Singer (Székely) Leo: Dunántúli babonák (Részletek)

20. Öskün van egy fa, a melynek sudarán minden évben Mária jelenik: a nép tömegesen jár e fához búcsúra; mert a ki ott eseng bújában segélyért, az üdvözül. ("Csudafa" - BL)

[...]

29. Fejér megyének Inota nevű kisközségében egész mesterségesen űzik a halottidézést. Kis könnyű asztalt körülvesznek és széleit kezeikkel fedik be, kisvártatva forogni kezd az asztal.1 A kísérletező erre így szólítja a halottakat háromszor: «N. N. jöjj elő, ébredj fel hosszú rideg álmodból, X. Y. szólni akar veled». Ha a megszólított nem akar jönni, az asztal födőlapjával zörögni és rémítően forogni kezd. Végül megnyugszik és mihelyt az asztal megpihent, a halott megjelent. A hozzá intézett kérdésekre a megidézett az asztalfedő zörgetésével felel. Egy koppanás — «igen»-t, három — «nem»-et jelent. Hosszabb (ezekkel meg nem felelhető) kérdésekre úgy felel, hogy a szavakat — egy zörrenés egy betű — betűkből állítja össze : a hányadik betű az a-b-c-ben annyi koppanást tesz. Egy fiatal menyecske beszéli, hogy az elhunyt anyját idézte meg, kérdezvén tőle. hogy urával boldog leszen-e. Ez azt felelte «Igen, de csak úgy, ha titkodat bevallód neki, akkor meglesz az esküvőtök». A leánynak valóban volt titka és midőn a megidézettől titkának mivoltát kérdezte, az megmondotta: «Gyermeked volt törvénytelen és ez meghalt ezen meg ezen a napon».
(Forrás: Singer (Székely) Leó: Dunántúli babonák. In: Ethnographia • 9. évfolyam (1898) p. 233-374. Online: http://apps.arcanum.hu/app/ethnografia/view/Ethnografia_1898_009/?pg=246... Letöltés ideje: 2017. 09. 18.)
1 Vajjon csakugyan a nép gyakorolja-e ezt a mindenkitől ismert spiritiszta műveletet ? Szerk.
please do NOT follow this link