<<< [Fátyol és tűsarok című olvasópályázat] >>>

Fátyol és tűsarok

Női sorsok, női történetek Európából
 

Fátyol és tűsarok című olvasópályázat logójaKosztolányi Dezső: Pacsirta

Az 1924-ben megjelent Pacsirtát Kosztolányi Dezső az egyik legkedvesebb írásának tartotta. A regény A szegény kisgyermek panaszai világát idézi vissza, de mindaz, ami ott csodás volt, itt kritikává változik. Az alkotó rejtőző idegen módjára figyeli, aminek egykor, gyermekkorában boldog részese volt. Sárszeget (a "bús, lomha Bácska" Szabadkáját) a vidékiség, az élet lényegétől való messze szakadottság jelképévé emeli.

Itt élnek Vajkayék csúnya lányukkal, Pacsirtával, "csendeskésen" és látszólag boldogan. Egy nap Pacsirta elutazik, és ők kizökkenek mindennapos egyhangúságukból, egyszerre megváltozik körülöttük az élet. Előtűnnek a régi ismerősök, megjelennek az elfeledett vagy eltagadott arcok, minden mozgalmassá, újszerűvé, ismeretlenül vonzóvá, teljessé domborodik. Eleinte félénken, majd egyre fölszabadultabban kóstolgatják az "életet", a bezártság szétnyílik körülöttük.

A szülők kilépése az életbe: kilépés Pacsirta számára is. De mennyire ellentétes ez a két út! Pacsirta az idegen környezetben megbizonyosodik arról, amit otthon csak sejtett, mert rejtegették előtte. Világossá válik számára, hogy senkinek sincs rá szüksége, sőt, az embereknek inkább terhükre van.

A két szülő szembesül a lelkükben elfojtott és letagadott érzéssel: gyűlölik a lányukat, mert gyűlölik az elzárkózást, gyűlölik a muszájból csinált erényt. Gyűlölik a hűséget, a családot, a megszokások tompa ritmusát, a törvényt, az egész társadalmat, mely szigorú belső hierarchiájával többet tapos, mint épít. Egy véletlen, egy tragikus fordulat - az, hogy Pacsirta csúnyának született - örökre megfosztotta őket annak a lehetőségétől, hogy valaha is beilleszkedjenek, a maguk normáinak boldogságát éljék.

Kosztolányit ebben a regényben elsősorban az emberi dráma ragadja meg, amit lírai sejtelmességbe von ezeknek az elöregedett, vidéki "kismagyaroknak" merengő melankóliája, engesztelhetetlen, kijátszott boldogságvágya.