) örök Csoór
X Haupt Mihály Csoór
Patonai István

inota15.pdf

79 Faller György Palota

486 Talai András Palota
X Senft Jakab Kuti
39 Schnater János Kuti
48 Petrovics Ja… (nincs a vége a térképen, lehet akár János és Jakab is) Palota
X Neubauer Márton Kuti
X Tazer Péter Baglyas
X Schweighas (nem vagyok benne biztos) Andrásné Kuti
X Schuster József Kuti
432 Ballassa István Palota
X Balassa Erzsébet
432 Balassa István Palota
53 Szika Fülöp Kuti
29 Röhri József Kuti
34 Majer József Kuti
83 Tobak József Palota (de a 11es térképen Tobak József birtokszáma 483)
14 vagy 74 Dömötör Imre Palota
486 Falusi András Palota
399 Júró Pál Palota
8 Staud Mihályné szül Winklmann Mária Kuti
9 Majer Mátyás Kuti
644 Hajdu István Palota
23 Szoller Mátyás Kuti
X Schwarz Izidor Kuti
412 Faller Jánosné Palota
490 Galambos Ferenczné Palota
I. Szőllőtulajdonos

49/b Pap István
X Nagy János Bodaiki
X Farkas József örök Palota
(54/b) Eszes Ferencz
70 Körmendi István
754 Miklós István Palota
65 Mórocz Andrásne szül Magyar Julianna Palota
515 Sáfár Ferenczné Palota
407 Táró István Palota
X Lichtenberger Dániel Kuti
Timár Rozália Palota
785 Nagy Pál Palota
85 Varga József öreg
609 Tímár András Palota
754 Miklós István palota
619 Tímár Pál Palota
70 Körmendi István
617 Tímár János Palota
70 Bostai Ferencz Palota
371 Bostai Jánosné Palota
796 Patonai János Palota
340 Papp Mihály Palota
485 Hegedűs János Palota
X Kovács Sándorné Palota
X Kuti Zsuzsanna örökösei Palota
X Fábián Simon Kuti

419 Somogyi Pál Palota
X Örsi Ferencz Palota
486 Tálai András Palota
X Tizer Péter Baglyas
kopárság
732 Horváth István kuti Palota
116 Herczeg Mihály Csoór
X Brassói Anna Székes Fejérvár
40 Szücs János öreg Palota
X Mayer Márton Kuti
X Kovács József örök Baglyas

X Határ István Inota
19 Bernáth János Inota
21 Kuti István örökösei
X Pinkász Zsigmond Sz.Fejérvár
508 Németh György Palota
16/a Olé János ifj
X Csizmadia Jánosné szül Dajtai Zsófia
X Pap János G.
689 György István örök Palota
(98) Jonci Józsefné szül Károly Sára
48 Petrovics József Palota
87 Pálfi János
(89) Jenei Mihály
37 Budai István

56 Vajda József
656 Szajvolt Mihály örök Palota
X Farkas Istvánné szül Béd (?) Erzsi
X Károly József ifj
16/b Farkas István örök
68 Patonai József
126 Hamar János ifj
X Boncz Károly Palota
X Varga István Baglyas
38 Szűcs Ferencz Palota

X Komáromi János Palota
17 Vajda Ferencz
(48) Antal Ferenczné szül Homár Julianna Szt István
X Boros György
X Majer Márton Kuti
X Mayer János Kuti
23 Budai János
96 Boncz József
112 Szombathi Ferencz
X Kássa Jánosné Palota
107/a Viczina Márton
542 Daruzsák Mihály Palota
31 Károlyi József
40 Szüts János öreg Palota
..5 Homoki Menyhardt Palota

Szabó Lajosné szül Zsebök Katalin
35 Szabó János
X Mátyás Sándorné
X (62) Sas Istvánné
15 Mészáros János örök
128 Bencze István
X Szabó Jánosné szül Kis Erzsébet
45 Bertha Pál
14 Kovács Ferencz István örök
122 Bertha János völgy (?)
X Marosi István 29 Székes fejérvár
25 Bertha Pál
39 Loránt Pál
X Bertha Péter
53/a Kúti Mihály
51 Pap J….. öreg
18 Rácz Jánosné szül Kis Zsuzsanna
X Varga Sándorné szül Budai Zsuzsanna
X Hamar Istvánné
X Hamar István ifj
152 Zulik Sándor Csoór
(117) Szabó Mártonné (?)
X Lilochau András Kuti
48 Tóth Józsefné
20 Inota reform. lelkész
86 Halasi Péter

86 –
59 Károly János
X Sipos István
X Jáhn Antal Inota
50 Winter Mátyás Kuti
44 Hamar János örök

[a térkép jobb alsó sarkában lévő nevek nem elolvashatók a kis betűméret miatt]

inota16.pdf

13. Belátóhegyi

József
Mihály
János középső

István b. örök
József öreg
Ferencz
János ifj.
Vajda János egyenlő
örököse Kis Zsofia
István örök
János v. örök

Tóth János
Bertha Pál
Lajosné szül Zsebök Katalin
János alsó
Dózsa (?) Zsuzsanna
Bodai Pál örök
Kovács István völgy (?)
Vajda Ferencz
Károly János
Lóránt Pál
Csesznegi József
59 Károly János
123 Mészáros József
18 Rácz Jánosné szül Kis Zsuzsanna
52 Vajda János és Vajda József ifj.
38 Károly Pál
X Lóránt István
55/a Takáts István örök
36 Bernáth János Lóránt
4 Szabó Lajosné szül: Zsebök Katalin
Gergely István: 92. Gergely István és 87. (nem lehet elolvasni) Pál (?)
57 Pap János öreg
3 Szabó János középső
49/a Pap János örök
50/b Bertha József öreg
45 Bertha Pál

38 Károly Pál
46 Horgos István
45 Bertha Pál
44 Hamar János örök
X Steiner Herman Várpalota
X Bernáth István örököse Bernáth Zsuzsanna
Bertha Péterné: 886/2 (30) Szabó Gyula (?)
48/a Tóth József és neje szül Kerbel Zsofia
31 Károly József also.s.
28 Mészár István
1 Kis József öreg
2 Mészáros János alsó
31 Károly József alsó.s.
7 Pap Gáborné szül Hajdu Terézia
X Komaromi Gaborne szül Hajdu Zsuzsanna Várpalota
126 Hamar János ifj.
24 Kis János
19 Bernáth János
21 Kuti István örök : 0 Majer József és 124. Szarka József
X Kis Ferencz örököse Kis Zsofia
Károly József: 28 (?) Mihály és neje és 9 (?) János
Zugor Mihály Örök és Zugor Mihályné szül. Szemenei Julianna
86 Halasi Péter
35 Szabó János alsó
15 Mészáros János felső
4 Szabó Lajosné szül. Zsebök Katalin

22 Fülöp Mihályné24. Kis János
21 Kuti István örök
35 Szabó János alsó
19 Bernáth János
1 Kis József öreg
18 Rácz Jánosné Szül. Kis Zsuzsanna
Károly Istvánné szül. Kis Sára .
X Lángi Gyula Csajág
56 Vajda József öreg
János
János

középső
14. Kopaszhegyi

52 Vajda János és Vajda József ifj.
38 Károly Pál
39 (?) Lóránt István
55/a Takáts István örök
36 (?) Bernáth János Lóránt
4 Szabó Lajosné szül. Zsebök Katalin
Gergely István: 92. Gergely István és 87. Budai Pál
52 Pap János öreg
3 Szabó János középső
49/a Pap János örök

50/b Bertha József öreg
45 Bertha Pál
38 Károly Pál
46 Horgos István
45 Bertha Pál
44 Hamar János örök
X Steiner Herman Várpalota
X Bernáth Zsuzsanna
Bertha Péterné: (30) Szabó Gyula
48/a Tóth József és neje szül. Kerbel Zsófia
X Kis Ferencz örököse Kis Zsófia Csajág
31 Károly József alsó.s.
28 Mészár István
86 Halasi Péter
35 Szabó János alsó
5 Mészáros János felső
22 Fülöp Mihály
24 Kis János
21 Kuti István örök
35 Szabó János alsó
19 Bernáth János
1 Kis József öreg
18 Rácz Jánosné szül Kis Zsuzsanna
X Károly Istvánné szül. Kis Sára
X Lángi Gyula Csajág
36 Vajda József öreg

23 Budai János
24 Kis János
14 Kovács István örök
3 Szabó János középső
12 Nagy József
128 Bencze István
4 Szabó Lajosné szül. Zsebök Katalin
5 Bernáth Istvánné és Bernáth Juli (?)
1 Kis József öreg
45 Bertha Pál
44 Hamar János örök
56 Vajda József örök

15. Földvételi csonka

34/6 (?) Fülöp József és neje szül. (?)
35/6 Farkas Antalné
86 Halasi Péter
35 Szabó János alsó
106 Bodai Pál örök
40 Bozsa Zsuzsanna
35 Szabó János alsó
4 Szabó Lajosné szül. Zsebök Katalin
45 Bertha Pál
105 Tóth János
(122) Bertha József

(122) Bertha János
14 Kovács István örök
X Kis Ferencz örököse Kis Zsófia Csajág
128 Bencze István
126 Hamar János ifj.
37 Budai István
1016/1 (?) Bertha Péterné
(30) Szabó Gyula
X Bernáth István örököse Bernáth Zsuzsanna
X Steiner Herman Várpalota

17. Szilas aljai

17 Vajda Ferencz és neje szül. Hamar Erzsébeth
Vajda József öreg
67 Bertha István
59 Károly János
3 Szabó János középső
53/a
68
51
46
49/b

inota17.pdf

23 Budai János
56 Vajda József
X Lángi Gyula Csajág
Károly István Kis Sára
18
1
19
35
21
24
6.7
15
35
86
28
31
Kis Ferencz örök K. Zsófia
48
Bernáth István örök B Zs
(itt egy olvashatatlan név)
44
45
50/b
49/a Pap János örök

46 51 Pap János öreg
51 Pap János öreg
92 Gergely István
53/a Kuti Mihály
36 Bernáth János Lóránt
55/a Takács István örök
X (36) Lóránt István
38 Károly Pál
52 Vajda János és Vajda József ifj
18 Rácz Jánosné szül Kis Zsuzsanna
123 Mészáros József
59 Károly János
65 Csesznegi József
39 Loránt Pál
59 Károly János
67 Bertha István

56 Vajda József öreg
21 Kuti Pálné szül Vajda Zsófia
18
1 Kis József öreg
19 Bernáth János
35 Szabó János alsó

21 Kuti István örök
24 Kis János

7 Pap Gábor
15 Mészáros János felsö örökösei
35 Szabó János alsó
86 Halasi Péter
28 Mészár István
31 Károly József alsó.s.
X Kis Ferencz örököse Kis Zsófia
48 Tóth József és neje szül. Kerbel Zsófia
X Bernáth István örököse Bernáth Zsuzsanna
X Steiner Hermann Várpalota
44 Hamar János örök
45 Bertha Pál
46 Horgos István
38 Károly Pál
45 Bertha Pál
50/b Bertha József öreg
49/a Pap János örök
46 Horgos István
51 Pap János öreg
53/a Kuti Mihály
36 Bernáth János Lóránt
55/a Takács István örök
38 Károly Pál
52 Vajda János és Vajda József ifj
18 Rácz Jánosné szül Kis Zsuzsanna
123 Mészáros József

59 Károly János
65 Csesznegi József
39 Loránt Pál
59 Károly János
67 Bertha István B örök

108 Kovács István völgyi
106 Bodai Pál örök
40 Bozsa Zsuzsanna
35 Szabó János alsó
4 Szabó Lajosné szül. Zsebök Katalin

45 Bertha Pál
105 Tóth János
X (122) Bertha József
X (123) Bertha János
63/a Hamar István ifj
67 Bertha István B örök
59 Károly János
18 Rácz Jánosné szül Kis Zsuzsanna
4 Szabó Lajosné szül. Zsebök Katalin

92 Gergely István
89 Budai Pál
51 Pap János öreg
56 Vajda József

X Kis Ferencz örököse Kis Zsófia
14 Kovács István örök
126 Hamar János ifj
37
44
52 Vajda János és Vajda József ifj
63/a Hamar István ifj
62 Sas István örök
49/b Pap István ifj
3 Szabó János középső
51 Pap János öreg
68 Patonai
53/a Kuti
3 Szabó
17 Vajda Ferencz
67 Bertha
56 Vajda
126 Hamar

128 Bencze István
X Kis Ferencz
14 Kovács
122 Bertha
105
45
4 Szabó

35 Szabó
40
106
108
17
59
39
65

inota18.pdf

41 Keleti Nagymező

136 Pottyondy Ágoston csődtömeg mint inotai jószág

inota19.pdf

41 Pokróczvölgyi Csapási és Vöröskúti
Csomószállás
136 Pottyondy Ágoston csődtömeg mint inotai jószág

inota20.pdf

KUTI

inota21.pdf

38 Halyagosi
136 Pottyondy Ágoston csődtömeg mint inotai jószág

inota22.pdf

Nyugati Nagymező

136 Pottyondy Ágoston csődtömeg mint inotai jószág

inota23.pdf

PALOTA VESZPRÉM MEGYE

inota24.pdf

Gombásvölgy
136 Pottyondy Ágoston csődtömeg mint inotai jószág

inota25.pdf

üres

inota26.pdf

107/a Viczina Márton
71 Menyhárdt Józsefné örök
107/a Viczina Márton
6(?) Ember János
62 Sas Istvánné szül Szabó Éva
56 Vajda József
61/a Termi János örök
58 Kis József Andr. és neje szül. Kis Julianna
X Bergl Róza
56 Vajda József
54/a Sas Jánosné szül Rigó Erzsébeth
73/a Nagy Pálné
39 Loránt Pál
86 Halasi Péter
29/b Horváth Sándor
35 Szabó János alsó

17 Vajda Ferencz
X Inota község peres
56 Vajda Józseffel
46 Horgos István
49/a Pap János örök
52 Vajda János és Vajda József ifj
44 Hamar János örök

37 Kis Zsuzsanna Budai István

64/a Olé János öreg

31 Károly József alsó.s.

Zugor Mihály Örök és Zugor Mihályné szül. Szemenei Julianna

27 Ozsváth Istvánné

25 Szabó István

22 Fülöp Mihály

inota27.pdf

23 Budai János
24 Kis János

14 Kovács István örök

3 Szabó János középső
12 Nagy József

128 Bencze István

4 Szabó Lajosné szül. Zsebök Katalin

5 Bernáth Istvánné és Bernáth Julianna

1 Kis József öreg

2 Mészáros János alsó
56 Vajda József
55/6 Farkas Antalné

55/a Takács István örök
54/b Fülöp Józsefné szül Király Erzsébet

54/a Sas Jánosné szül Rigó Erzsébeth

53/6 vagy b Pilcsik József posztás

53/a Kuti Mihály

52 Vajda János és Vajda József ifj

51 Pap János öreg
50/b Bertha József öreg

50/a Toth Jánosné szül Károly Julianna

49/b Pap István ifj
49/a Pap János örök
48/a Tóth József és neje szül. Kerbel Zsófia

47 Sehőnheim Mór
46 Horgos István
45 Bertha Pál

41 Sebestyén Pál

40 Rózsa Zsuzsanna

39 Loránt Pál

38 Károly

37 Budai István

inota28.pdf

6 Tóföli

X Komáromi Gáborné szül Hajdú Zsuzsanna Várpalota

3 Szabó János középső

121 Majer Mihály
Sztáray Antal gróf mint Várpalotai urodalom
136 Pottyondy Ágoston csődtömeg

inota29.pdf

3 Daru Délő
4 Kálvária aljai

Sztáray Antal gróf mint Várpalotai urodalom
6 Hajdú Andrásné szül Szabó Erzsébet

inota30.pdf

136 Pottyondy Ágoston csődtömeg, mint inotai jószág

46 Nyugati Nagymezői

inota31.pdf

136 Pottyondy Ágoston csődtömeg, mint inotai jószág

41 Keleti Nagymezői

inota32.pdf

44 Urbér erdei
136 Pottyondy Ágoston csődtömeg, mint inotai jószág

inota33.pdf

45. Gombásvölgy és Középberki
Sztáray Antal gróf mint Várpalotai urodalom
136 Pottyondy Ágoston csődtömeg, mint inotai jószág
46 Nyugati Nagymezői
Inota községi marhajárás

inota34.pdf

42 Kisburoki erdő
136 Pottyondy Ágoston csődtömeg

inota35.pdf

41 Keleti Nagymezői

136 Pottyondy Ágoston csődtömeg, mint inotai jószág

inota36.pdf

üres

inota37.pdf

üres

inota38.pdf

44 Úrbér erdei
Sztáray Antal gróf mint Várpalotai urodalom

inota39.pdf

46 Nyugati Nagymezői
136 Pottyondy Ágoston csődtömeg, mint inotai jószág
Sztáray Antal gróf mint Várpalotai urodalom

inota_40.pdf
136 Pottyondy Ágoston csődtömeg

43 Hársdombalja

inota_41.pdf
42 Kisburoki erdő
136 Pottyondy Ágoston
41 Keleti Nagymezői

inota_42.pdf
Isztimér

inota_43.pdf
41 Keleti Nagymezői

inota_44.pdf
üres

inota_45.pdf
Sárbereg

inota_46.pdf
Sztáray Antal gróf, mint várpalotai uradalom
45 Gombásvölgy és középberki

inota_47.pdf
Isztimér
43 Hársdombaljai

136 Potyondy Ágoston csődtömege mint inotai jószág

inota_48.pdf
44 Úrbér erdei

inota_49.pdf
Isztimér

inota_50.pdf
45
Palota Veszpém megye

inota_51.pdf
Réti puszta
145 Szőgyeny Marich Géza mint inotai jószág
26
N. Ladány

inota_52.pdf
Fáczányosi
Ösi Veszprém megye

inota_53.pdf
25 Hosszu düllő
145 Szőgyeny Marich Géza mint inotai jószág
Réti puszta Tőzegtelep

N. Ladány

Inota_54.pdf
Szőgyeny Marich Géza mint inotai jószág
31 Belsőtelek Réti puszta

inota_55.pdf
27 Nagy Hamvási
145 Szőgyeny Marich Géza mint inotai jószág
25 Hossz düllő
Nádasdladány

inota_56.pdf
üres

inota_57.pdf
Szőgyenyi Marich Géza mint inotai jószág
27 Nagyhamvasi
Csoór
Sz. Fejérvár felé
Nádasdladány

inota_58.pdf
Szögyény Marich Géza mint inotai jószág
29 Szentegyházi
30 Réti legelő

Magyar nyugati vasúti társulat

inota_59.pdf
23 Fekete bokri és Malomhelyi
145 Szőgyény Marich Géza mint inotai jószág
28 Kis Hamvasi és
24 Fáczányosi
Ösi Veszprém m.

inota_60.pdf
22. Kis sárréti
Bernáth István
Bernáth Zsuzsa
Meiner Herman
44. Hamar János
45. Bertha Pál
46. Horgas István
38. Károly Pál
45. Bertha Pál
50/b Bertha József öreg
49/b Papp István ifju
3 Szabó János középső
5/ Papp János öreg
9 Gergely István Budai Pál
53/a Kelti Mihály
36 Bernáth János

55/a Takács István örök
(39) Lóvranit István
38 Károly Pál
52 Vajda János és Vajda József ifj
18 Rácz János né szül Kis Zsuzsanna
123 Mészáros József
59 Károly János
65 Csesznegi József
39 Lóránd Pál
59 Károly János
67 Bertha István B. örökös
108 Kovács István völgyi
x Bodai Pálné szül. Bernáth Erzsébet
40 Bozsa Zsuzsanna
35 Szabó János alsó
4 Szabó Lajosne szül. Zsebők Katalin
45 Bertha Pál
105 Tóth János
112/b Bertha János
14 x Kovács István
Kiss Zsófia (Csajágh)
17 Vajda Ferencné
126 Hamar János ifju
52 Vajda János és Vajda József
56 Vajda József öreg
17 Vajda Ferencné

3 Szabó János középső
4 Szabó Jánosné szül. Zsebők Katalin
68 Patonai József
51 Papp János öreg
21 Nyihogói
46 Horgos István
49/a Papp János örök
62 sass István örök
63/a Hamar István ifju
52 Vajda János és Vajda József ifju
44 Hamar János örök
37 Hamar István
64/a Olé János örök
31 Károly József Jákói Vilma
x Zugor Mihály és Zugor Mihályné szül. Semenei Julianna
27 Ozsváth Istvánné
21 Kuti István örök Mayer József, Szarka József
22 Fülöp Mihály
25 Szabó István
19 Bernáth János
24 Kis János
126 Hamar János ifju
128 Bencze István
6 Hajdu Andrásnásné szül. Szabó Erzsébeth
2 Mészáros János also
x Károly József né szül. Csizmadia Zsofia

56 Vajda József öreg
1 Kiss József öreg
5{ Bernáth Istvánné s Bernáth Julianna
4 Szabó Lajosné szül. Zsebők Katalin
12 x 3 Szabó Jánosné Nagy József
3 Szabó János középső
14 Kovács Ferenc István örökös
24 Kis János
23 Budai János
56 Vajda József öreg
Lángi Gyula Csajághi
x Károly Istvánné szül. Kiss Sára
18 Rácz Jánosné szül. Kiss Zsuzsanna
1 Kiss József
19 Bernáth János
Pottyondy Ágoston
46 Horgos István
51 Pap János öreg
68 Patorai József
53/a Kuti Mihály
3 Szabó János középső
17 Vajda Ferenc
126 Hamar János ifj
52 Vajda János és Varga József
56 Vajda József öreg
x Kiss Ferencz örök Kis

14 Berta János Kováts
122 x Berta János örökösei
105 Tóth János
45 Bertha Pál
4 Szabó Lajosné szül. Zsebők Katalin
35 Szabó János alsó
40 Rózsa
x Bodaji Pálné szül.
108 x Kovács
67 Bertha István
59 Károly
39 Loranth
65 Csesznegi
59 Károly
123 Mészáros
18 Rácz János
52 Vajda János
38 Károly
(39) Loránt
55/a Takács
36 Bernáth

inota_61.pdf
üres

inota_62.pdf

20 Dézsértai
Pottyondy Ágoston csődtömeg mint inotai jószág
19 Rétre dűlő
Szőgyény Marich Géza
Benes Gyula József Palota
29 Szentegyházi
145 Szőgyény Marich Géza mint inotai jószág
23 Réti puszta
145 Szőgyény Marich Géza mint inotai jószág

inota_63.pdf
Fekete bokri és Malomhelyi
Ősi Veszprém megye

inota_64.pdf
17
16 Hidegvölgy országúton alol
4 Szabó Lajosné szül. Zsebők Katalin

inota_65.pdf
19 Rétre dűlő
136 Pottyody Ágoston csődtömeg mint inotai jószág
694 Szűcs Dávid, Palota
4 Szabó Lajosné szül. Zsebők Katalin
Szőgyény Marich Géza mint inotai jószág

inota_66.pdf
Csoór

inota_67.pdf
üres

inota_68.pdf
32 Réti erdei
145 Szőgyényi Marich Géza mint inotai jószág

inota_69.pdf
30 Réti puszta
Szőgyény Marich Géza mint inotai jószág

inota_70.pdf
3
Hajdú Andrásné szül. Szabó Erzsébeth
Dézsétai
Hajdú Andrásné szül. Szabó Erzsébeth
3 Szabó János középső
4 Szabó Lajosné szül. Zsebők Katalin
35 Szabó János alsó
40 Rózsa Zsuzsanna
Budai Pálné szül. Bernáth Erzsébeth
108 Kovács István
67 Bertha István B. örök.

59 Károly János
39 Lóránt Pál
65 Csesznegi József
39 Károly János
123 Mészáros József
18 Rácz Jánosné szül Kis Zsuzsanna
523 Vajda János és Vajda József ifj
38 Károly Pál
x (39) Lóránt István
55/a Takáts István örök
36 Bernáth János Lóránt
53/a Kuti Mihály
---------------
51 Pap János öreg
3 Szabó János közéső
49/b Pap István ifj
45 Bertha Pál
105 Tóth János
122 Bertha János V. örök
x Kis Ferencz örökösei Kis Zsofia Kováts István örökösei
x Kis Ferencz örökösei Kis Zsofia Csajág
52}Vajda János és Vajda József ifj
126 Hamar János ifj
21 Kuti István örök
24 Kis János
7 Pap Gáborné szül Hajdu Terez

35 Szabó János alsó
86 Halasi Péter
28 Mészár István
32 Károly József alsó
x Kis Ferenc örököse Kis Zsófia Csajág
48/a Tóth József és neje Kerbely Zsofia
Bertha Péterné szül. -------- x Bertha Péterné
(30) Szabó Gyula
Bernáth István örököse Bernáth Zsuzsanna Sz.A. KIraly Szabadi
x Steiner Hermann Várpalota
44 Hamar János örökösei
45 Bertha Pál
46 Horgos István

3 Szabó János középső
20 Inotai református lelkész
Inotai református temető
64 Olé János öreg
38 Károly Pál
45 Bertha Pál
50/b Bertha József öreg
49/b Pap István ifj
3 Szabó János középső
17 Vajda Ferencz
12/b Hamar János ifj
128 Bencze István

17 Vajda Ferencz
3 Szabó János középső
53/a Kuti Mihály
68 Patonai József
51 Pap János
46 Horgos Istvaán
49/b Pap István
62 Sas István
63/a Hamar István ifj
52} Vajda János és Vajda János ifj
44 Hamar János
48 Tóth József és neje Kerbel Zsofia
x Kis Ferencz örököse Kis Zsofia
31 Károly József
31 Károly József also
x Zugor Mihály és Zugor Mihályné
27 Osváth Istvánné
25 Szabó István
22 Fülöp Mihály
21 Kutó Istvánné és
19 Bernáth János
24 Kis János
126 Hamar
7 Pap Gáborné szül Hajdu Terez
4 Szabó Lajosné szül Zsebők Katalin
x Károly Józsefné szül. Csizmadia Zsófia

36 Vajda
x Komáromi Gáborné szül.
6 Hajdú
128 Bencze István
3 Szabó
126
24
19
21

inota71.pdf

22. Kis sárréti

128. Bencze
17. Vajda Ferencz
3. Szabó János középső
4. Szabó Lajosné szül. Zsebök Katalin
68. Patonai József
57. Pap János öreg
46. Horgos István
49/a Pap János örök
62. Sas István
63/a Hamar István és Hamar János
52. Vajda János és Vajda József ifj.

44. Hamar János örökösei
37. Budai István
64/a Olé János öreg
31. Károly József X Járai Vilma férj Pap Istvánné és 9. Espár János
X Zugor Mihály örökös és neje Zugor Mihályné szül Szemenyei Julianna
27. Osváth Istvánné
21. Kuti István X Majer József és 124. (?) örökösei
22. Fülöp Mihály
25. Szabó István
19. Bernáth János
24. Kis János
126. Hamar János ifj.
128. Bencze István
X Komaromi Gáborné szül Hajdu Zsuzsanna Várpalota
2. Mészáros János alsó
X Károly Józsefné szül. Csizmadia Zsófia
56. Vajda József öreg
1. Kis József öreg
5. Bernáth Istvánné és Bernáth Julianna
4. Szabó Lajosné szül. Zsebök Katalin
12. Nagy József
3. Szabó János középső
14. Kovács István örökösei
24. Kis János
23. Budai János
56. Vajda József

X Lángi Gyula (Csajág)
X Károly Istvánné szül. Kis Sára
18. Rácz Jánosné szül. Kis Zsuzsanna
1. Kis József öreg
19. Bernáth János
35. Szabó János alsó
21. Kuti István örök
24. Kis János
22. Fülöp Mihály
15. Mészáros János felső
35. Szabó János alsó
86. Halasi Péter
(?) Mészár István
31. Károly József alsó
X Kis Ferencz örököse Kis Zsófia Csajág
48/a (?) és neje (?) Zsófia
36 (?) Bernáth Péterné és (30) Szabó Gyula
X Bernáth István örököse Bernáth Zsuzsanna
X Steiner Herman Várpalota
45. Bertha Pál
46. Horgos István
38. Károly Pál
45. Bertha Pál
50/b (?)
 

21. Nyihogói

50/b (?) Bertha József öreg
45. Bertha Pál
38. Károly Pál
46. Horgos István
45. Bertha Pál
44. Hamar János örök
X Steiner Herman Várpalota
X Bernáth István örököse Bernáth Zsuzsanna Szt. Király Szabadi
Bertha Péterné (30) Szabó Gyula
37. Budai István
64/a Olé János öreg
31. Károly József X Járai Vilma férj Pap Istvánné és 9. Espár János
X Zugor Mihály örökös és neje Zugor Mihályné szül Szemenyei Julianna
86. Halasi Péter
35. Szabó János alsó
15. Mészáros János felső
22. Fülöp Mihály
24. Kis János
21. Kuti István örök
35. Szabó János alsó
19. Bernáth János
1. Kis József öreg

18. Rácz Jánosné szül. Kis Zsuzsanna
X Károly Istvánné szül. Kis Sára
X Lángi Gyula (Csajág)
56. Vajda József öreg
23. Budai János
24. Kis János
14. Kováts István örök
12. Nagy József
3. Szabó János középső
128. Bencze István
4. Szabó Lajosné szül. Zsebök Katalin
5. Bernáth Istvánné és Bernáth Julianna
1. Kis József öreg
2. Mészáros János alsó
31. Károly József alsó
56. Vajda József öreg
4. Szabó Lajosné szül. Zsebök Katalin
7. Pap Gáborné szül. Hajdú Terézia
126. Hamar János ifj.
24. Kis János
19. Bernáth János
21. Kuti István X Majer József és 124. Szarka József
22. Fülöp Mihály
25. Szabó István
27. Osváth Istvánné
28. Mészár István

31. Károly József alsó
X Kis Ferencz örököse Kis Zsófia Csajág
48. Tóth Józsefné szül. Kerbel Zsófia
44. Hamar János örök
52. Vajda János és Vajda József ifj.
(?) Hamar István ifjú és Hamar János
62. Sas István
9/b Papp (?) István ifjú
46. Horgos István
51. Pap János
68. Patonai József
53/a Kúti Mihály
3
20.

20. Inotai református lelkész
Inota község
38. Károly Pál
128. Bencze István
és birtoktárs 52. Vajda János
X Kis Ferencz örököse Kis Zsófia Csajág
14. Kováts István örök
122. Bertha János

105. Tóth
45. Bertha
35.
40

Jobb széle

25.
27. Osváth
28. Mészár
31. Károly
X Kis Ferencz
48. Tóth Józsefné szül.
44. Hamar
52. Vajda János és
63/a Hamar István
6 2 Sas
49/a Pap
46. Horgos István

51. Pap János
68. Patonai József
53/a Kuti Mihály
3. Szabó
59. Károly
67. Bertha
56. Vajda
52. Vajda János
126. Hamar
17. Vajda Ferencz
14. Kovács István örökösei
0 Kis Ferencz
122. Bertha
105.
45.
4. Szabó
35.
40.
106. Bodai
108. Kovács
-

inota72.pdf

Deutsch József és Sándor
4. Szabó Lajosné szül. Zsebök Katalin
17. Szilas aljai
3.
53/a Kuti Mihály
68. Patonai József
51. Pap János öreg
46. Horgos István
49/b Pap István ifj.
62. Sas (?) István örök
63/a Hamar István ifj. (Hamar János)
52. Vajda János és Vajda József ifj.
44. Hamar János örök
37. Budai István
64/a Olé János öreg
31. Károly József X Járai Vilma férj Pap Istvánné
X Zugor Mihály örökös és neje Zugor Mihályné szül Szemenyei Julianna
27. Osváth Istvánné
25. Szabó István
22. Fülöp Mihály
21. Kuti Istvánné örök 124. Szarka József és 0. Majer József
19. Bernáth János
24. Kis (?) János
126. Hamar János ifj.
X Komaromi Gáborné szül. Hajdu Zsuzsanna V. Palota
7. Pap Gáborné szül. Hajdu Terézia
6. Hajdu Andrásné szül. Szabó Erzsébet
15. Mészáros János örök: felső
7. Pap Gáborné szül. Hajdu Terézia 6.Hajdu Andrásné szül. Szabó Erzsébet
24. Kis János
21. Kuti István örök
35. Szabó János alsó
19. Bernáth János
1. Kis József öreg
18. Rácz Jánosné szül. Kis Zsuzsanna
32. Károly József alsó
X Lángi Gyula /:Csajág:/
6. Vajda József öreg
23. Budai János
24. Kis János
14. Kováts István örök
3. Szabó János középső

128. Bencze István
53. Bernáth Istvánné és Bernáth Julianna
3. Szabó János középső
Gergely István 92. Gergely István és 87. Budai Pál
(39) Lóránt István
52. Vajda János És Vajda József ifj.
4. Szabó Lajosné szül. Zsebök Katalin 65. Csesznegi József
86. Halasi Péter
123. Mészáros József
14. Kováts István örök
105. Tóth János
108. Kovács István örök
56. Vajda József öreg
126. Hamar János ifj.
51. Pap János öreg
68. Patonai József
35. Szabó János alsó
36. Bernáth János Lóránt
55/a Takács István örök
(39) Lóránt István
38. Károly Pál
52. Vajda János És Vajda József ifj.
3. Szabó János középső
123. Mészáros József
59. Károly János
18. Halom aljai
6. Hajdu Andrásné szül. Szabó Erzsébet
2. Mészáros János alsó
31. Károly József
7. Pap Gáborné szül. Hajdu Terézia
X Komaromi Gáborné szül Hajdu Zsuzsanna Várpalota
126. Hamar János ifj.
24. Kis János
19. Bernáth János
21. Kuti István örök 124. Szarka József és 0 Majer József
22. Fülöp Mihály
25. Szabó István
27. Osváth Istvánné
X Zugor Mihály örökös és neje Zugor Mihályné szül Szemenyei Julianna
31. Károly József 9. Espár János X Járai Vilma férj Pap Istvánné
64/a Olé János öreg
37. Budai István
52. Vajda János És Vajda József ifj.
63/a Hamar István
62. Sas (?) István örök

49. Pap János örökösei
46. Horgos István
51. Pap János öreg
68. Patonai József
4. Szabó Lajosné szül. Zsebök Katalin
3. Szabó János középső
17. Vajda Ferencz
46. Horgos István
12. Nagy József
X Kis Ferencz örököse Kis Zsófia Csajág
45. Bertha Pál
122. Bertha János V. örök
35. Szabó János alsó
67. Bertha István örök
39. Lóránt Pál
59. Károly János
18. Rácz Jánosné szül. Kis Zsuzsanna
38. Károly Pál
55/a Takáts István örök
4. Szabó Lajosné szül. Zsebök Katalin
51. Pap János öreg
49/b Pap István ifj.
38. Károly Pál
45. Bertha Pál
X Steiner Herman
Bertha Péter (30) Szabó Gyula és Bertha Péterné (?)
106 Bodai Pál örök
X Zugor Mihály örökös és neje Zugor Mihályné szül Szemenyei Julianna
31. Károly József alsó
4. Szabó Lajosné szül. Zsebök Katalin
35. Szabó János alsó
Kis Zsófia Csajági
János
József öreg
-
József
középső
Katalin
Erzsébet

a lap bal széle
-
V.Palotáról

Szabó Erzsébet
középső
középső
János ifj.
János
János
István örök
Fülöp Mihály
István
Istvánné
István
József
örököse Kis Zsófia Csajágh
-
János örökösei
Vajda József ifj.
Hamar János
István örökösei
János örökösei
István
öreg
József
Mihály
középső
örök
 

inota73.pdf

A lap bal alsó sarkán:
János
Pál
35. Szabó János alsó
40. Rózsa (?) Zsuzsanna
Bodai Pálné szül. Bernáth Erzsébet
108. Kovács István örök
Inota község

19. Rétre dülő
-
János
János
István B örök
József
és Vajda József ifj
János ifj.
-
-
örököse Kis Zsófia Csajág
János V. örök
Tóth János
Bertha Pál
Lajosné szül. Zsebök Katalin
Szabó János alsó
Rózsa (?) Zsuzsanna
Pálné Szül. Bernáth Erzsébeth
István völgyi
17. Vajda János
39. Lóránt Pál
65. Csesznegi József
59. Károly János
123. Mészáros József
18. Rácz Jánosné szül. Kis Zsuzsanna
52. Vajda János és Vajda József ifj.
38. Károly Pál
X (39) Lóránt István
55/a Takáts István örök

36. Bernáth János Lóránt
53/a Kuti Mihály
Gergely István. Gergely István és 87. Budai Pál
51. Pap János öreg
3. Szabó János középső
49/b Pap István ifj.
50/b Bertha József öreg
45. Bertha Pál
38. Károly Pál
46. Horgos István
45. Bertha Pál
44. Hamar János örökösei
X Steiner Herman Várpalota
Bertha Péterné (30) Szabó Gyula
37. Budai István
64/a Olé János öreg
31. Károly József alsó
28. Mészár István
56. Halasi Péter
35. Szabó János
15. Mészáros János
22. Fülöp Mihály
24. Kis János
21. Kuti István örök
35. Szabó János alsó
19. Bernáth János
1. Kis József öreg
18. Rácz Jánosné szül. Kis Zsuzsanna
X Károly Istvánné szül. Kis Sára
X Lángi Gyula (Csajág)
56. Vajda József öreg
23. Budai János
24. Kis János
14. Kováts István örök
3. Szabó János középső
12. Nagy József
128. Bencze István
35. Szabó János alsó
5. Bernáth Istvánné és Bernáth Julianna
1. Kis József öreg
56. Vajda József öreg
31. Károly József
2. Mészáros János alsó
6. Hajdú Andrásné szül. Szabó Erzsébet
4. Szabó Lajosné szül. Zsebök Katalin

A lap alján:

Benes József Palota

Pottyondy Ágoston csődtömeg, mint inotai jószág

X Kis Ferencz
24. Kis
1. Kis
X Károly Istvánné szül. Kis
56. Vajda
3. Szabó János
4. Szabó Lajosné szül. Zsebök
6. Hajdú Andrásné szül. Szabó
1. Kis József öreg
56. Vajda József öreg
2. Mészáros János alsó
5. Bernáth Istvánné és Bernáth Julianna
6. Hajdú Andrásné szül. Szabó Erzsébet
12. Nagy József
14. Kováts István örök
23. Budai János
X Lángi Gyula (Csajág)
18. Rácz Jánosné szül. Kis Zsuzsanna
19. Bernáth János
21. Kuti István örök
22. Fülöp Mihály
15. Mészáros János felső örök
31. Károly József
36. Bernáth János Lóránt
48/a Tóth József és neje szül. Kerbel Zsófia
40. Rózsa (?) Zsuzsanna
X Bernáth Zsuzsanna (Szt. Király Szab.)
44. Hamar János örök
46. Horgos István
38. Károly Pál
50/b Bertha József öreg
4.
A lap jobb alsó sarkán:
bgh vagy 69h Szücs Dávid Palota

Jobb oldalon:

Pottyondy Ágoston csődtömeg, mint inotai jószág

inota74.pdf

6 Hajdu Andrásnásné szül. Szabó Erzsébeth
Pottyondy Ágoston csődtömeg, mint inotai jószág

inota75.pdf
üres

inota76.pdf
13. Belátóhegyi

Zsofia
Mészáros János alsó
-
Terézia

Majer József
124. Szarka József

János öreg örök

52. Vajda János és József
40/a Hamar István ifj.
62
49/b
Szabó János középső
Pap János öreg
68
3/a

14. Kopaszhegyi
108. Kovács István völgyi
17. Vajda Ferencz
39. Lóránt Pál
65. Csesznegi József
59. Károly János
123. Mészáros József
16. Hidegvölgy országúton alól
Deutsch József és Sándor
53/a Kuti Mihály

inota_77.pdf
34
Zsédely József __ örök Csoór
Zsédely János hajdu Csoór
Haupt Mihály örök Csoór
32 Károly József
17 Szurok Pál Csoór
110 pap Sándor
Tóth Sándor Baglyas
Nagy Jánosné Csoór
33 Baglyás alsó gyepüre

119 Szabados István öreg Csoór
6 Mordik József Csoór
56 Vajda József
65 Csesznegi József
65 Csesznegi József
40 Rozsa Jánosné Zsuzsanna
x (111) Zugor János
36 Spiszna Ferencz Csoór
___ János Csoór
x Nagy István Inota
38 Károly Pál
x Pap Jánosné
56 Vajda József öreg
67 Bertha István örök
x Kovács Lajos B.
12 Nagy József
Szabados József Csoór
115 Botos József Csoór
135 Peencz _____ Csoór
_______ János Csoór
Rétierdei
145 Szőgyényi Marich Géza
Csoór

inota78.pdf
üres

inota79.pdf

12. Murvai

12 Nagy József
108. Kovács István örök
128. Bencze István
3. Szabó János középső
14. Kováts István örök
24. Kis János
23. Budai János
56 Vajda József öreg
X Lángi Gyula (Csajág)
Kis Sára X Károly Istvánné szül. Kis Sára
18. Rácz Jánosné szül. Kis Zsuzsanna
1. Kis József öreg
19. Bernáth János
25 Szabó János alsó
24
4. Szabó Lajosné szül. Zsebök Katalin
5. Bernáth Istvánné és Bernáth Julianna
1 Kiss József öreg
56 Vajda József
X Károly Józsefné szül. Csizmadia [Zsófia]

4. Szabó Lajosné szül. Zsebök Katalin
4. Szabó Lajosné szül. Zsebök Katalin
6 Hajdu Andrásnásné szül. Szabó Erzsébeth
7. Pap Gáborné szül. Hajdu Terézia
126. Hamar János ifj.
24. Kis János
19. Bernáth János
21. Kuti István örök
22. Fülöp Mihály

25. Szabó István
27. Osváth Istvánné
28. Mészár István

31. Károly József

64/a Olé János öreg

37. Budai István
44 Hamar János

11

37. Baglyási tető
Szögyény Marich Géza, mint inotai jószág

35. Baglyási közép

70 Körmendi István Várpalota
105
60
100 Somogyi Pál Várpalota
52 Nagy Pál V.Palota
36. Bernáth János Lóránt

……. Sándor örök
Csizmadia Jánosné
52 Nagy Pál V.Palota
36. Bernáth János Lóránt

X Farkas Károly Palota

X Lörvy Náthán Isztimér
6. Hajdu Andrásné szül. Szabó Erzsébet

X Sránik József Csoór
48/a Tóth Józsefné szül. Kerbel Zsófia

208 Cserna István Csoór
37. Budai István

X Tímár Jánosné bába (?) Sz. Fejérvár
59. Károly János

477 Horváth Józsefné V.Palota
92 Pészer János
194 Kovács István Várpalota

inota_80.pdf
34 Baglyási Kellei
Nagy Jánosné Csoór
35 Szabó János also
Magyus Sándorné
(62) Sas Istvánné
15 Mészáros János (felső) örök
128 Bencze István
24 Kiss János
1 Kiss József öreg
4 Kovács István örök
122
Marosi István Székesfehérvár
45 Bertha Pál
39 Lóránd Pál
Bertha Pál
53/a Kuti Mihály
92 Peszner János
152 Zulik Sándor Csoór
100 Szemenyei János Csoór
x Horváth (Noszkó) Ferencz Csoór

94 Pintér József Palota
48/a Tóth József és neje Kerbely Zsofia
64 Kégli András Vár- Palota
118 Szabó József olé
4 Szabó Lajosne szül. Zsebők Katalin
Zuffer János D. Földvár
4 Szabó Lajosne szül. Zsebők Katalin
27 Ozsváth Istvánné
6 Hajdú Andrásné szül. Szabó Erzsébeth
164 Antal Istvánné Vár- Palota
Határ István Réti
149 Nagy Mihály Csoór
16/a Ólé János ifj
64/a Ólé János öreg
87 Pajtli Mihály Csoór
71 Menyhart József örök
513 Sáfár Ferenczné Palota
x Kovács István Mihály örök
74 Sárkány Ferencz Csoór
162 Dankó István Csoór
7 Pap Gáborné szül. Hajdu Teréz
44 Hamar János örök
x Horváth (Noszkó) Ferencz Csoór
33 Baglyás alsó gyepüre
Zsédely
115 Botos József Csoór

120 Szarka János
x Varga István Baglyas
116 Hamar István Csoór
x Nagy Sándor Fer. Csoór
x Tóth József ifj Baglyas
76 Molnár Imre
128 Bencze István
x Szabados János Csoór
122 Bertha János V. örök
192 Tömpe Sándor Csoór
58 Kiss József András és Kiss Józsefné szül. Kiss Julianna
72 Tizer János Csoór
77 Zsédely Imre hajdú Csoór
72 Tizer Ferencz Csoór
77 Zsédely János hajdú Csoór
x Sándi Károly Csoór
125/a Varga Istvánné
Hamar
135 Pencz Andrásné Csoór
x Székely Isván Baglyas
x Székely Isván Baglyas ifj
x Tóth József öreg Baglyas
77 Zsédely József hajdú Csoór
x Sándi Károly Csoór
36 Bernáth János Csoór Lóránt
56 Vajda József öreg

135 Pencz Andrásné Csoór
x Lidermann János Csoór
x Nudermayer Mihály Csoór
x Pintér János Csoór
184 Nagy Imre Csoór
x Ólé Jánosné öreg Csoór
167 Csikesz Károly Csoór
124 Bernáth János V. örök
x Timár János Palota
476 Bóka Pál öreg Palota
145 Szőgyény Marich Géza mint inotai jószág

Gépelte: Bagin Boglárka

A 80 szelvényből álló kataszteri térkép Inota 1882-es állapotát mutatja be, de mivel utána a Polgármesteri Hivatalban ezzel a térképpel dolgoztak, egészen sok későbbi változást is bemutat. A Polgármesteri Hivatalból 2012-ben került át a könyvtárba, ezúton is köszönjük Mezei Lászlónak, Várpalota város főépítészének, hogy felhívta rá figyelmünket!

A kataszteri térképek használatához, értelmezéséhez egy hasznos online segédanyag:

https://aktakaland.wordpress.com/2015/04/02/kataszteri-terkepek-es-irato...

Méret/terjedelem: 
1 térk. (25 szelv.) 52,5x65,5 cm
please do NOT follow this link